Metall- och träarbete, 15 hp, VT2024

Kursen riktar sig såväl till de som är intresserade av trä- och metallslöjd och vill lära sig mer, som till lärare som vill utöka sin behörighet med ämnet slöjd.

Kursen syftar till att ge fördjupade hantverksmässiga och didaktiska kunskaper i metall- och träarbete. Du får bland annat utveckla dina kunskaper i manuell och maskinell bearbetning av materialen samt kritiskt granska läromedel i slöjd och planera slöjdundervisning. Kursen innehåller bland annat moment i böjträtekniker, trådbindning, gjutning, lödning och träsvarvning. Vi kommer även arbeta med ritningslära och för grundskolan avancerade konstruktioner i metall- och trä samt möbelhistoria och konstruktion. 

Undervisningen sker dagtid på heltid i Konstfacks välutrustade slöjdsalar.

Tips! Om du är mitt i arbetslivet och vill läsa kursen kan den ingå i en ansökan om omställningsstudiestöd från CSN.

Tips nr 2! Om du senare vill läsa Ämneslärarprogrammet kan du ansöka om att tillgodoräkna kursen.


Målgrupp
Sökande med intresse för – och/eller erfarenhet av – slöjd samt de som vill byta yrke med hjälp av omställningsstudiestöd med flera.

Kursen vänder sig även till lärare som önskar utöka sin behörighet med slöjd. För utökad behörighet i slöjd krävs 45hp i slöjd, se Skolverkets hemsida för mer information: www.skolverket.se/download/18.66960151804bed21fd2a87/1655890804014/Tabell_over_poanggranser_for_utokad_behorighet.pdf


Kursens huvudsakliga innehåll

- Avancerade konstruktioner i metall och trä

- Skiss- och rittekniker

- Möbelstilar och historiskt hantverk som inspirationskälla

- Gjuttekniker

- Nitning, lödning, svetsning

- Tekniker för att böja trä

- Svarvning i trä

- Utformning och analys av instruktioner och läromedel

- Didaktisk planering

Lärandemål
- Använda olika metoder för avancerade konstruktioner, bearbetning och sammanfogning i metall och trä

- Använda olika metoder för att utveckla och kommunicera idéer till slöjdföremål

- Utforma instruktioner samt reflektera över och bedöma kvalitet i olika former av instruktioner och läromedel

- Identifiera möblers och bruksföremåls utformning ur ett kulturhistoriskt perspektiv

- Identifiera sitt behov av ytterligare hantverksmässig och slöjddidaktisk kunskap


Förkunskapskrav
Grundläggande behörighet för högskolestudier samt godkänt resultat i kursen Slöjdens material och redskap 15 hp, alternativt motsvarande kunskaper. 

Antal studieplatser: 5 st

Studietid: v. 13 2024- v. 22 2024

Studietakt: 100% heltid

Studieform: Campus

Utbildningsnivå: Grundnivå

Plats: Konstfack

Undervisningsspråk: Svenska

Kursplan: LF1011

Litteraturlista: Kurslitteratur

Schema: Kommuniceras senast två veckor innan kursstart