Institutionen för bild- och slöjdpedagogik

Välkommen till Konstfacks lärarutbildning och Institutionen för bild- och slöjdpedagogik (IBIS)!

Konstfack vill utbilda lärare som kan hantera många olika lärandeformer där slöjd, bild och visuell kultur står i centrum. Genom hela utbildningen varvas därför gestaltande och teoretiskt arbete. Lärarna arbetar i lärarlag där det ingår didaktik-, gestaltnings- och teorilärare som ser till att det skapas kontinuitet och sammanhang i utbildningen. Utbildningen innehåller även VFU (Verksamhetsförlagd utbildning) vid skolor och ibland inom andra pedagogiska verksamheter.

I dagsläget finns omkring 200 studenter och ett trettiotal lärare vid institutionen och vi erbjuder för närvarande Ämneslärarexamen för gymnasiet 300 hp, med inriktning Bild-Media eller Bild-Design (5 år), samt för år 7-9 med kombinationen Bild-Slöjd (4 ½ år).

Konstfack är Sveriges största och äldsta institution som utbildar lärare inom ämnena Bild och Slöjd. Konstfack startade 1844 och har haft lärarutbildning sedan 1879.


Ämneslärarprogram

Ämneslärarprogrammet (bild och slöjd) med inriktning mot undervisning i grundskolans åk 7-9, 270 hp

Ämneslärarprogrammet (bild och media, eller bild och design) med inriktning mot undervisning i gymnasieskolan, 300 hp

 

Fristående kurser, Grundnivå

Handledarutbildning för lärare, 7,5 hp

Slöjd för lärare åk, 7-9, 1-45 hp (ingår i Lärarlyftet)

Bild för lärare åk 7-9, 1-45 hp (Ingår i Lärarlyftet)

Slöjdens material och redskap, 15 hp

Slöjdens hantverk och formgivning, 15 hp

Metall- och träarbete, 15 hp

Textila konstruktioner, 15 hp

 

Fristående kurser, Avancerad nivå

Introduktion till visuella och materiella kulturstudier och bildpedagogik, 30 hp

Performativitet som förhållningssätt i visuella och materiella kulturstudier, 15 hp

Visuella och materiella kulturer i pedagogiska rum, 15 hp

Självständigt arbete för magisterexamen i bildpedagogik, 15 hp

Självständigt arbete för masterexamen i visuell kultur och lärande med inriktning bildpedagogik, 30 hp