Industridesign, 180 hp

Skapa produkter och tjänster för samtid och framtid!

Som industridesigner kan du lösa problem för många olika människor i många olika situationer. Därför behöver du kunskap om bland annat gestaltning, ergonomi, marknad och produktion för att i ditt framtida yrkesliv tillsammans med andra utforma hållbara lösningar. På kandidatprogrammet Industridesign lär du dig kort och gott att skapa produkter och tjänster för samtidens och framtidens samhälle inom en rad olika områden.

För en industridesigner är det bra att vara kreativ, ha intresse för form och en förståelse för hur saker används och i vilka sammanhang de kan ingå. Under utbildningen använder du dig av nyfikenhet, fantasi och ett utforskande arbetssätt för att skapa innovativa designförslag. Du lär dig att förstå människors önskemål och behov, du får kunskap om hållbarhet och lär dig använda material på nya sätt. Samtidigt förfinas din förmåga att gestalta tredimensionella former.

I våra välutrustade verkstäder, där vi använder handverktyg, såväl som svarvar, fräsar och 3D-printrar, experimenterar vi och bygger prototyper i många olika material. Vi arbetar både enskilt och i grupp, ofta i samarbete med företag, samt med andra utbildningar och organisationer. En stor del av undervisningen bygger på ett konstnärligt designarbete med reflektion kring praktiska och teoretiska aspekter. Under utbildningen har du möjlighet till en utbytestermin på en av de skolor över hela världen som Konstfack har avtal med.

Poäng och studieform
180 högskolepoäng (3 år), helfart, dagtid.

Examen: Konstnärlig kandidatexamen i Design - Industridesign

Efter studierna
Efter utbildningen har du de fördjupade praktiska och teoretiska kunskaper som behövs för att arbeta konstnärligt, kreativt, medvetet och relevant med industridesign i både samtid och framtid. Med en konstnärlig kandidatexamen i design kan du till exempel jobba på designkontor, designavdelningar, forsknings- och utvecklingsinstitut eller starta eget företag.

Behörighet och urval
Grundläggande behörighet för högskolestudier. Urval görs på konstnärlig grund och baseras på arbetsprover, skriftlig motivering och intervju.  Läs mer om behörighet och urval här.

Arbetsprover skickas digitalt
Förutom att anmäla dig via www.antagning.se, ska du skicka arbetsprover digitalt via Konstfacks hemsida. Om du söker till mer än en utbildning vid Konstfack måste du skicka in arbetsprover för varje utbildning som du söker. Läs mer om hur du skickar in arbetsprover.


Arbetsprover inför antagning till hösten 2016

Vi vill förstå din relation till industridesign och vilka färdigheter du har. Förklara därför tydligt hur dina arbetsprov har kommit till. Du kan även visa grupparbeten om du tydligt anger vad som är ditt bidrag. Berätta ifall arbetet bygger på en övningsuppgift i skolan och skriv en kort sammanfattning av den givna uppgiften. Har du redan yrkeserfarenhet, förtydliga gärna din roll i designprocessen.

Arbetsproverna ska innehålla
1.
Fem (5) sidor* teckningar och/eller målningar i valfri teknik (A3-format).

2. Tre (3) sidor* med bilder av tre (3) fysiska tredimensionella arbeten, varav ett med anknytning till industridesign (A3-format).

3. Två (2) eller fler sidor* med anknytning till industridesign. Det kan vara designidéer, skisser, presentationsbilder eller arbeten gjorda i dator. Visa också hur du tänkt och de skisser som ledde fram till din design (A3- format).


4. Uppgift. Välj en av uppgifterna A eller B.

A. Trygghet för någon
Tänk fram situationer och platser där trygghet är viktigt. Bestäm vem eller vilka som du vill öka tryggheten för. Teckna och skriv ner idéer på det du vill lösa.  Skapa minst tre idéer på sådant som ökar tryggheten för människor. Gör enkla skissmodeller för att testa idéerna på andra och se vad de tycker. Ta fram en ny modell utifrån det du lärt dig av att testa.  Visa hur du funderat när du arbetat med dina idéer och hur du skapade ditt förslag. Redovisa skisser, anteckningar och bilder (kan vara teckningar eller foton) av människor och modeller på max tre (3) sidor* (A3-format).

