Fristående kurser

Konstfack erbjuder fristående kurser för dig som är verksam inom bild-, design- och konstområdet. Kurserna syftar till att utveckla och ge det egna skapandet nya möjligheter och öppnar mot forskningsprojekt inom konst, design och konsthantverk.

Maja Bakken, Ädellab, Thinking Inside the Box, 2020. Foto: Gustav Karlsson Frost.

Maja Bakken, Ädellab, Thinking Inside the Box, 2020. Foto: Gustav Karlsson Frost.


Kurser med start sommaren 2022

Sista anmälningsdatum 15 mars 2022

Design för Sustainable Co-Creation, 7,5 hp 
Öppen för sen anmälan

 

Kurser med start höstterminen 2022

Sista anmälningsdatum 19 april 2022

Animation och rörlig grafik för yrkesverksamma 15 hp 

Handledarutbildning för lärare, 7,5 hp 
Öppen för sen anmälan

Ljud i interaktion: ljudkonst, ljudarkitektur och ljuddesign, 30 hp

Mikrohistorier: från arkiv till offentlighet, 15 hp 

Performativitet som förhållningssätt i visuella och materiella kulturstudier, 15 hp 
Öppen för sen anmälan

Programmering för konstnärer, 30 hp 
Öppen för sen anmälan

 

Sista anmälningsdatum 17 januari 2022

CuratorLab, 60 hp

Research Lab CRAFT!, 60 hp