VFU-info till studenter

Förberedelser för studenter

Kontakta din handledare
När placeringarna är publicerade i portalen mailar informeras studenterna av VFU-administratören. Studenten hör sen själv av sig till handledaren så fort som möjligt för att boka ett möte där man tillsammans planerar VFU perioden. Om två studenter är par placerade hos en handledare kan det vara bra att prata ihop sig och träffa handledaren tillsammans.

Registerutdrag från polisen
För att få göra VFU måste ett registerutdrag från polisen lämnas in till din VFU skola. Handläggningstiden för det här kan vara upp till 3 veckor så se till att vara ute i god tid.

Hämta ditt registerutdrag här

Tystnadsplikt och Sekretess
Under din VFU har du tystnadsplikt. Det är ett förbud mot att avslöja känsliga uppgifter och ömtåliga förhållanden till obehöriga om elevers och anhörigas privata förhållanden. Det kan till exempel vara fysiska och psykiska sjukdomar eller sociala och ekonomiska problem.

Läs mer om Sekretess och tystnadplikt

Blankett: Sekretessförbindelse