Grafisk design & Illustration, 180 hp

Är du nyfiken på hur bild och formgivning kan göra skillnad i  samhället? Vill du utforska ett kreativt arbete som påverkar vår visuella samtid och framtid? Då kan Grafisk formgivning och illustration på Konstfack vara något för dig.  

Ishtar Bäcklund Dakhil, Kandidatprogrammet Grafisk formgivning & Illustration, examen 2019.

Anmälan stängd 

Viktiga datum

22 januari 2020: Anmälan (antagning.se) och uppladdning av arbetsprover (konstfack.se) öppnar kl. 13.00. 

2 mars 2020: Sista anmälningsdag (antagning.se) och sista datum att ladda upp arbetsprover (konstfack.se).

13 mars 2020: Sista datum för komplettering av meriter/betyg som styrker behörighet (antagning.se tillhanda).

Mars/april 2020: Bedömning av arbetsprover + eventuella intervjuer.

7 maj 2020: Antagningsbesked publiceras på antagning.se.

31 augusti 2020: Terminsstart.


Idag kan ett yrke som grafisk formgivare och illustratör se ut på många olika sätt. Format, material, verktyg och sammanhang för grafisk formgivning och illustration är under ständig förändring. Utbildningens mål är därför att förbereda dig på en öppenhet och flexibilitet gentemot olika vektyg och arbetssätt.

Som student får du de kunskaper, metoder och verktyg som behövs för att arbeta som grafisk formgivare och / eller illustratör. Undervisningen rör sig mellan grafisk formgivning, illustration och rörlig bild. I olika kurser kombinerar du konstnärliga metoder med digitala och analoga verktyg, experimentellt undersökande och kritisk reflektion. Lika viktigt som det visuella uttrycket är berättandet och idéerna, och ditt arbete i relation till samhället. Du får träna ditt seende och din analysförmåga kring bild och formgivning, i samtal med studenter och lärare.

Under utbildningen övar du på att självständigt, eller i samarbete med andra, driva och genomföra undersökande projekt. Genom samarbeten med externa parter, såsom bokförlag, filmfestivaler eller föreningar, får du prova på att arbeta i ett professionellt sammanhang. Undervisningen förankras till omvärlden med hjälp av gästlärare, föreläsare, yrkesverksamma lärare och kurser i professionell utveckling. I årskurs tre finns möjlighet till utbytesstudier på någon av Konstfacks partnerskolor.

Undervisningen innehåller en kombination av föreläsningar, seminarier, workshops, utforskande moment i ateljéer, studios och verkstäder, där du arbetar enskilt eller i grupper. En viktig del av utbildningen är självständigt arbete vid din arbetsplats på skolan. I handledning och vid redovisningar övar du din förmåga att reflektera över och diskutera ditt eget och andras arbeten i relation till konstnärliga, etiska och samhälleliga aspekter.

Som student får du tillgång till verkstäder för bland annat screentryck, grafiktryck (inklusive blysättning, boktryckspress, risograf), storformatsskrivare, datasalar, fotostudios och animationslabb. Kombinationen av traditionellt hantverk och digitala tekniker ger dig en unik kreativ grund att stå på.

Utbildningens mål är att utbilda kreativt utforskande yrkespersoner som kan bidra till utvecklingen av området grafisk formgivning och illustration, och som har grundlagt ett eget förhållningssätt till formgivning och bildskapande. Utbildningen förbereder också för vidare studier på nationell och internationell nivå.

Poäng och studieform
180 högskolepoäng (3 år), helfart, dagtid. Alla kurser är obligatoriska.

Examen: Konstnärlig kandidatexamen i Visuell kommunikation

Efter studierna
Efter avslutad utbildning kan du till exempel arbeta som illustratör, grafisk formgivare, art director eller animatör. Några väljer att starta eget företag, andra får anställning.

Behörighet och urval
Grundläggande behörighet för högskolestudier.