B. Kommunikation mellan människor
Två människor som är på olika platser ska kommunicera med varandra. Bestäm själv vilka som ska kommunicera och var de befinner sig. Vad använder de sig av? Teckna och skriv ner idéer på det du vill lösa. Skapa minst tre idéer på något som underlättar kommunikation mellan människor. Gör enkla skissmodeller för att testa idéerna på andra och se vad de tycker. Ta fram en ny modell utifrån det du lärt dig av att testa. Visa hur du funderat när du arbetat med dina idéer och hur du skapade ditt förslag. Redovisa skisser, anteckningar och bilder (kan vara teckningar eller foton) av människor och modeller på max tre (3) sidor* (A3-format).


5. Motivering

Skriv en motivering till varför du vill studera Kandidatprogrammet industridesign på Konstfack. Vilka förväntningar har du, och vad hoppas du kunna utveckla hos dig själv under utbildningen? Vad tror du att du vill arbeta med efter din examen? Max 1 sida* (A3-format).


6. Kortfattad CV

Skriv en kortfattad CV där du anger dina tidigare genomgångna utbildningar och eventuella relevanta arbetslivserfarenheter. Max en (1) A4-sida, som PDF-fil.

* = När vi till exempel skriver ”2 sidor” menar vi information motsvarande två (2) A3-sidor i den fysiska verkligheten.


Summering, detta ska du skicka in:

Två (2) PDF-filer:

1. En PDF-fil med arbetsprover och motivering (uppgift 1 – 5). Döp filen ”Efternamn-Fornamn-1.pdf”.

2. En PDF-fil med CV (uppgift 6) i stående A4-format. Döp filen ”Efternamn-Fornamn-2.pdf”.

Plus eventuellt rörligt material.


Tekniska anvisningar

För att vi ska kunna bedöma arbetsproverna korrekt är det viktigt att dessa anvisningar följs.

PDF-filerna ska ej lösenordskyddas.


Rörligt material

Förutom PDF-filerna kan du skicka in filmer med en sammanlagd längd på max 15 minuter. Filformat för rörligt material: MOV, MP4 eller AVI. Filmerna ska komprimeras med H-264-komprimering.

Döp filmerna till ”Efternamn-Fornamn-3.mpg”, ”Efternamn-Fornamn-4.mpg”, och så vidare.

Viktiga datum

Anmälan till höstterminen 2016 är stängd

20 januari 2016: Anmälan (antagning.se) och uppladdning av arbetsprover (konstfack.se) öppnar kl. 13.00. 

1 mars 2016: Sista anmälningsdag (antagning.se) och sista datum att ladda upp arbetsprover (konstfack.se).

14 mars (Obs nytt datum): Sista datum för komplettering av meriter (betyg) som styrker behörighet (Antagningsservice tillhanda).

Mars/april 2016: Bedömning av arbetsprover + eventuella intervjuer.

9 maj 2016: Antagningsbesked 1.

16 maj 2016: Sista svarsdatum.

18 maj 2016: Antagningsbesked 2.

29 augusti 2016: Terminsstart.

Mer information

Har du frågor om anmälan och antagning kontaktar du:
Studentkansliet
Skyddad adress
08-450 41 77

Har du frågor om utbildningen kontaktar du:
Magnus Lindfors
Skyddad adress


Examensarbeten
2015   2014   2013   2012   2011   2010   2009   2008   2007   2006


Läs mer
Utbildningsplan för kandidatprogrammet Industridesign, 180 hp

Kursplaner för kandidatprogrammet Industridesign, 180 hp

Om Industridesign

Uppdaterad: 26 november 2012
Sidansvarig: Webmaster