Ämneslärarprogrammet med inriktning mot grundskolans åk 7–9 (Bild-Slöjd), 270 hp (4,5 år)

Tycker du om att skapa med bild och form? Ser du slöjdande som ett sätt att lära, utveckla och kommunicera? På ämneslärarprogrammet med inriktning mot grundskolans åk 79 kan du kombinera dina intressen samt utforska didaktik, teori och ämneskunskaper inom bild och slöjd.


Studenterna Josephine (åk 2) och Sara (åk 4) berättar om hur det är att studera på Ämneslärarprogrammet.

Viktiga datum

Öppen för sen anmälan
Sökande med sen anmälan kontaktas via e-post om det bli aktuellt att ladda upp arbetsprover. Sena anmälningar hanteras i mån av plats till utbildningen och rangordnas efter anmälningsdatum

15 mars 2024: Anmälan (antagning.se) och uppladdning av arbetsprover (konstfack.se) öppnar.

15 april 2024: Sista anmälningsdag (antagning.se). Sista datum att skicka in arbetsprover (konstfack.se).

Maj 2024: Bedömning av arbetsprover.

21 juni 2024: Sista kompletteringsdatum för sökande med pågående gymnasieutbildning.

11 juli 2024:
Antagningsbesked 1 (antagning.se).

19 juli 2024: Sista svarsdatum (antagning.se).

25 juli 2024: Antagningsbesked 2 (antagning.se).

2 september 2024: Terminsstart.

I inriktningen läser du bild (90 hp) och slöjd (90 hp). I bildkurserna undersöker du olika konstnärliga arbetssätt, material och teorier. Även i slöjdkurserna arbetar du med såväl praktik som teori och får lära dig att hantera slöjdens mjuka och hårda material. Förutom ämnesstudier läser du kurser inom den utbildningsvetenskapliga kärnan (60 hp) med fokus på att utveckla din förmåga att skapa förutsättningar för andras lärande, leda lärprocesser och att undervisa. Inom ramen för inriktningen kommer du även att göra praktik (VFU) på skolor (30 hp). Under dessa moment får du stöd och handledning av en erfaren lärare. Efter studierna får du en ämneslärarexamen.

Du som läser till ämneslärare med inriktning mot årskurs 79 får behörighet att undervisa i bild och slöjd i hela grundskolan samt i bild på gymnasieskolan. Mer information om detta hittar du här: Lärarlegitimation

Mer information om ämneslärarprogrammets innehåll finns i kursplanerna.

Behörighet
Grundläggande behörighet. Du behöver också: Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2, Engelska 6
Dessutom krävs godkänt resultat på arbetsproven.
Läs mer om grundläggande behörighet.

Urval
Konstfack använder tre urvalsgrupper till lärarutbildningen. Platserna fördelas lika mellan de studenter som antas 1) på betyg och godkända arbetsprover, 2) på högskoleprov och godkända arbetsprover, samt 3) de studenter som fått Väl Godkänt på arbetsproverna.
Läs här om hur bedömning av arbetsprover och urvalet går till.

Arbetsprover skickas digitalt
Om du söker till mer än en utbildning vid Konstfack ska du ladda upp arbetsprover för varje utbildning eller inriktning som du söker. Alla arbetsprover ska skickas in digitalt till Konstfacks hemsida.

Viktig information om dina arbetsprover


Arbetsprover inför antagning till hösten 2024

Uppgift 1: Bilduppgift stilleben
1a) Ställ upp ett antal objekt/föremål i ett stilleben för att göra studier av form, linje, ljus och skugga. Tänk på kontraster, textur och komposition. Gör tre till fem (3–5) skisser eller teckningar i blyerts, kol eller tusch av ditt stilleben. Gör gärna variationer av din uppställning i de olika skisserna; variera perspektiv, ljussättning etc.

1b) Utgå ifrån dina skisser. Välj en (1) och bearbeta den ytterligare genom att översätta form, ljus och skugga till färg. Antingen analogt i exempelvis akryl, olja, akvarell, eller i ett digitalt bildbehandlingsprogram.

Bifoga även en text om hur du tänkt kring idéen och gestaltningen av ditt stilleben, t.ex. val av föremål, samt hur du tänkt kring momentet vidare bearbetning i 1b. Skriv också vilka material och tekniker du använt samt måtten på skisser/teckningarna. Din text får vara högst 200 ord.

