Grafisk design & Illustration, 180 hp

Vi lever idag i hög utsträckning genom visuell kultur, genom bild och film och det vi upplever på skärmar. Aldrig tidigare i mänsklighetens historia har vi utsatts för ett så massivt flöde av bilder. Människor kommunicerar dagligen med varandra via visuella media och den visuella kommunikatörens roll i samhället är mer central än någonsin.

Kandidatprogrammet Grafisk formgivning & Illustration erbjuder en experimenterande, nyskapande och gränsöverskridande yrkesinriktad utbildning med fokus på det egna uttrycket. Utmärkande för utbildningen är kombinationen av två ämnen: Grafisk formgivning och illustration. Båda har lika stor vikt i utbildningen. Undervisningen rör sig mellan tre områden: grafisk formgivning, illustration och rörliga media. Dessa ämnen inkluderar till exempel animation, digitala & analoga tekniker, typografi, bildberättande, grafik.

Utmärkande för Grafisk formgivning & Illustration på Konstfack är tillgången till välutrustade verkstäder för bland annat screentryck, grafik (inklusive blysättning, boktryckspress och risograf), datasalar, fotostudios och animationslabb. Kombinationen av traditionellt hantverk och digitala tekniker ger dig en unik kreativ grund att stå på.

I undervisningen varvas teori och praktik med fokus på det egna kreativa utövandet. Lika viktigt som det visuella uttrycket är berättandet och idéerna. Du arbetar både självständigt och i grupp – med längre uppgifter eller i kortare workshops – dock alltid under handledning.

Första året studerar du både grafisk formgivning och illustration. Andra året erbjuds viss valbarhet och under tredje året har du möjlighet att fördjupa dig mot ett av ämnena om du vill. Undervisningen förankras till omvärlden med hjälp av gästlärare, externa föreläsare, våra yrkesverksamma lärare och kurser i professionell utveckling. I årskurs tre finns även möjlighet att göra utbyte med andra lärosäten utomlands.

Poäng och studieform
180 högskolepoäng (3 år), helfart, dagtid. Alla kurser är obligatoriska.

Examen: Konstnärlig kandidatexamen i Visuell kommunikation

Efter studierna
Efter avslutad utbildning kan du till exempel arbeta som illustratör, grafisk formgivare, art director eller animatör. Några väljer att starta eget företag, andra får anställning.

Behörighet och urval
Grundläggande behörighet för högskolestudier.

Urval görs på konstnärlig grund och baseras på arbetsprover, skriftlig motivering och intervju. Läs mer om behörighet och urval här.

Så här går urvalet till:
I första urvalsomgången tittar en bedömningsgrupp på dina arbetsprover. Bedömningsgruppen består av lärare i grafisk formgivning samt illustration, två yrkesverksamma samt två studentrepresentanter. I detta steg tittar vi på din förmåga till ett undersökande och reflekterande förhållningssätt, grad av självständigt uttryck, samt tekniska och hantverksmässiga färdigheter. Vi lägger lika stor vikt vid dina idéer som din förmåga att gestalta dem. Vi bedömer din kreativa höjd, formkänsla, gestaltningsförmåga, idéhöjd samt din utvecklingspotential.

I steg två kallas ett urval av sökande utifrån bedömningen till intervju. Vi kallar ungefär dubbelt så många till intervju mot hur många vi tar in. Under intervjun får du träffa två av skolans lärare på programmet Grafisk formgivning & Illustration. Under intervjun tittar vi närmare på några av dina arbetsprover. Vi är intresserade av att förstå mer om din process och hur du arbetat med idéarbete, research, skisser. Kom därför ihåg att dokumentera din process. Efter intervjuerna fastställer vi det slutgiltiga urvalet.

Arbetsprover skickas digitalt
Förutom att anmäla dig via www.antagning.se, ska du skicka arbetsprover digitalt via Konstfacks hemsida. Om du söker till mer än en utbildning vid Konstfack måste du skicka in arbetsprover för varje utbildning som du söker. Läs mer om hur du skickar in arbetsprover.


Arbetsprover inför antagning till hösten 2019

Arbetsproverna för 2019 består av fem olika uppgifter. Använd uppgifterna som startpunkter för ett eget utforskande. Skriv en kort text på max 100 ord till varje uppgift där du beskriver din idé och process. Placera texten tillsammans med din lösning på uppgiften.

Uppgift 1: Hemingway, eller?
Ernest Hemingway lär ha skrivit den korta berättelsen "For sale: baby shoes, never worn"
Men att det verkligen var han är osäkert. Använd berättelsen som utgångspunkt i en bildberättelse om 4 bilder. Den enda text som får användas är just "For sale: baby shoes, never worn".

Presentera på max två (2) sidor i A3-format.

Uppgift 2: Skivomslag
Formge två skivomslag till din favoritartist. Ett omslag till ett album, och ett omslag till en singel. Applicera din formgivning i digitala kanaler (exempelvis Spotify eller Instagram), på ett klädesplagg, samt på en valfri produkt (merchandise) som du tycker passar artisten.

Presentera på max två (2) sidor i A3-format.

Uppgift 3: Karaktärsdesign Mästaren och Margarita.
År 2010 upphörde upphovsrätten för Michail Bulgakovs bok Mästaren och Margarita. Ett stort filmbolag vill nu göra en animerad version av filmen. Ta fram en karaktärsdesign till valfri karaktär i boken. Din karaktärsbeskrivning ska innehålla minst en bild rakt framifrån och en från sidan på karaktären.

