Ämneslärarprogrammet (bild och slöjd) med inriktning mot grundskolans åk 7-9, 270 hp

Ämneslärarprogrammet med inriktning mot undervisning i grundskolans årskurs 7-9 omfattar 4,5 års studier, det vill säga 270 högskolepoäng (hp).

 

Viktiga datum

15 mars 2022: Anmälan (antagning.se) och uppladdning av arbetsprover (konstfack.se) öppnar.

19 april 2022: Sista anmälningsdag (antagning.se). Sista datum att skicka in arbetsprover (konstfack.se).

Maj 2022: Bedömning av arbetsprover.

21 juni 2022: Sista kompletteringsdatum för sökande med pågående gymnasieutbildning.

12 juli 2022:
Antagningsbesked 1 (antagning.se).

22 juli 2022: Sista svarsdatum (antagning.se).

28 juli 2022: Antagningsbesked 2 (antagning.se).

29 augusti 2022: Terminsstart

I inriktningen mot arbete i grundskolan läser du bild (90 hp) och slöjd (90 hp). Förutom ämnesstudierna läser du den utbildningsvetenskapliga kärnan, som framför allt innehåller studier i pedagogik och didaktik (UVK, 60 hp) samt verksamhetsförlagd utbildning (VFU, 30 hp). VFU innebär att du gör praktik på en skola. Efter att du fullföljt dina studier erhåller du en ämneslärarexamen.

Du som läser till ämneslärare med inriktning mot årskurs 7-9 får behörighet att undervisa i bild och slöjd i hela grundskolan samt i bild på gymnasieskolan.

Ämneslärarprogrammet ger dig en bred och attraktiv lärarutbildning.

Konstfacks lärarutbildning lägger lika stor vikt vid teoretiska som praktiska kunskaper. Därför förväntar vi oss att du som söker till oss har ett stort intresse att utveckla dig såväl inom pedagogik och didaktik som inom ämnena bild och slöjd. Att vår utbildning är förlagd till en konsthögskola gör att vi kan arbeta i en stark konst-, design- och hantverksmiljö. Det betyder också att vi förväntar oss att du har grundläggande kunskaper och förmågor inom bildskapande och/eller hantverksmässiga praktiker.
Dessa kan du ha fått till exempel genom att ha studerat på estetiskt program eller gått någon förberedande konst-, design- eller hantverksutbildning. Dina kompetenser visar du genom de arbetsprover du skickar in tillsammans med din ansökan.

 

Behörighet
Grundläggande behörighet. Du behöver också: Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2, Engelska 6
Dessutom krävs godkänt resultat på arbetsproven.
Läs mer om grundläggande behörighet.

Urval
Konstfack använder tre urvalsgrupper till lärarutbildningen. Platserna fördelas lika mellan de studenter som antas 1) på betyg och godkända arbetsprover, 2) på högskoleprov och godkända arbetsprover, samt 3) de studenter som fått Väl Godkänt på arbetsproverna.
Läs här om hur antagningsförfarande, urval och bedömning av arbetsprover går till.

Arbetsprover skickas digitalt
Om du söker till mer än en utbildning vid Konstfack måste du skicka in arbetsprover för varje utbildning som du söker. Alla arbetsprover ska skickas in digitalt till Konstfacks hemsida.
Obs! Du kan varken skicka in eller lämna fysiska arbetsprover på Konstfack. Arbetsprover som avviker från våra anvisningar behandlas inte.


Arbetsprov inför antagning till hösten 2022 publiceras i januari 2022.