Ämneslärarprogrammet (bild och media, eller bild och design) med inriktning mot gymnasieskolan, 300 hp

Ämneslärarprogrammet med inriktning mot undervisning i gymnasieskolan omfattar 5 års studier, det vill säga 300 högskolepoäng (hp).

Moien Eriksson, Ämneslärarprogrammet för gymnasiet Bild-Design, åk 2.

Viktiga datum

15 mars 2022: Anmälan (antagning.se) och uppladdning av arbetsprover (konstfack.se) öppnar.

19 april 2022: Sista anmälningsdag (antagning.se). Sista datum att skicka in arbetsprover (konstfack.se).

Maj 2022: Bedömning av arbetsprover.

21 juni 2022: Sista kompletteringsdatum för sökande med pågående gymnasieutbildning.

12 juli 2022:
Antagningsbesked 1 (antagning.se).

22 juli 2022: Sista svarsdatum (antagning.se).

28 juli 2022: Antagningsbesked 2 (antagning.se).

29 augusti 2021: Terminsstart


Du väljer mellan dessa två ämneskombinationer:

- Ämneslärare för gymnasiet bild-design, 300 hp -- Bild 120 hp och design 90 hp
- Ämneslärare för gymnasiet bild-media, 300 hp -- Bild 120 hp och media 90 hp

Förutom ämnesstudierna läser du den utbildningsvetenskapliga kärnan, som framför allt innehåller studier i pedagogik och didaktik (UVK, 60 hp) samt verksamhetsförlagd utbildning (VFU, 30 hp). VFU innebär att du gör praktik på en skola. Efter att du fullföljt dina studier erhåller du en ämneslärarexamen.

Du som läser till ämneslärare med inriktning mot gymnasieskolan blir behörig att undervisa i bild i gymnasieskolan samt i hela grundskolan. Du får även behörighet i ett antal andra ämnen i gymnasieskolan. Vilka dessa är beror på vilken variant av programmet du läst. Ämneslärarprogrammet ger dig en bred och attraktiv lärarutbildning.

Konstfacks lärarutbildning lägger lika stor vikt vid teoretiska som praktiska kunskaper. Därför förväntar vi oss att du som söker till oss har ett stort intresse att utveckla dig såväl inom pedagogik och didaktik som inom ämnena bild, media och design. Att vår utbildning är förlagd till en konsthögskola gör att vi kan arbeta i en stark konst-, design- och hantverksmiljö. Det betyder också att vi förväntar oss att du har grundläggande kunskaper och förmågor inom bildskapande praktiker. Dessa kan du ha fått till exempel genom att ha studerat på estetiskt program, eller ha gått någon förberedande konst-, design- eller medieutbildning. Dina kompetenser visar du genom de arbetsprover du skickar in tillsammans med din ansökan.

Examen
För examen krävs studier i två ämnen där huvudämnet omfattar 120 hp medan det andra ämnet omfattar 90 hp. På Konstfack är huvudämnet Bild, vilket kombineras med Design eller Media. Utbildningen ger dig en bred och attraktiv lärarexamen i två ämnen.

Behörighet
Grundläggande behörighet. Du behöver också: Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2, Engelska 6
Dessutom krävs godkänt resultat på arbetsproven.
Läs mer om grundläggande behörighet.

Urval
Konstfack använder tre urvalsgrupper till lärarutbildningen. Platserna fördelas lika mellan de studenter som antas 1) på betyg och godkända arbetsprover, 2) på högskoleprov och godkända arbetsprover, samt 3) de studenter som fått Väl Godkänt på arbetsproverna.
Läs här om hur antagningsförfarande, urval och bedömning av arbetsprover går till.

Arbetsprover skickas digitalt
Om du söker till mer än en utbildning vid Konstfack måste du skicka in arbetsprover för varje utbildning som du söker. Alla arbetsprover ska skickas in digitalt.
Obs! Du kan varken skicka in eller lämna fysiska arbetsprover på Konstfack. Arbetsprover som avviker från våra anvisningar behandlas inte.


Arbetsprov inför antagning till hösten 2022 publiceras i januari 2022.