Inredningsarkitektur & Möbeldesign, 180 hp

Vill du utforska interiörer, rum, miljöer och möbler genom aktuella samhällsfrågor? På Konstfack kan du utveckla ditt konstnärliga intresse inom ämnet Inredningsarkitektur & Möbeldesign. Genom samarbeten i projekt arbetar du kreativt i grupparbeten och individuellt, med lärare, studenter och aktörer.

Johanna Moe, Kandidatprogrammet Inredningsarkitektur & Möbeldesign, examen 2019.

Anmälan stängd 

Viktiga datum

22 januari 2020: Anmälan (antagning.se) och uppladdning av arbetsprover (konstfack.se) öppnar kl. 13.00. 

2 mars 2020: Sista anmälningsdag (antagning.se) och sista datum att ladda upp arbetsprover (konstfack.se).

13 mars 2020: Sista datum för komplettering av meriter/betyg som styrker behörighet (antagning.se tillhanda).

Mars/april 2020: Bedömning av arbetsprover + eventuella intervjuer.

7 maj 2020: Antagningsbesked publiceras på antagning.se.

31 augusti 2020: Terminsstart.


Under utbildningen utforskar du idéer om form, rymd, material, uttryck, färg, ljus och ljud i ritsalen och verkstäder. Du gestaltar för olika sammanhang, undersöker det sociala, det privata, det offentliga, ekologier, ekonomi och politik. För att engagera dig i samhället förflyttar vi oss till olika platser för att undersöka hur normer och historia påverkar interiörer, våra gemensamma rum, den byggda miljön och hur detta i sin tur påverkar våra liv.

Som student får du de kunskaper, metoder och verktyg som behövs för att arbeta som inredningsarkitekt och möbeldesigner. I projekt kombinerar du konstnärliga metoder med digitala verktyg och med hantverk, experimentellt undersökande och kritisk reflektion. Du arbetar nära material, utvecklar prototyper och gestaltar förslag för olika sammanhang. Under studierna introduceras du till olika designmetoder, du testar och formger dina idéer och reflekterar. En fördjupad förståelse för rummets och möblers etiska, kulturella och politiska betydelse, är en central del under den senare delen av din utbildning, likaså möjligheten till utbytesstudier inom Erasmus eller MEDes. Du tränas i att formulera dig om yrkets roll i samhället och hur du vill arbeta med designprocesser för att utforska angelägna frågor.

Minst två gånger per år möts årskurserna på kandidat- och masterprogrammet. Först under vår introduktionsvecka och sedan under avdelningens Research Festival. Under denna tar vi del av aktuell konstnärlig forskning inom vårt fält, bjuder in relevanta föreläsare och i workshops utforskar hur forskningsperspektiv kan kopplas till kropp, objekt, rum och interiör.

För att du ska få öva dig i yrkesrollen genomförs projekt i verkliga sammanhang, som samarbeten med skolor, vården, producenter m.m. Projekt som studenter har genomfört i årskurs tre berör möbler för skolmiljöer och för publika rum såsom torg. I samarbete med svenska möbelproducenter har dessa möbler visats på möbelmässorna i Stockholm och Milano. Varje år adresserar årskurs två interiörer för offentliga kontexter såsom bibliotek, skolor och restauranger. Under årskurs ett ligger fokus på designprocesser och senare grupparbeten i olika sammanhang. Vi samarbetar med forskare, kommuner och organisationer i småskaliga byggprojekt t.ex. det senaste samarbetsprojektet där studenter återanvände material för att projektera, tillverka och bygga en växthusinstallation som offentligt rum. Genom metoder inom eko-social design har de också arbetat med stadsodling och boendeprojekt på temat Degrowth. I ett projekt i samverkan med SJ och tillsammans med kandidatprogrammet Industridesign har studenter utvecklat idéer och designlösningar för nattåg.

