Figurteckning 7,5 hp, HT23

Vi tecknar modell!
Olika modeller varje gång där snabbkrokier blandas med längre studier. Läraren ger dig individuell feedback på ditt arbete vid de längre uppställningarna och varje kurstillfälle avslutas med en gemensam genomgång av det vi ritat.

Kursansvarig lärare: Gunnar Larsson

Att teckna efter modell är en djupt rotad pedagogisk metod inom konstskolningen som tillåter oss att träna vår visuella formuleringsförmåga. Den stämning av absolut koncentration som uppstår i teckningssalen när vi försöker gestalta det vi ser, en människa i ett rum, är en nära nog tidlösupplevelse av konstnärlig samhörighet.

Genom att teckna efter modell tränar vi upp vår förmåga att gestalta rum, volym och balans. Vi är också uppmärksamma på teckningens komposition: alltså dess dispositionen på pappret och rytmiska kvaliteter. Kursen betonar dels det intuitiva koncentrerade iakttagandet, men också förmågan att i efterhand analytiskt se och formulera vad som finns (och inte finns) på pappret.

I figurteckningssituationen förenas ett grundläggande språkarbete som avkräver oss svar på frågor om volymgestaltning, rumsbildning och annat, exempelvis hur berättelsen om en fot sedd framifrån kan gestaltas. Det är en utmanande och utvecklande process. För att trolleriet skall uppstå, där några linjer och lite blyertskrafs på enpappersyta skall förvandlas till en avbildning som tillfredsställer vår sanningslidelse fordras mycket övning.

Den här kursen tror på figurteckningen som en supereffektiv formträning!

Målgrupp: Sökande med intresse för – och/eller erfarenhet av - figurteckning och som vill pröva på att studera på Konstfack.
Kursen vänder sig även till yrkesverksamma konstnärer, konsthantverkare, formgivare, bildlärare och arkitekter och andra inom angränsande yrkesområden.

Förkunskapskrav:
Grundläggande behörighet

Urval:
Urval sker på betyg (1/3), högskoleprovresultat (1/3) och arbetsprover (1/3)* (se nedan)

Lärandemål:
Efter genomgången kurs skall studenterna visa grundläggande förmåga att gestalta rum, volym och balans i en figurteckning och visa förståelse för kompositionens verkningsmedel.

Studietid, studietakt:
Start- och slutveckor: v.35 2023 - v.02 2024.
Tid: 16:10 till och med 18:30 tisdagar jämna veckor. 

Studietakt: 25%

Kursplan: KOY031 Figurteckning

Plats: Konstfack

Antal platser: ca 12

Undervisningsspråk: Svenska 

Undervisningsnivå: Grundnivå


Så här ansöker du:

1. Anmälan till antagning.se (15 mar - 17 apr 2023).
Anmälan till kursen sker på antagning.se under perioden 

2. Styrka behörighetskravet och skicka in filer för urval till antagning.se (15 mar - 2 maj 2023).
Det är viktigt att du kontrollerar att dina meriter för att styrka behörighetskraven finns på antagning.se. Om dina meriter inte redan syns på ditt konto, så kan du ladda upp dem till antagning.se.

Du behöver även ladda upp filer för att delta i urvalet. Dessa filer kommer att användas i valet mellan behöriga sökande.

Endast filer som laddats upp till aktuell antagningsomgång kan beaktas i urvalet.

 
Filer att skicka in för urval till antagning.se:
* Arbetsprover.

Bifoga 3-5 arbetsprover av dina arbeten - teckning och/eller annan relevant dokumentation.

Bifogas som 1 PDF till antagning.se. Döp filen till "Figurteckning". Filen laddas upp genom att logga in på antagning.se, gå sen till Mina sidor och klicka på Meriter och därefter Dokumentuppladdning.  Kom ihåg att när du har laddat upp dina dokument så kan du inte radera dem.

Accepterade filformat: PDF


Anmälnings- och studieavgifter för studenter utanför EU/EES.