Anmälnings- och studieavgifter för studenter utanför EU/EES

Anmälnings- och studieavgifter för sökande till utbildningar på grund- och avancerad nivå som inte är medborgare i ett EU-land, EES-land eller Schweiz.

Anmälningsavgift
Anmälningsavgiften är 900 svenska kronor.

Studieavgifter
Studieavgifter ska betalas direkt till Konstfack. Studieavgifternas storlek varierar för våra utbildningar. Studieavgifter fastställs i svenska kronor. Avgiften, som betalas terminsvis, måste vara betald senast ett av Konstfack beslutat datum, innan studenten påbörjar/fortsätter sina studier vid Konstfack.


Konstfacks studieavgifter för studenter utanför EU/EES

    Avgift per år (SEK)   Avgift totalt (SEK)
Masterprogram, 120 hp (2 år)   265 000   530 000
         
Kandidatprogram, 180 hp (3 år)   Avgift per år (SEK)   Avgift totalt (SEK)
Grafisk design och Illustration   235 000   705 000
Industridesign   235 000   705 000
Inredningsarkitektur och Möbeldesign   235 000   705 000
Keramik och Glas   250 000   750 000
Konst   285 000   855 000
Textil   250 000   750 000
Ädellab   240 000   720 000
         
Lärarutbildning   Avgift per år (SEK)   Avgift totalt (SEK)
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot
undervisning i grundskolans åk 7-9, 270 hp (4,5 år)
  200 000   900 000
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot
undervisning i gymnasieskolan, 300 hp (5 år)
  200 000    1 000 000

 

Fristående kurser   Avgift totalt (SEK)    
1 högskolepoäng

3 500
   
7,5 högskolepoäng

26 250
   
15 högskolepoäng

52 500
   
30 högskolepoäng

105 000
   
60 högskolepoäng

210 000
   
         
Särskilt beslut fristående kurs CuratorLab:  
   
60 högskolepoäng   225 000    


Undantag

Vissa undantag från kravet på att betala anmälnings- och/eller studieavgift finns dock, till exempel för den som:
• har permanent uppehållstillstånd i Sverige

• har tidsbegränsat uppehållstillstånd i Sverige av andra skäl än studier

• är familjemedlem till en medborgare i ett EU/EES-land eller en schweizisk medborgare och har uppehållsrätt eller permanent uppehållsrätt i Sverige

• har ställning som varaktigt bosatt i Sverige

• har ställning som varaktigt bosatt i ett annat EU/EES-land och har uppehållstillstånd i Sverige

• är student vid en utländsk högskola men genomför en begränsad del av din utbildning vid en svensk högskola inom ramen för ett utbytesavtal som innebär att studieavgift inte ska tas ut av den mottagande svenska högskolan


Undantag från anmälningsavgiften kan beviljas om den sökande kan styrka registrering på en utbildning vid en svensk högskola vid anmälningstillfället.