Programmering för konstnärer, 30 hp, HT23-VT24

Kursen ger en introduktion till programmering med inriktning på konstnärlig praktik.

Kursansvarig lärare: Palle Torsson

Målet är att ge studenterna förmåga att tänka genom programlogik, skriva egna enklare program samt hjälpa studenten att förstå hur programmering kan tillämpas på den egna praktiken. I kursen introduceras studenten till ämnet på tre olika sätt.

Dels till de öppna populära plattformar som gör det lätt att konkretisera elektroniska installationer, Arduino och Raspberry Pi.

Dels till programmering för visualisering och bildhantering såsom, JavaScript, Processing och spelutvecklingsverktyget Unity3d.

Dels genom konkreta exempel på hur konstnärer arbetar med programmering.

Kursens schema ses över och kommer publiceras här senast två veckor innan kursstart.

Målgrupp
Yrkesverksamma konstnärer, arkitekter eller designers som är intresserade av att expandera eller utveckla sina kunskaper om programmering.

Lärandemål
Efter genomgången kurs ska den studerande kunna använda programmeringslogik och ha förmåga att skapa mer eller mindre komplexa program. Studenten skall också kunna identifiera och diskutera hur denne i sin praktik kan använda programmering samt reflektera över hur algoritmer påverkar och verkar i ett allt mer digitaliserat samhälle.

Förkunskapskrav
Yrkesverksamhet som konstnär, formgivare, designer eller arkitekt eller minst 60
högskolepoäng inom konst, grafisk formgivning, design, konsthantverk, arkitektur eller motsvarande.

Urval
Urval sker genom en samlad bedömning av tidigare meriter samt intresseförklaring.

Studietid, studietakt
Start- och slutveckor: v.35 2023 - v.22 2024.
Studietakt: 50%

Kursplan: KOY027 Programmering för konstnärer_pdf

Plats: Konstfack

Antal platser: ca 11

Undervisningsspråk: Svenska

Undervisningsnivå: Grundnivå

Examination:
För kursen används betygskalan Underkänd, Godkänd. Examination sker genom inlämningsuppgifter samt ett obligatoriskt slutprojekt.


Så här ansöker du:

1. Anmälan till antagning.se (15 mar - 17 apr 2023).
Anmälan till kursen sker på antagning.se under perioden 

2. Styrka behörighetskravet och skicka in filer för urval till antagning.se (15 mar - 2 maj 2023).
Det är viktigt att du kontrollerar att dina meriter för att styrka behörighetskraven finns på antagning.se. Om dina meriter inte redan syns på ditt konto, så kan du ladda upp dem till antagning.se.

Du behöver även ladda upp filer för att delta i urvalet. Dessa filer kommer att användas i valet mellan behöriga sökande.

Endast filer som laddats upp till aktuell antagningsomgång kan beaktas i urvalet.

Filer att ladda upp för urval:
Intresseförklaring om max 1 A4-sida och CV (som 1 PDF). Döp filen till "Programmering".

Accepterade filformat: PDF


Anmälnings- och studieavgifter för studenter utanför EU/EES.