Ämneslärarprogrammet (bild och media, eller bild och design) med inriktning mot gymnasieskolan, 300 hp

Ämneslärarprogrammet med inriktning mot undervisning i gymnasieskolan omfattar 5 års studier, det vill säga 300 högskolepoäng (hp).

Moien Eriksson, Ämneslärarprogrammet för gymnasiet Bild-Design, åk 2.

Viktiga datum

Öppen för sen anmälan

Sökande med sen anmälan kontaktas via e-post om det bli aktuellt att ladda upp arbetsprover. Sena anmälningar hanteras i mån av plats till utbildningen och rangordnas efter anmälningsdatum

15 mars 2022: Anmälan (antagning.se) och uppladdning av arbetsprover (konstfack.se) öppnar.

19 april 2022: Sista anmälningsdag (antagning.se). Sista datum att skicka in arbetsprover (konstfack.se).

Maj 2022: Bedömning av arbetsprover.

21 juni 2022: Sista kompletteringsdatum för sökande med pågående gymnasieutbildning.

12 juli 2022:
Antagningsbesked 1 (antagning.se).

22 juli 2022: Sista svarsdatum (antagning.se).

28 juli 2022: Antagningsbesked 2 (antagning.se).

29 augusti 2022: Terminsstart


Du väljer mellan dessa två ämneskombinationer:

- Ämneslärare för gymnasiet bild-design, 300 hp -- Bild 120 hp och design 90 hp
- Ämneslärare för gymnasiet bild-media, 300 hp -- Bild 120 hp och media 90 hp

Förutom ämnesstudierna läser du den utbildningsvetenskapliga kärnan, som framför allt innehåller studier i pedagogik och didaktik (UVK, 60 hp) samt verksamhetsförlagd utbildning (VFU, 30 hp). VFU innebär att du gör praktik på en skola. Efter att du fullföljt dina studier erhåller du en ämneslärarexamen.

Du som läser till ämneslärare med inriktning mot gymnasieskolan blir behörig att undervisa i bild i gymnasieskolan samt i hela grundskolan. Du får även behörighet i ett antal andra ämnen i gymnasieskolan. Vilka dessa är beror på vilken variant av programmet du läst. Ämneslärarprogrammet ger dig en bred och attraktiv lärarutbildning.

Konstfacks lärarutbildning lägger lika stor vikt vid teoretiska som praktiska kunskaper. Därför förväntar vi oss att du som söker till oss har ett stort intresse att utveckla dig såväl inom pedagogik och didaktik som inom ämnena bild, media och design. Att vår utbildning är förlagd till en konsthögskola gör att vi kan arbeta i en stark konst-, design- och hantverksmiljö. Det betyder också att vi förväntar oss att du har grundläggande kunskaper och förmågor inom bildskapande praktiker. Dessa kan du ha fått till exempel genom att ha studerat på estetiskt program, eller ha gått någon förberedande konst-, design- eller medieutbildning. Dina kompetenser visar du genom de arbetsprover du skickar in tillsammans med din ansökan.

Examen
För examen krävs studier i två ämnen där huvudämnet omfattar 120 hp medan det andra ämnet omfattar 90 hp. På Konstfack är huvudämnet Bild, vilket kombineras med Design eller Media. Utbildningen ger dig en bred och attraktiv lärarexamen i två ämnen.

Behörighet
Grundläggande behörighet. Du behöver också: Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2, Engelska 6
Dessutom krävs godkänt resultat på arbetsproven.
Läs mer om grundläggande behörighet.

Urval
Konstfack använder tre urvalsgrupper till lärarutbildningen. Platserna fördelas lika mellan de studenter som antas 1) på betyg och godkända arbetsprover, 2) på högskoleprov och godkända arbetsprover, samt 3) de studenter som fått Väl Godkänt på arbetsproverna.
Läs här om hur bedömning av arbetsprover och urval går till.

Arbetsprover skickas digitalt
Om du söker till mer än en utbildning vid Konstfack ska du ladda upp arbetsprover för varje utbildning eller inriktning som du söker. Alla arbetsprover ska skickas in digitalt.

