Animation och rörlig grafik för yrkesverksamma 30 hp, HT24-VT25

Den här kursen är tänkt för yrkesverksamma illustratörer och grafiska formgivare som känner behov av att vidareutbilda sig för att öka sin kompetens inom rörliga media. Kursen är också riktad till relativt nyutexaminerade studenter från yrkes- eller högskolenivå som vill ha en introduktion eller fördjupa sina kunskaper inom animation och rörlig grafik.

Kursen syftar till att ta deltagarnas kunnande inom form, illustration, konst och design in i ytterligare en dimension: animation och rörlig grafik. Vi kommer att lära oss hur vi kan kommunicera med animation, pröva olika möjligheter till gestaltning med rörlig bild och belysa mediets konventioner.

Lärare: Johan Forslind, Kalle Sandzén samt andra gästlärare.

Johan Forslind (kursansvarig), adjunkt animation på Konstfack och animatör med närmare 20 års erfarenhet från film, reklam, konst och videospel. Undervisar på bildlärarlinjens medieutbildning och på grafisk form och illustration.

Kalle Sandzén, lektor i animation vid SKH. Utbildad vid Konstfack och animation och animationslinjen på National film school Lódz, Polen. Medgrundare av animationsproduktionsbolaget Alphaville AB.

Målgrupp
Yrkesverksamma illustratörer och grafiska formgivare och nyutexaminerade studenter från yrkes- eller högskolenivå.

Lärandemål
Efter genomgången kurs ska studenten:

- ha förmåga att genomföra en animerad digital produktion
- visa grundläggande färdigheter i 2D-animation
- visa grundläggande färdigheter inom rörlig typografi och rörlig grafik.
- ha förmåga att reflektera över animation som visuell kommunikation
- redogöra för grundläggande animationsprinciper.
- visa förmåga att tillämpa förproduktionsverktyg som storyboard, manus och animatic.
- kunna genomföra ett animationsprojekt på avancerad nivå.
- ha förmåga att anlägga ett normkritiskt perspektiv inom området animation.
- kunna visa att hen är orienterad i 3D-animation och modellering

Kursens innehåll
- Analog 2D-animaton
- Digital 2D-animation
- Stop Motion, cut-out, dockor och green screen
- Förproduktionsverktyg och planering
- Ihopläggning och Animering i After Effects
- Rörlig typografi och grafik
- Orientering i 3D-grafik och animation
- Animationshistoria och kritiskt förhållningssätt till animationshistorien
- Normer i bildberättande
- Individuellt animationsprojekt

Förkunskapskrav
Särskild behörighet:

- Minst 5 års yrkesverksamhet inom bild- eller filmområdet och/eller
- Avlagd kandidatexamen alternativt avslutad yrkesutbildning inom konst, film eller design.

Dessutom krävs godkänt betyg i Svenska 3/Svenska B och Engelska 6/Engelska A.

Urval
Urval sker på konstnärlig grund genom bedömning av den sökandes portfolio + motiveringsbrev.

Antal studieplatser: ca 16 deltagare

Studietid, studietakt och studieform
Studietid: v 36 2024 - v 23 2025
Studietakt: 50 % av heltid
Studieform: Campusförlagd undervisning (föreläsningar och genomgångar kombinerat med praktiskt arbete). 

Kursträffar (preliminär planering)
Kursträffar sker på torsdagar kl. 13-17 de flesta veckor under terminerna.

Under kursens sista veckor ligger fokus på eget arbete och handledning av detta. Handledning kan under denna tid även ges på distans förutom på campus.

Utbildningsnivå: Avancerad

Plats: Konstfack

Undervisningsspråk: Svenska

Kursplan: DIF006 Animation och rörlig grafik för yrkesverksamma, 30 hp_kursplan.pdf

 

Så här ansöker du

1. Anmälan till antagning.se (15 mar - 15 apr 2024).

Anmälan till kursen sker på antagning.se under perioden

2. Styrka behörighetskravet och ladda upp filer för urval till antagning.se (15 mar - 2 maj 2024)

Det är viktigt att du kontrollerar att dina meriter för att styrka behörighetskraven finns på antagning.se. Om dina meriter inte redan syns på ditt konto, så kan du ladda upp dem till antagning.se.

Du behöver även ladda upp en fil för att delta i urvalet. Denna fil kommer att användas i valet mellan behöriga sökande.

Endast fil som laddats upp till aktuell antagningsomgång, HT24, kan beaktas i urvalet.

Filer att ladda upp för urval:

- Portfolio, 3-5 arbeten.
Då det endast går att ladda upp pdf kan eventuella filmer och rörlig media dokumenteras genom att visa stillbilder av dessa i pdf:en. Observera att länkar som bäddas in i pdf:en inte kommer att fungera när arbetsproverna bedöms. Vill du inkludera länkar till rörligt material behöver dessa skrivas in som fullständiga adresser i textform.

- CV
- Skriftligt motiveringsbrev (max 1 A4)

Bifogas sammanfogat som en (1) PDF. Döp filen till "Animation".
Filen laddas upp genom att logga in på antagning.se, gå sen till Mina sidor och klicka på Meriter och därefter Dokumentuppladdning.  Kom ihåg att när du har laddat upp dina dokument så kan du inte radera dem.

Accepterade filformat: PDF.

Institution: Institutionen för design, inredningsarkitektur och visuell kommunikation (DIV)

Anmälnings- och studieavgifter för studenter utanför EU/EES.