Parallella workshops 30 oktober

BRUKA - Workshops 30 oktober

Nedan hittar du kortfattade beskrivningar av workshopsen som du har möjlighet att ta del av på IBIS-kunskapsdagar. För att delta krävs föranmälan, som görs via formuläret här. Då vi har begränsat med platser till varje workshop är det först till kvarn som gäller. När du har anmält dig kommer vi att återkoppla på mail om du har fått plats eller inte. Tänk på att du bara kan anmäla dig till en workshop per dag.

OM SLY FULL, Victor Modin, formgivare
I workshopen utforskar vi naturmaterialet sly, med värme, vatten och press. Ett material och metoder som Viktor själv undersökte i sitt examensarbete, vilka innebär att inga ytterligare komponenter, förutom sly, blandas in.

 

ÅTERBRUK FULL, Veronica Höglund, f.d. slöjdlärare
Veronica leder en återbruksworkshop som hon har mångårig erfarenhet av att genomföra i skilda sammanhang. Materialet kommer att stå "uppdukat" och du som deltagare kommer gå därifrån med något konkret, både faktiskt materiellt och undervisningsstrategiskt.

 

PROAKTIV FÖRVARING, Helena Romberg, lärare
Helena leder en workshop som hon tidigare genomfört tillsammans med gymnasieelever som en del i sitt examensarbete, där hon utforskade hur ett ekologiskt hållbarhetsperspektiv kan få ta större plats inom designämnet på gymnasiet. Gruppvis skapas proaktiva förvaringsmöbler i modellform.

 

CARE-tographies, Paul Resch, slöjdlärare på Bobergsskolan i Stockholm
Tillsammans kommer vi att pröva en materiallära som kartlägger slöjdens material (textil, trä & metall) bortom det rent mänskliga. Syftet med workshopen är att göra livliga kartografier inspirerade av forskningsområden som multi-species ethnography, environmental humanities & eko-litteracitet. Genom det kommer vi undersöka hur en "djup materialitet" kan knyta oss, slöjdens material och ämnet i sig närmre frågor om hållbarhet, ekologi och affirmativa kunskapsformer.

 

UTSTÄLLNING MATERIELL KULTUR, Lärarstudenter
Studenter som läser kursen Materiell kultur presenterar sina arbeten från tre workshops som de genomfört; Antropocen, Upcycling och Annonsbyrån. Ett gemensamt samtal genomförs kring hur dessa workshops skulle kunna genomföras i skolan och hur vi kan arbeta med hållbarhets- och konsumtionsfrågor utifrån olika verksamheters förutsättningar. Konkreta exempel på möjligheter och motstånd i hanterandet av dessa viktiga frågor aktualiseras.

 

KALAS –SPELET SOM HJÄLPER DIG ATT BLI KLIMATSMART FULL, Viktoria Kindstrand, adjunkt, Inst. För bild- och slöjdpedagogik, Konstfack
Vi spelar familjespelet Kalas, skapat av Lars Arrhenius och Eric Ericson, som går ut på att förbereda ett lyckat kalas. Det blir en spännande resa jorden runt till bland annat låglöneländer, områden där konfliktmineraler bryts och till Amazonas regnskogar som förädlas till betes- och odlingsmark. Riskerar att spä på "klimatångesten", men förhoppningsvis också generera konstruktiva idéer kring hur dessa komplexa konsumtions- och produktionssamband kan synliggöras och potentialen i spelbaserat lärande.

 

SAMTAL OCH ERFARENHETSUTBYTE
Här ges det tillfälle att lyfta och diskutera frågor som aktualiserats i relation till tidigare presentationer. Vilka utmaningar har du mött i undervisning i hållbar utveckling? Dela goda exempel! Vilka idéer väcks? Hur kan vi gå vidare? En lärare från IBIS samordnar samtalet.

 

FILMVISNING
Två filmer visas:

THE BIGGEST LITTLE FARM
En dokumentär om ett par som lämnar stadslivet för att förvandla 80 hektar död mark till ett fruktbart jordbruk, baserat på ekologiskt hållbara praktiker och med biologisk mångfald som ledord. En berättelse om att trotsa den moderna urbanismen för att definiera en annan typ av modernt leverne.

EN OBEKVÄM UPPFÖLJARE
Filmen "En obekväm sanning" (2006) följde presidentkandindaten Al Gore och förde klimatförändringarna upp på agendan. Denna omskakande och medryckande uppföljare visar hur nära vi är en riktig energirevolution.

 

Anmälan till workshop

Öppet för sen anmälan, anmäl dig senast 25 oktober!


Uppdaterad: 3 oktober 2019
Sidansvarig: Carolina Setterberg