Arbetsprover inför antagning till hösten 2022

Uppgift 1

a) Ställ upp ett antal objekt/föremål i ett stilleben som du kan använda för att göra en studie av form, linje, ljus och skugga. Gör fem (5) skisser i blyerts, kol eller tusch av ovanstående. Fotografera/scanna dessa.

b) Välj en (1) skiss av de ovanstående och importera den till valfritt bildhanteringsprogram. Bearbeta bilden ytterligare genom att översätta form, ljus och skugga till färg. Spara som en (1) bild.

c) Välj ett av följande alternativ:

 1. Välj ett objekt ur ditt stilleben och bearbeta det vidare tredimensionellt, till exempel genom att omforma det, addera material etc. Placera det omformade objektet i ett nytt sammanhang. Dokumentera objektet i sitt nya sammanhang med hjälp av tre (3) fotografier.
 2. Välj ett objekt ur ditt stilleben och bearbeta det vidare tredimensionellt, till exempel genom att omforma det, addera material etc. Animera eller filma det omformade objektet, max 1 minut

d) Reflektera skriftligt över följande i relation till moment c): Vad tillför objektet det nya sammanhanget, och på vilket sätt ändras tolkningen av objektet i det nya sammanhanget? Högst 300 ord.

 

Till denna uppgift ska du alltså skicka in:

 • 5 avfotograferade skisser
 • 1 bild som du bearbetat i valfritt bildbehandlingsprogram
 • 3 fotografier av ett tredimensionellt objekt ELLER max 1 minut rörlig bild där det tredimensionella objektet ingår
 • 1 text om högst 300 ord
 • Märk det du skickar in med "Uppgift 1"

 

Bedömningskriterier för uppgift 1

I den här uppgiften bedömer vi i området idé och gestaltning hur väl du lyckas presentera ett visuellt material som synliggör dina idéer och färdigheter på gestaltningsområdet:

 • Om ditt stilleben är varierat och mångfacetterat.
 • Om uppgiften är konsekvent genomförd.
 • Om du i din text kan reflektera över de val som görs i arbetsprocessen

Bedömningsområdet materialhantering och teknisk bearbetning gäller din förmåga att använda de material, tekniker, metoder eller medium som du väljer att arbeta med på ett hantverksmässigt genomtänkt sätt.

Uppgift 2

a) Du ska göra en parafras på ett samtidskonstverk i valfri teknik. Välj ett verk som du har sett på en utställning, ett museum, galleri, webben eller offentlig plats.

b) Dokumentera det verk du valt med ett (1) foto eller välj en (1) bild från webben. Uppge var du sett verket samt ange om du har fotograferat själv eller ge en källhänvisning till varifrån du hämtat bilden.

c) Dokumentera din parafras med ett (1) foto eller rörlig bild max 1 minut.

d) Skriv en text på högst 200 ord om 

 • hur konstverket du valt att parafrasera är relevant för samtiden.
 • hur tolkning av valt verk förskjutits/ändrats i din parafras.

 

Till denna uppgift ska du alltså skicka in:

 • 1 foto av ett konstverk ELLER en sparad bild från webben
 • 1 foto av din version av ovanstående verk ELLER max 1 minut rörlig bild med/av ovanstående verk
 • 1 text om högst 200 ord.
 • Märk det du skickar in med "Uppgift 2"

 

Bedömningskriterier för uppgift 2

I den här uppgiften bedömer vi i området idé och gestaltning hur du kan tolka samtida konstnärliga uttryck och hur väl du utifrån din tolkning genomför och presenterar en omgestaltning (parafras) av ett samtidskonstverk, med utgångspunkt i din egen idé.

Bedömningsområdet materialhantering och teknisk bearbetning gäller din förmåga att använda de material, tekniker, metoder eller medium som du väljer att arbeta med på ett hantverksmässigt genomtänkt sätt.

 

Summering, detta ska du skicka in:
Dina arbetsprover (uppgift 1 och 2) ska skickas till oss som en (1) digital PDF där du har samlat båda uppgifterna i sin helhet, inklusive texter.

Samt eventuella film-/rörlig bild/ljudfiler som MOV, MP4 eller MP3.

Namnge PDF-filen till ditt eget namn enligt principen: efternamn_förnamn.pdf

 

Tekniska specifikationer:
Filformat: PDF
Filformat för rörligt material: MOV, MP4 eller MP3. Eventuella filmer ska komprimeras med H.264 eller motsvarande.
Enskilda filer ska inte överstiga 300MB. Totalt ska inte arbetsproverna överstiga 500MB.