Inredningsarkitektur & Möbeldesign, 180 hp

Inom ramen för programmet Inredningsarkitektur och Möbeldesign kommer du att utmana disciplinen och utvidga föreställningarna om det interiöra och möbler för att svara på de många angelägna frågorna som samhället står inför idag. Vi utbildar inredningsarkitekter som med kreativ förmåga, ansvar och förståelse ska kommunicera med och verka för människa och omvärld.

En inredningsarkitekt arbetar med gestaltning av stora och små rum, såväl inne som ute. Arbetet står alltid i relation till människan och hennes behov av funktion och upplevelse. Relationer mellan rummets form och rymd, ljus och kulör, material och möblering, hur det åldras, underhålls och slutligen återvinns är vanliga frågeställningar.

Programmet består i huvudsak av obligatoriska kurser. Studier, där teoretiska ämnen och praktiskt arbete har nära förbindelse, bedrivs i ritsalar, ateljéer och verkstäder under handledning, både individuellt och i grupp. Din konstnärliga utveckling flätas samman med tekniska, ekologiska, etiska, ekonomiska och samhälls- och marknadsorienterade kunskaper.

Traditionellt sett ingår formgivning av rum och fast inredning, möbler och andra rumsrelaterade objekt i yrkesrollen. Hos oss utvecklar du din förståelse om färg, inte bara som system, utan i relation till rummet och rummets parametrar. Ett viktigt undersökningsområde är ljus och hur det påverkar upplevelsen av färg, rumslighet, möbler och objekt.

Att vara inredningsarkitekt ger möjligheter till ett brett arbetsfält. Inredningsarkitekten ska kommunicera med och ha förståelse för brukare, beställare, tillverkare och konsulter inom bygg- och tillverkningssektorn och måste kunna beskriva en fysisk verklighet såsom byggnader, rum och inredning innan den produceras. Detta ställer stora krav på färdigheter i ritteknik och tredimensionell gestaltning, liksom muntlig och skriftlig kommunikation.

Poäng och studieform
180 högskolepoäng (3 år), helfart, dagtid.

Examen: Konstnärlig kandidatexamen i Design - Inredningsarkitektur och möbeldesign

Efter studierna
Programmet består av tre år på kandidatnivå som kan byggas på med det tvååriga Masterprogrammet i design - inriktning rumslig gestaltning (se Masterprogram Design). Dessa utbildningar tillsammans ger yrkestiteln inredningsarkitekt av branschorganisationen Svenska Arkitekter.

Behörighet och urval
Grundläggande behörighet för högskolestudier. Urval görs på konstnärlig grund och baseras på arbetsprover, skriftlig motivering och intervju. Läs mer om behörighet och urval här.

Arbetsprover skickas digitalt
Förutom att anmäla dig via www.antagning.se, ska du skicka arbetsprover digitalt via Konstfacks hemsida. Om du söker till mer än en utbildning vid Konstfack måste du skicka in arbetsprover för varje utbildning som du söker. Läs mer om hur du skickar in arbetsprover.


Arbetsprover inför antagning till hösten 2017

• Presentera dina tredimensionella arbeten genom att fotografera dem.

• Vi vill endast se ritningar och skisser gjorda analogt för hand. Scanna dina skisser/ritningar och bifoga dem i respektive pdf.

• Komplettera gärna med text för att förtydliga dina arbeten.

• Du får själv välja om du vill presentera ett eller flera arbeten på varje sida. Vi vill gärna se den kreativa kvaliteten i dina arbeten utöver de tekniker du använder.


PDF-fil 1: Dina egna tidigare arbeten

Max tio (10) sidor totalt (5 sidor + 5 sidor).
Namnge den här filen på följande sätt med ditt efternamn och förnamn: efternamn_förnamn_1.pdf

Teckningar, målningar, tredimensionella arbeten (max 5 sidor)
Presentera på högst fem (5) sidor teckningar och/eller målningar och/eller tredimensionella arbeten du har skapat. Minst tre (3) av dessa måste vara målningar eller teckningar.

Inredningsarkitektur, möbeldesign, design (max 5 sidor)
Presentera på högst fem (5) sidor dina egna arbeten inom området inredningsarkitektur och/eller möbeldesign och/eller design generellt.