Till denna uppgift ska du alltså skicka in:
• tre till fem (3–5) avfotograferade skisser eller teckningar
• en (1) bild som du bearbetat analogt eller i valfritt bildbehandlingsprogram
• en (1) text som får vara högst 200 ord.
• Märk det du skickar in med "Uppgift 1"

Bedömningskriterier för uppgift:
I denna uppgift bedömer vi i området idé hur väl du lyckas presentera ett visuellt material som synliggör dina idéer och färdigheter på gestaltningsområdet. Det vill säga om ditt stilleben är varierat och mångfacetterat samt om uppgiften är konsekvent genomförd. 
Bedömningsområdet gestaltning och teknisk bearbetning gäller din förmåga att använda de material, tekniker, metoder eller medium som du väljer att arbeta med på ett hantverksmässigt genomtänkt sätt.


Uppgift 2: Bilduppgift parafras
2a) Välj ett verk som du har sett på en utställning, ett museum, galleri, webben eller offentlig plats. Dokumentera det verk du valt med ett (1) foto eller välj en (1) bild från webben. Uppge var du sett verket samt ange om du har fotograferat själv eller ge en källhänvisning till varifrån du hämtat bilden.
2b) Gör en parafras på konstverket i valfri teknik.
2c) Dokumentera din parafras med ett (1) foto eller rörlig bild max 1 minut.

Bifoga även en text om hur du har tolkat verket du valt att parafrasera. På vilket sätt har din parafras ändrat innehållet? Skriv också vilka material och tekniker du använt samt mått på verket. Din text får vara högst 200 ord.

Till denna uppgift ska du alltså skicka in:
• ett (1) foto eller en (1) bild från webben på det valda konstverket
• ett (1) foto eller rörlig bild max 1 minut som visar din parafras
• en (1) text som får vara högst 200 ord
• Märk det du skickar in med "Uppgift 2"

Bedömningskriterier för uppgift:
I den här uppgiften bedömer vi i området idé hur du kan tolka konstnärliga uttryck och hur väl du utifrån din tolkning genomför och presenterar en omgestaltning (parafras) av ett konstverk, med utgångspunkt i din egen idé.

Bedömningsområdet gestaltning och teknisk bearbetning gäller din förmåga att välja och använda material, tekniker, metoder eller medium på ett hantverksmässigt genomtänkt sätt och i relation till ditt syfte med omgestaltningen.


Uppgift 3: Eget utformat slöjdarbete
Presentera ett eget utformat slöjdarbete, som visar din förmåga att arbeta med några av skolslöjdens tekniker och verktyg för hårda och mjuka material, det vill säga trä, metall och/eller textil, gärna i kombination.

Ditt arbetsprov kan vara ett arbete du har gjort inom tidigare utbildning eller kurser. Informera i så fall om detta.

Slöjdföremålet dokumenteras genom
- fem till tio (5-10) fotografier som visar föremålet i dess helhet, till exempel fram- och baksida, över- och undersida, samt ut- och insida. Det behövs närbilder av detaljer i arbetet för att en korrekt bedömning ska kunna göras.
Bifoga också en skriftlig dokumentation omfattande högst 200 ord som presenterar utvecklingen från idén till det inlämnade slöjdföremålet. Beskriv dina ställningstaganden angående val av material och redskap, hantverksteknik, färg och form samt olika moment vid framställning av slöjdföremålet. Om du kan, använd facktermer för material, redskap, teknik etc. Skriv måtten på föremålet.

Till denna uppgift ska du alltså skicka in:
• fem-tio (5-10) fotografier som visar ditt slöjdföremål
• en (1) skriftlig dokumentation med högst 200 ord
• Märk det du skickar in med "Uppgift 3"

Bedömningskriterier för uppgift:
I denna uppgift bedömer vi i området idé hur du kan utveckla idéer till en slöjdprodukt samt förmåga att välja material och teknik i relation till det resultat som du eftersträvar.

Bedömningsområdet gestaltning och teknisk bearbetning gäller din förmåga att använda slöjdverktyg och -redskap för att bearbeta materialet i relation till ditt syfte med föremålet.


Summering, detta ska du skicka in:

Dina arbetsprover (uppgift 1, 2 och 3) ska laddas upp till oss som en (1) sammanhängande digital PDF där du har samlat alla uppgifter i sin helhet, inklusive texter.

Samt eventuella film-/rörlig bild/ljudfiler som MOV, MP4 eller MP3.

Namnge PDF-filen till ditt eget namn enligt principen: efternamn_förnamn.pdf


Tekniska specifikationer
Filformat: PDF
Filformat för rörligt material: MOV, MP4 eller MP3. Eventuella filmer ska komprimeras med H.264 eller motsvarande.
Enskilda filer ska inte överstiga 300MB. Totalt ska inte arbetsproverna överstiga 500MB.