VFU-info till handledare

Planering
När du som handledare har blivit tilldelad en student kommer studenten att kontakta dig för att boka ett möte. På det mötet ska ni tillsammans planera hur VFU-perioden ska se ut. Var väl förtrogen med VFU-kursernas förväntade studieresultat för att tillsammans med studenten kunna planera och genomföra VFU-perioden på bästa sätt. Ta hjälp av bedömningsmatrisen. Närmare kursstart kommer kursansvarig på Konstfack skicka ut information om kursen och bedömningsmatris.

Bedömmning
Handledaren fyller i bedömningsmatrisen och skickar till kursansvarig på Konstfack som efter en samlad bedömning sätter betyg. Vid frågor om bedömning kontakta kursansvarig på Konstfack.

Handledarutbildning
För de som vill så erbjuder Konstfack tillsammans med de andra konstnärliga högskolorna, en handledarutbildning. Läs mer om den här Handledarutbildning för lärare (7,5hp).

Det här är inget krav för att få ta emot VFU-studenter men vi ser gärna att man går den.
Kursen ges på avancerad nivå.