PDF-fil 2: Arbetsprov 1 och 2
Max sju (7) sidor totalt.
Namnge den här filen på följande sätt med ditt efternamn och förnamn: efternamn_förnamn_2.pdf

Hur du löser uppgifterna i Arbetsprov 1 och 2 skall ge en bild av hur du tolkar begreppet rum för måltid, på ett idémässigt plan, men också ge en bild av hur du behärskar metoderna för att redovisa och visualisera din idé.


Arbetsprov 1: Rum för måltid (7 personer)
Max sex (6) sidor.

Rummet ska uppfylla de funktioner och ge de upplevelser du förknippar med din tolkning av rum för måltid.

Du ritar rumsligheten, alltså rummet för måltid och hur rumsligheten förhåller sig till rummen och/eller miljön runt omkring. Hur kommer du till exempel in i rummet och hur förhåller det sig till dagsljuset? Beskriv även färg och materialval. Rita rummet/rumsligheten uppifrån så att vi kan se rummet och inredningen som en helhet. Rita också varje vägg av rumsligheten/rummet som en uppställning (en vy över väggen) så att inredningen syns.

Gör sedan en perspektivskiss av ditt rum för måltid.

Se till att det går att förstå storleken, alltså vilken skala du ritat ditt rum för måltid i.

Gör en modell av rumsligheten/rummet och inredningen samt ljussätt den. Bifoga foton av modellen

Rita de möbler du anser behövs för att funktionerna kring en måltid ska tillgodoses. Gör modell av en av dina möbler i valfritt/valfria material.


Arbetsprov 2: Skiss
Max en (1) sida

Presentera dina favoritskisser som tillkommit under den föregående uppgiften för oss. Beskriv i text varför de är dina favoriter eller varför de är mest betydelsefulla för dig i den här uppgiften.

Presentera dessa skisser på en (1) sida.


PDF-fil 3: Skriftlig motivering + CV

Namnge den här filen på följande sätt med ditt efternamn och förnamn: efternamn_förnamn_3.pdf

Den skriftliga motiveringen kommer först och ditt CV därefter.
Skriftlig motivering: max en (1) A4-sida med max 2000 tecken.


Summering, detta ska du skicka in:
Tre (3) PDF-filer enligt instruktionerna.
PDF-fil 1: Dina egna tidigare arbeten
PDF-fil 2: Arbetsprov 1 och 2
PDF-fil 3: Skriftlig motivering + CV

Tekniska specifikationer
Allt material måste skickas in i digital form.

Filformat: PDF
Färgsystem: RGB
PDF-fil 1 och 2: sidornas utskriftsstorlek ska vara A3, stående eller liggande
PDF-fil 3: sidornas utskriftsstorlek ska vara A4, stående
PDF-filerna ska döpas enligt principen efternamn_förnamn_filnummer.

Enskilda filer ska inte överstiga 300MB. Totalt ska inte portfolion överstiga 500MB.

Viktiga datum

20 januari 2017: Anmälan (antagning.se) och uppladdning av arbetsprover (konstfack.se) öppnar kl. 13.00. 

1 mars 2017: Sista anmälningsdag (antagning.se) och sista datum att ladda upp arbetsprover (konstfack.se).

10 mars 2017: Sista datum för komplettering av meriter/betyg som styrker behörighet (antagning.se tillhanda).

Mars/april 2017: Bedömning av arbetsprover + eventuella intervjuer.

11 maj 2017: Antagningsbesked publiceras på antagning.se.

28 augusti 2017: Terminsstart.


Mer information

Har du frågor om anmälan och antagning kontaktar du:
Studentkansliet
Skyddad adress
08-450 41 77

Har du frågor om utbildningen kontaktar du:
Sergio Montero Bravo
Skyddad adress
073-828 05 35 


Examensarbeten
2017   2016   2015   2014   2013   2012   2011   2010   2009   2008   2007   2006


Läs mer

Utbildningsplan för kandidatprogrammet Inredningsarkitektur och Möbeldesign, 180 hp

Kursplaner för kandidatprogrammet Inredningsarkitektur & Möbeldesign, 180 hp

Uppdaterad: 26 november 2012
Sidansvarig: Webmaster