Urval görs på konstnärlig grund och baseras på arbetsprover, skriftlig motivering och intervju. Läs mer om behörighet och urval här.

Så här går urvalet till:
I första urvalsomgången tittar en bedömningsgrupp på dina arbetsprover. Bedömningsgruppen består av lärare i grafisk formgivning samt illustration, två yrkesverksamma samt två studentrepresentanter. I detta steg tittar vi på din förmåga till ett undersökande och reflekterande förhållningssätt, grad av självständigt uttryck, samt tekniska och hantverksmässiga färdigheter. Vi lägger lika stor vikt vid dina idéer som din förmåga att gestalta dem. Vi bedömer din kreativa höjd, formkänsla, gestaltningsförmåga, idéhöjd samt din utvecklingspotential.

I steg två kallas ett urval av sökande utifrån bedömningen till intervju. Vi kallar ungefär dubbelt så många till intervju mot hur många vi tar in. Under intervjun får du träffa två av skolans lärare på programmet Grafisk formgivning & Illustration. Under intervjun tittar vi närmare på några av dina arbetsprover. Vi är intresserade av att förstå mer om din process och hur du arbetat med idéarbete, research, skisser. Kom därför ihåg att dokumentera din process. Efter intervjuerna fastställer vi det slutgiltiga urvalet.

Arbetsprover skickas digitalt
Förutom att anmäla dig via www.antagning.se, ska du skicka arbetsprover digitalt via Konstfacks hemsida. Om du söker till mer än en utbildning vid Konstfack måste du skicka in arbetsprover för varje utbildning som du söker. Läs mer om hur du skickar in arbetsprover.


Arbetsprover inför antagning till hösten 2020

Arbetsproverna för 2020 består av fyra olika uppgifter. Vi välkomnar lösningar utifrån grafisk formgivning och/eller illustration på alla uppgifter, det är upp till dig att välja. Använd uppgifterna som startpunkter för utforskande av temat. Utforska ditt eget sätt att koppla an uppgiften till dina intressen.


Här är exempel på några olika former av grafisk formgivning och illustration: typsnitt, affisch, animation, bokomslag, illustration, hemsida, mönster, serie, bok, tidning, app, fanzine, t-shirttryck… Dina arbetsprover ska skickas till oss som en digital PDF, men du behöver inte arbeta digitalt i dina lösningar på arbetsproverna.
Skriv en kort text på max 100 ord till varje uppgift där du beskriver din idé och process. Placera texten på samma sidor som din lösning på uppgiften.
1. Horisonten
Horisonten kan symbolisera många olika saker. En möjlighet, en gräns, evigheten? Vad har horisonten för betydelse för dig? Vad skulle du vilja berätta om som är kopplat till detta breda ämne? Du kan inspireras av samtida eller historiska händelser, drömmar, resor, personliga minnen, med mera – litet eller stort, du väljer.
Presentera på max två (2) sidor i A3-format. Valfri teknik.

2. Rubrik
Den här uppgiften undersöker hur en verklig händelse kan kommuniceras till omvärlden genom visuella medel. Välj en rubrik från en nyhetsartikel som fångar ditt intresse och skapa en egen tolkning utifrån rubriken. Din visuella tolkning kan vara informativ eller poetisk. Hur kan du förmedla en samtida händelse genom visuell kommunikation? Föreslå en passande kanal för din tolkning, till exempel online, tryck eller tredimensionell.
Presentera på max en (1) sidor i A3-format. Valfri teknik.

3. En samling
En enskild sak skiljer sig från en samling saker – när du sammanställer olika saker skapas nya relationer och nya betydelser uppstår. Hitta eller skapa en samling som intresserar dig. Vad definierar samlingen? Du avgör. Visualisera och presentera din samling på ett sätt som är passande för samlingens tema/innehåll. Ge din samling en titel.
Presentera på max två (2) sidor i A3-format. Valfri teknik.

