Industridesign, 180 hp

Vi lever i en tid av förändring, och utmaningarna för industridesigners är idag mer varierade än de var för bara några år sedan. På kandidatprogrammet i industridesign lär du dig att skapa produkter och tjänster för samtidens och framtidens samhälle inom en rad olika områden.

Du designar produkter för människor, tar fram prototyper, genomför användarstudier och experiment i samverkan med andra. Genom att gestalta och materialisera förslag kan designers dels skapa praktiska lösningar på problem, men även väcka idéer kring hur vi kan förhålla oss till vår omgivning på hållbara, ibland oväntade sätt.

Under utbildningen kommer du att vara mycket i våra verkstäder, där vi använder många typer av verktyg, exempelvis svarvar, fräsar, 3D-printrar och VR-utrustning. Du experimenterar och bygger prototyper i olika material. Arbetet sker både enskilt och i grupp, ofta i samarbete med företag, andra utbildningar och organisationer. Undervisningen bygger på ett konstnärligt gestaltande designarbete med reflektion kring praktiska och teoretiska aspekter. Under utbildningen har du möjlighet till en utbytestermin på en av de skolor över hela världen som Konstfack samarbetar med.

Poäng och studieform
180 högskolepoäng (3 år), helfart, dagtid.

Examen: Konstnärlig kandidatexamen i Design - Industridesign

Efter studierna
Efter utbildningen har du de fördjupade praktiska och teoretiska kunskaper som behövs för att arbeta konstnärligt, kreativt, medvetet och relevant med industridesign i både samtid och framtid. Med en konstnärlig kandidatexamen i design kan du till exempel jobba på designkontor, designavdelningar, forsknings- och utvecklingsinstitut eller starta eget företag.

Behörighet och urval
Grundläggande behörighet för högskolestudier.

Urval görs på konstnärlig grund och baseras på arbetsprover, skriftlig motivering och intervju.  Läs mer om behörighet och urval här.

Urvalet sker i två steg. I det första steget görs en samlad bedömning av de sökandes bifogade arbetsprover, motivering och minst en av de två uppgifterna (A eller B). Till grund för bedömningen ligger den sökandes konstnärligt gestaltande färdighet, samt dennes förmåga att undersöka och reflektera. Ett antal sökande kallas vidare till intervju, det andra steget i urvalsprocessen. Under intervjun kan den sökande berätta mer om sina arbetsprover och om sig själv. Efter intervjun fastställs den slutgiltiga bedömningen.

Arbetsprover skickas digitalt
Förutom att anmäla dig via www.antagning.se, ska du skicka arbetsprover digitalt via Konstfacks hemsida. Om du söker till mer än en utbildning vid Konstfack måste du skicka in arbetsprover för varje utbildning som du söker. Läs mer om hur du skickar in arbetsprover.


Arbetsprov inför antagning till hösten 2017

Vi vill förstå din relation till industridesign och vilka färdigheter du har. Förklara därför tydligt hur dina arbetsprov har kommit till. Du kan även visa grupparbeten om du tydligt anger vad som är ditt bidrag. Berätta ifall arbetet bygger på en övningsuppgift i skolan och skriv en kort sammanfattning av den givna uppgiften. Har du redan yrkeserfarenhet, förtydliga gärna din roll i designprocessen.

Arbetsproverna ska innehålla
1. Fem (5) sidor* teckningar och/eller målningar i valfri teknik (A3-format).

2. Tre (3) sidor* med bilder av tre (3) fysiska tredimensionella arbeten, varav ett med anknytning till industridesign (A3-format).

3. Två (2) eller fler sidor* med anknytning till industridesign. Det kan vara designidéer, skisser, presentationsbilder eller arbeten gjorda i dator. Visa också hur du tänkt och de skisser som ledde fram till din design (A3- format).


4. Uppgift. Välj en av uppgifterna A eller B.

A. Äventyr
Ta med oss på ett äventyr. Beskriv platsen för äventyret. Bestäm vem eller vilka som kan var med om äventyret (det kan vara du själv eller andra, det är upp till dig). Vad har de som är med på äventyret med sig? Färdas de i något, isåfall vad? Teckna och skriv ner idéer på det du vill lösa. Gör enkla skissmodeller för att testa idéerna på andra och se vad de tycker. Ta fram nya modeller utifrån det du lärt dig av att testa. Visa hur du funderat när du arbetat med dina idéer och hur du skapade ditt förslag. Redovisa skisser, anteckningar och bilder (kan vara teckningar eller foton) av människor och modeller på max tre (3) sidor* (A3-format).