Presentera på max en (1) sida i A3-format.

Uppgift 4: Konstfacks hemsida
Konstfack behöver en ny hemsida. Ta fram skisser på hemsidans framsida (förstasidan) samt två valfria undersidor. Presentera dina skisser som stillbilder / skärmavbilder. Ditt skissförslag behöver inte förhålla sig till Konstfacks nuvarande hemsida.

Presentera på max två (2) sidor i A3-format.

Uppgift 5: App-ikon
Naturskyddsföreningen har tagit fram en app som med hjälp av Artificiell Intelligens kan identifiera växter och djur med hjälp av din mobiltelefons kamera. Designa en ikon för appen (ikonen som man trycker på för att starta appen i din mobiltelefons operativsystem.) Presentera dels en stor version av ikonen och en version inklistrad digitalt i en skärmdump från en telefons skrivbord. Beskriv hur du tänkt och vilka val du gjort i utformningen av ikonen.

Presentera på max en (1) sida i A3-format.

Uppgift 6: Egna arbeten
Visa ett urval av dina bästa senaste arbeten. Visa minst 3 och max 6. Vi föreslår att du visar en bredd i dina idéer, intressen, erfarenheter och förmågor hittills. Arbetena kan vara i valfritt medium. Det kan vara färdiga arbeten eller skisser, resultatet av uppgifter, egna arbeten eller samarbeten. Vi rekommenderar starkt att du inkluderar några exempel på skisser/process för att visa på din arbetsprocess, tex genom sidor ur din skissbok.

Presentera på max två (2) sidor i A3-format.

Uppgift 7: Motivering
Skriv ett brev på max 500 ord om varför du söker dig till kandidatprogrammet Grafisk formgivning & illustration på Konstfack. Vi är intresserade av att veta mer om dig, dina intressen, hur du arbetar och hur du skulle vilja arbeta inom grafisk formgivning och / eller illustration.

Presentera på max en (1) sida i A3-format.

8. Innehållsförteckning
Förutom dina lösningar på ovanstående uppgifter ska din PDF även innehålla en (1) sida innehållsförteckning. Placera denna som sida nr 1 i din PDF. Innehållsförteckningen använder vi i urvalsarbetet för att snabbt få en överblick över din ansökan. Lista uppgifternas namn och nummer (Uppgift 1–6) tillsammans med en mindre, representativ bild från din lösning. Placera ditt namn och dina kontaktuppgifter på sidans övre vänstra hörn. OBS! Ditt namn och kontaktuppgifter behöver endast finnas med på innehållsförteckningen.

Presentera på max en (1) sida i A3-format.

Sammanfattning – detta ska du skicka in:

En (1) PDF-fil på max tolv (12) sidor.

Tekniska specifikationer
Bedömningsgruppen kommer att ta del av din PDF som en projektion. För att vi ska kunna bedöma dina arbetsprover korrekt är det mycket viktigt att alla sökande följer dessa tekniska specifikationer:

Filformat: PDF
Fysiskt format på PDF-filen: A3 (liggande)
Färgläge: RGB
PDF-filen ska ej lösenordskyddas.
Namnge PDF-filen till ditt eget namn enligt principen: efternamn_förnamn.pdf

Totalt får din portfolio-PDF vara max 250 MB.

Ansökningar som frångår dessa anvisningar behandlas inte. Tredimensionella objekt visas som dokumentation (foto eller film). Film/animation/rörlig bild visas som skärmavbilder och med länk till film upplagd på t.ex Vimeo eller Youtube. Interaktiva arbeten, webbsida, app presenteras med skärmdump och länk som ska fungera i vanlig webbläsare.

Anmälan stängd


Viktiga datum

22 januari 2019: Anmälan (antagning.se) och uppladdning av arbetsprover (konstfack.se) öppnar kl. 13.00. 

1 mars 2019: Sista anmälningsdag (antagning.se) och sista datum att ladda upp arbetsprover (konstfack.se).

12 mars 2019: Sista datum för komplettering av meriter/betyg som styrker behörighet (antagning.se tillhanda).

Mars/april 2019: Bedömning av arbetsprover + eventuella intervjuer.

8 maj 2019: Antagningsbesked publiceras på antagning.se.

2 sep 2019: Terminsstart.


Mer information

Har du frågor om anmälan och antagning kontaktar du:
Antagningen Konstfack
Skyddad adress
08-450 41 77

Har du frågor om utbildningen kontaktar du:
Catherine Anyango Grünewald
Catherine.AnyangoGrunewald
@konstfack.se


Examensarbeten
2018   2017   2016   2015   2014   2013   2012   2011   2010   2009   2008   2007   2006


Läs mer
Utbildningsplaner för kandidatprogrammet Grafisk design och Illustration, 180 hp

Kursplaner för kandidatprogrammet Grafisk design och Illustration, 180 hp

Uppdaterad: 7 oktober 2010
Sidansvarig: Webmaster

Konstfack
LM Ericssons väg 14
126 26 Stockholm
Tel: 08-450 41 00
Kontakta oss

Webbkarta / Cookies

Sociala kanaler
Facebook, Instagram & YouTube

Nyhetsbrev
Senaste nytt, tips om utställningar och mycket mer.