Kandidatprogrammet avslutas med examensarbetet. Här utgår du ifrån ditt konstnärliga intresse och väljer de perspektiv du vill utforska. Du fördjupar dig i samhällsrelevanta frågor om ämnet, som du undersöker genom gestaltning såsom ritning, modell och prototyper i skilda material och tillämpningar. Du formulerar ett projekt, experimenterar och ger form åt dina idéer som du presenterar under Konstfacks Vårutställning.


Poäng och studieform

180 högskolepoäng (3 år), helfart, dagtid.

Examen: Konstnärlig kandidatexamen i Design - Inredningsarkitektur och möbeldesign

Efter studierna
Efter utbildningen kan du välja att söka vidare till Konstfacks Masterprogram i design, inriktning rumslig gestaltning, som tillsammans med det treåriga kandidatprogrammet ger yrkestiteln inredningsarkitekt av branschorganisationen Sveriges Arkitekter.

Du kan också börja arbeta direkt på en arkitektbyrå där det idag finns stort behov av fler inredningsarkitekter. Arbetsuppgifterna kan variera från stora offentliga inredningsprojekt som t.ex. inom vård, skola, kontor, till mer privata med att ge form till butiker, hotell, restaurang eller hem. Det finns också möjligheten att söka sig till mindre designbyråer i Sverige eller internationellt. Många startar också egen verksamhet och frilansar som inredningsarkitekter & möbeldesigners.

Behörighet och urval
Grundläggande behörighet för högskolestudier. Urval görs på konstnärlig grund och baseras på arbetsprover, skriftlig motivering och intervju. Läs mer om behörighet och urval här.

Vi vill förstå din idé och förmåga att ge form till ett sammanhang. Vi bedömer din förmåga att kommunicera rumsliga uttryck, din skicklighet i hantverk och konstnärliga metoder samt din förmåga att presentera. Vi vill se ditt sätt att utmana och experimentera med uppgiften samtidigt som vi också vill följa din kreativa process, hur du undersöker, sammanfattar och reflekterar.

Arbetsprover skickas digitalt
Förutom att anmäla dig via www.antagning.se, ska du skicka arbetsprover digitalt via Konstfacks hemsida. Om du söker till mer än en utbildning vid Konstfack måste du skicka in arbetsprover för varje utbildning som du söker. Läs mer om hur du skickar in arbetsprover.


Arbetsprover inför antagning till hösten 2020

• Presentera dina tredimensionella arbeten genom att fotografera dem

• Scanna dina skisser/ritningar, fotografera modeller och bifoga dem i respektive pdf enligt specifikationer nedan.  Vi ser gärna skisser, ritningar och modeller gjorda fysiskt eller en blandning av fysiskt och digitalt

• Komplettera gärna med beskrivningar för att förtydliga dina arbeten

• Du får själv välja om du vill presentera ett eller flera arbeten på varje sida. Vi vill se den konstnärliga och kreativa kvaliteten i dina arbeten utöver de tekniker du använder


PDF-fil 1: Dina egna tidigare arbeten
Max tio (10) sidor totalt (5 sidor + 5 sidor).

Namnge den här filen på följande sätt med ditt efternamn och förnamn: efternamn_förnamn_1.pdf


Teckningar, målningar, tredimensionella arbeten (max 5 sidor)
Presentera på högst fem (5) sidor konstnärliga arbeten i valfri teknik t.ex teckningar, målningar, tredimensionella arbeten m.fl


Inredningsarkitektur, möbeldesign, design (max 5 sidor)
Presentera på högst fem (5) sidor ett urval av egna arbeten som du anser handlar om inredningsarkitektur och/eller möbeldesign och/eller design och arkitektur generellt.


PDF-fil 2: Arbetsprov 1 och 2
Max sju (7) sidor totalt.

Namnge den här filen på följande sätt med ditt efternamn och förnamn: efternamn_förnamn_namnpådingestaltning_2.pdf

Hur du löser uppgifterna i Arbetsprov 1 och 2 ska ge en bild av hur du tar dig an uppgiften, på ett idémässigt plan, men också ge en bild av hur du behärskar metoderna för att redovisa och visualisera din idé.