B.Cykelparkering
Vårt samhälle står inför stora utmaningar och vi behöver lösningar som leder till ett mer hållbart samhälle. Ett intressant område är transport av människor. Inom det området har vi valt att fokusera på cykling för denna uppgift. Om fler använder cykel istället för bil innebär det minskad miljöbelastning. I denna uppgift vill vi att du funderar kring en cykelparkering som uppmuntrar och förenklar för människor att använda cykel.

Välj en plats där du tycker det behövs möjlighet att parkera cyklar (ha med minst en bild som visar platsen du valt). Du kan exempelvis fundera på hur cyklarna kan låsas, skyddas och om parkeringen ska möjliggöra enkla reparationer eller andra aktiviteter. Teckna och skriv ner idéer på det du vill lösa.  Skapa minst tre idéer kring cykelparkering. Gör enkla skissmodeller för att testa idéerna på andra och se vad de tycker. Ta fram en ny modell utifrån det du lärt dig av att testa.  Visa hur du funderat när du arbetat med dina idéer och hur du skapade ditt förslag. Redovisa skisser, anteckningar och bilder (kan vara teckningar eller foton) av människor och modeller på max tre (3) sidor* (A3-format).

5. Motivering
Skriv en motivering till varför du vill studera Kandidatprogrammet industridesign på Konstfack. Vilka förväntningar har du, och vad hoppas du kunna utveckla hos dig själv under utbildningen? Vad tror du att du vill arbeta med efter din examen? Max 1 sida* (A3-format).

6. Kortfattad CV
Skriv en kortfattad CV där du anger dina tidigare genomgångna utbildningar och eventuella relevanta arbetslivserfarenheter. Max en (1) A4-sida, som PDF-fil.

* = När vi till exempel skriver ”2 sidor” menar vi information motsvarande två (2) A3-sidor i den fysiska verkligheten.


Summering, detta ska du skicka in:

Två (2) PDF-filer:
1. En PDF-fil med arbetsprover och motivering (uppgift 1 – 5). Döp filen ”Efternamn-Fornamn-1.pdf”.

2. En PDF-fil med CV (uppgift 6) i stående A4-format. Döp filen ”Efternamn-Fornamn-2.pdf”.

Plus eventuellt rörligt material.


Tekniska anvisningar
För att vi ska kunna bedöma arbetsproverna korrekt är det viktigt att dessa anvisningar följs.

PDF-filerna ska ej lösenordskyddas.

Enskilda filer ska inte överstiga 300MB. Totalt ska inte portfolion överstiga 500MB.


Rörligt material
Förutom PDF-filerna kan du skicka in filmer med en sammanlagd längd på max 15 minuter. Filformat för rörligt material: MOV, MP4 eller AVI. Filmerna ska komprimeras med MP4- eller H-264-komprimering.

Döp filmerna till ”Efternamn-Fornamn-3.mpg”, ”Efternamn-Fornamn-4.mpg”, och så vidare.

Viktiga datum

20 januari 2017: Anmälan (antagning.se) och uppladdning av arbetsprover (konstfack.se) öppnar kl. 13.00. 

1 mars 2017: Sista anmälningsdag (antagning.se) och sista datum att ladda upp arbetsprover (konstfack.se).

10 mars 2017: Sista datum för komplettering av meriter/betyg som styrker behörighet (antagning.se tillhanda).

Mars/april 2017: Bedömning av arbetsprover + eventuella intervjuer.

11 maj 2017: Antagningsbesked publiceras på antagning.se.

28 augusti 2017: Terminsstart.


Mer information

Har du frågor om anmälan och antagning kontaktar du:
Studentkansliet
Skyddad adress
08-450 41 77

Har du frågor om utbildningen kontaktar du:
Magnus Lindfors
Skyddad adress


Examensarbeten
2017   2016   2015   2014   2013   2012   2011   2010   2009   2008   2007   2006


Läs mer
Utbildningsplan för kandidatprogrammet Industridesign, 180 hp

Kursplaner för kandidatprogrammet Industridesign, 180 hp

Om Industridesign

Uppdaterad: 26 november 2012
Sidansvarig: Webmaster