Textila konstruktioner, 15 hp, HT24

Kursen riktar sig såväl till de som är intresserade av slöjdens mjuka material och vill lära sig mer, som till lärare som vill utöka sin behörighet med ämnet slöjd.

Kursen syftar till att ge fördjupade kunskaper om konstruktions- och sammansättningsmetoder i arbete med textila material. Metoder för mönstring och bearbetning av tyger behandlas praktiskt, och relateras till textil- och modehistoria. Kursen ger en orientering i aktuell forskning i områden som mode och textila material.  Kursinnehållet tillämpas i en avslutande uppgift där ett hållbarhetsperspektiv ligger till grund: en designuppgift med utgångspunkt i återbruk av textila material.

Kursen består av föreläsningar, workshops, studiebesök, introduktioner om olika material, tekniker och redskap samt handledning. Undervisning sker dagtid och heltid i Konstfacks välutrustade slöjdsalar.

Tips! Om du är mitt i arbetslivet och vill läsa kursen kan den ingå i en ansökan om omställningsstudiestöd från CSN.

Tips nr 2! Om du senare vill läsa Ämneslärarprogrammet kan du ansöka om att tillgodoräkna kursen.

Målgrupp:
Sökande med intresse för – och/eller erfarenhet av – slöjd samt de som vill byta yrke med hjälp av omställningsstudiestöd med flera.

Kursen vänder sig även till lärare som önskar utöka sin behörighet med slöjd.
För utökad behörighet i slöjd krävs 45hp i slöjd, se Skolverkets hemsida för mer information.

Kursens huvudsakliga innehåll:
-Sömnad och mönsterförändring
-Drapering och textila konstruktioner
-Formgivning och presentationstekniker
-Designprocesser
-Textil- och modehistoria
-Kläders roll i ett genus-, identitetsskapande och hållbarhetsperspektiv
-Utformning av läromedel
-Orientering om forskning om mode och textila material

Lärandemål:

Efter genomgången kurs skall den studerande ha förmåga att:

  • utforska och tillämpa olika metoder för konstruktion, bearbetning och sammanfogning av textila material
  • förvalta utbildning och handledning och identifiera sitt behov av ytterligare kunskap inom ämnesområdet
  • analysera och synliggöra designprocesser
  • identifiera kläders och modets roll i ett kulturhistoriskt och samhälleligt perspektiv
  • kritiskt reflektera över textila konstruktioner ur ett genus-, identitetsskapande och hållbarhetsperspektiv
  • didaktiskt bearbeta kursens innehåll

Förkunskapskrav:
Särskild behörighet:

Slöjdens material och redskap 15 hp eller Slöjdens hantverk och formgivning 15 hp eller Slöjd för lärare åk 7-9, 1-45 hp (ingår i Lärarlyftet).
Motsvarande kunskaper kan styrkas genom godkänt arbetsprov (se nedan).

Urval: Antal högskolepoäng

Antal studieplatser: ca 6 st

Studietid: v. 41 2024- v. 50 2024

Studietakt: 100% heltid

Studieform: Campus

Plats: Konstfack

Utbildningsnivå: Grundnivå

Undervisningsspråk: Svenska

Kursplan: LF1014

Litteraturlista och schema: Kommuniceras senast två veckor innan kursstart

 

Så här ansöker du

1. Anmälan till antagning.se (15 mar - 15 apr 2024).

Anmälan till kursen sker på antagning.se under anmälningsperioden.

2. Styrka behörighetskravet till antagning.se (15 mar - 2 maj 2024)

Det är viktigt att du kontrollerar att dina meriter för att styrka behörighetskraven finns på antagning.se. Om dina meriter inte redan syns på ditt konto, så kan du ladda upp dem till antagning.se. Urval sker baserat på antal högskolepoäng, så säkerställ även att alla dina akademiska meriter finns registrerade alternativt är uppladdade på antagning.se.

Om du saknar de behörighetsgivande kurserna som anges ovan så kan du bifoga arbetsprov för att styrka motsvarande kompetens. Du bifogar då ett arbetsprov genom att ladda upp en fil för. Denna fil kommer att användas i bedömningen av din behörighet.

Bifoga bilder över arbetsprov enligt instruktionerna:
- Arbetsbeskrivning - Liten vändsydd väska
- Mönsterdelar - Liten vändsydd väska

Döp filen till "Textila konstruktioner".
Filen laddas upp genom att logga in på antagning.se, gå sen till Mina sidor och klicka på Meriter och därefter Dokumentuppladdning.  Kom ihåg att när du har laddat upp dina dokument så kan du inte radera dem.

Endast fil som laddats upp till aktuell antagningsomgång, HT24, kan beaktas.

Accepterade filformat: PDF. Observera att inbäddade länkar inte fungerar.

Institution: Institutionen för bild - och slöjdpedagogik (IBIS).

Anmälnings- och studieavgifter för studenter utanför EU/EES.