Arbetsprov 1: DIN GESTALTNING, EN PLATS
Max sex (6) sidor.

Välj ett av begreppen Gravitation och Symbios och tolka det i en gestaltning på en valfri plats.

Utforska vad som ryms i begreppet. Du kan göra det bildligt eller bokstavligt. Gör din tolkning av begreppet genom form, rymd, material, uttryck, färg, ljus och/eller ljud i en gestaltning på en valfri plats.


Fundera på dessa frågor när du utformar din gestaltning:
- Varför har du valt just denna plats?

- Hur påverkar platsen och begreppet din gestaltning?

- På vilket sätt är din gestaltning en interiör, ett rum eller en miljö?

- Hur används gestaltningen och hur relaterar den till människokroppen?

- Hur skapas det en stämning på platsen genom din gestaltning?

- På vilket sätt tar din gestaltning hänsyn till sociala, ekologiska och/eller konstnärliga värden?

- På vilket sätt är din gestaltning en del av ett sammanhang?

Dessa punkter ska du göra:

• Presentera din gestaltning på platsen från olika vyer, så att sammanhanget blir tydligt. Detta kan t.ex. ske genom bildkollage/montage eller teckning.

• Gör en eller flera perspektivskisser av din gestaltning

• Gör en modell av din gestaltning och ljussätt den på olika sätt och från olika vyer. Bifoga fotografier/video

• Visualisera delar/detaljer av din gestaltning som visar hur olika kroppar upplever den

• Ge din gestaltning ett namn


Arbetsprov 2: Skisser

Max en (1) sida

Presentera dina favoritskisser som tillkommit under den föregående uppgiften. Beskriv i text varför de är dina favoriter och varför de är betydelsefulla i den här uppgiften. Presentera dessa skisser på en (1) sida.


PDF-fil 3: Skriftlig motivering + CV
Namnge den här filen på följande sätt med ditt efternamn och förnamn: efternamn_förnamn_3.pdf

Den skriftliga motiveringen kommer först och ditt CV därefter.

Skriftlig motivering: max en (1) A4-sida med max 2000 tecken.

Summering, detta ska du skicka in:
Tre (3) PDF-filer enligt instruktionerna.

PDF-fil 1: Dina egna tidigare arbeten

PDF-fil 2: Arbetsprov 1 och 2

PDF-fil 3: Skriftlig motivering + CV


Tekniska specifikationer

Allt material måste skickas in i digital form.
Filformat: PDF
Färgsystem: RGB

PDF-fil 1 och 2: sidornas utskriftsstorlek ska vara A3, stående eller liggande

PDF-fil 3: sidornas utskriftsstorlek ska vara A4, stående

PDF-filerna ska döpas enligt principen efternamn_förnamn_filnummer.

Enskilda filer ska inte överstiga 300MB. Totalt ska inte portfolion överstiga 500MB.


Rörligt material
Förutom PDF-filerna kan du skicka in filmer med en sammanlagd längd på max 15 minuter. Filformat för rörligt material: MOV, MP4 eller AVI. Filmerna ska komprimeras med H-264-komprimering.

Döp filmerna till ”Efternamn-Fornamn-4.mpg”, ”Efternamn-Fornamn-5.mpg”, och så vidare.

Mer information

Har du frågor om anmälan och antagning kontaktar du:
Antagningen Konstfack
Skyddad adress
08-450 41 77

Har du frågor om utbildningen kontaktar du:
Rebecca Ahlstedt
Skyddad adress
 


Examensarbeten
2020    2019    2018    2017   2016   2015   2014   2013   2012   2011   2010   2009   2008   2007   2006


Läs mer

Utbildningsplan för kandidatprogrammet Inredningsarkitektur och Möbeldesign, 180 hp

Kursplaner för kandidatprogrammet Inredningsarkitektur & Möbeldesign, 180 hp

Uppdaterad: 26 november 2012
Sidansvarig: Webmaster