Utbildning

Konstfack är Sveriges största konstnärliga högskola inom konst, design och konsthantverk. Sedan 1844 har vi utbildat en mängd olika yrkesgrupper inom dessa fält samt bild- och slöjdlärare. Vi bedriver både konstnärlig och vetenskaplig utbildning/forskning och har idag cirka 900 studenter och 200 anställda.

Cem Saygin, "Orbit", kandidatprogrammet Industridesign, examen 2021. Foto: Gustav Karlsson Frost


Masterprogram, 120 hp

Ansök senast 17 januari 2022

Konstfacks masterprogram utmanar! Våra tvååriga masterprogram är yrkes- och forskarutbildningsförberedande och leder till en masterexamen.

CRAFT!
Masterprogrammet CRAFT! är ett samarbete mellan Keramik och Glas, Textil och Smycke och corpus. På CRAFT! ses konsthantverkliga aktiviteter som en relevant metod för att ifrågasätta sakernas tillstånd.

Masterprogrammet i design - Rumslig gestaltning
Masterprogrammet i Design syftar till att stärka din förmåga att på ett experimentellt, reflekterande kritiskt och konstnärligt sätt både formulera och närma dig problemställningar. Inriktningen Rumslig gestaltning erbjuder dig möjlighet till fördjupning och specialisering inom ditt område.
(OBS! Ingen antagning till inriktningen "Individuell studieplan i design" görs till hösten 2022.)

Masterprogrammet Design Ecologies
På vår utbildning ser vi Design Ecologies som helheten av de relationer som möjliggörs av design. Vi utbildar designers som kan interagera med och förstå levande system och stödja social och biologisk mångfald.

Konst
Ett individualiserat masterprogram i konst med fokus på stärkt självreflektion samt utveckling och fördjupning av ditt konstnärliga projekt.

Visuell kommunikation
Ett normkreativt masterprogram i visuell kommunikation med fokus på ditt eget arbete inom grafisk design och/eller illustration.

 

Kandidatprogram, 180 hp

Ansök senast 1 mars 2022

Konstfacks treåriga utbildning på grundnivå leder till konstnärlig kandidatexamen. Du kan välja mellan sju olika kandidatprogram.

 

Lärarutbildning, 270-300 hp

Ansök senast 19 april 2022

Som ämneslärare blir du lärare i två ämnen i grundskolans årskurs 7-9, eller i två ämnen på gymnasieskolan.

 

Fristående kurser

Konstfack erbjuder fristående kurser för dig som är yrkesverksam inom bild-, design- och konstområdet. Kurserna syftar till att utveckla och ge det egna skapandet nya möjligheter och öppnar mot forskningsprojekt inom konst, design och konsthantverk.

 

Doktorandprogram, 240 hp

Doktorandprogrammet i konst, teknik och design är ett samarbete mellan KTH och Konstfack i syfte att stärka utbytet mellan konstnärliga och vetenskapliga kunskapsformer.