4. Filmfestival
Du ska starta en filmfestival. Välj ett tema och sex filmer. Alla olika sorters filmer är möjliga; kortfilmer, musikvideos, långfilmer, animationer, med mera. Välj en plats där filmfestivalen hålls, det kan vara varsomhelst. Skapa en visuell värld som passar festivalens tema och använd som underlag för att skapa en affisch för filmfestivalen. Affischen ska innehålla festivalens namn, plats, och presentera filmernas titlar. Du kan tänka fritt kring vad en affisch kan vara.
Presentera på max två (2) sidor i A3-format. Valfri teknik. 

5. Egna arbeten
Visa ett urval av egna arbeten från de senaste tre åren. Visa minst 4 olika arbeten. Vi föreslår att du visar en bredd i idéer, intressen, erfarenheter och förmågor hittills. Arbetena kan vara i valfritt medium. Det kan vara färdiga arbeten eller skisser, resultatet av uppgifter, egna arbeten eller samarbeten. Vi rekommenderar starkt att du inkluderar några exempel på skisser/process för att visa på din arbetsprocess, tex genom sidor ur en skissbok.
Presentera på max två (2) sidor i A3-format.

6. Motivering
Skriv ett brev på max 500 ord om dig själv och varför du söker till kandidatprogrammet Grafisk formgivning & illustration på Konstfack.
Presentera på max en (1) sida i A3-format.

7. Innehållsförteckning
Förutom dina lösningar på ovanstående uppgifter ska din PDF innehålla en (1) sida innehållsförteckning. Placera denna som sida nr 1 i din PDF. Innehållsförteckningen använder vi i urvalsarbetet för att snabbt få en överblick över din ansökan. Lista uppgifternas namn och nummer (Uppgift 1–6) tillsammans med en representativ bild från din lösning. Placera ditt namn och dina kontaktuppgifter på sidans övre vänstra hörn. OBS! Ditt namn och kontaktuppgifter behöver endast finnas med på innehållsförteckningen.

Presentera på max en (1) sida i A3-format.

Sammanfattning – detta ska du skicka in:
 
En (1) PDF-fil på max elva (11) sidor.

Tekniska specifikationer
Bedömningsgruppen kommer att ta del av din PDF som en projektion. För att vi ska kunna bedöma dina arbetsprover korrekt är det viktigt att alla sökande följer dessa tekniska specifikationer:

Filformat: PDF

Fysiskt format på PDF-filen: A3 (liggande)

Färgläge: RGB

PDF-filen ska ej lösenordskyddas.

Namnge PDF-filen till ditt eget namn enligt principen: efternamn_förnamn.pdf

Förutom PDF-filerna kan du skicka in filmer med en sammanlagd längd på max 15 minuter. Filformat för rörligt material: MOV, MP4 eller AVI. Filmerna ska komprimeras med H-264-komprimering.

Döp filmerna till ”Efternamn-Fornamn-4.mpg”, ”Efternamn-Fornamn-5.mpg”, och så vidare.”

  
Enskilda filer ska inte överstiga 300MB. Totalt ska inte portfolion överstiga 500MB.

Ansökningar som frångår dessa anvisningar behandlas inte. Tredimensionella objekt visas som dokumentation (foto eller film).
Film/Rörlig bild och Ljudarbeten: Varje film- eller ljudfil ska finnas i sin helhet och dessutom inledas med en kortversion/sammanfattning av verket på högst 90 sekunder om verket överskider fyra minuter. Komprimera film- eller ljudfilen till ett mindre format för att passa visningsmediet datorskärm. Om du väljer att bifoga en film/rörlig bild eller ljud så lämnar du en sida av PDF-dokumentet tom och skriver "se bifogad fil". Om det är en del av ett projekt så bör det tydliggöras på översikten av arbetsproven.

Filformat: MOV, MP4 eller MP3

Enskilda filer ska inte överstiga 300MB. Totalt ska inte portfolion överstiga 500MB.Interaktiva arbeten, webbsida, app presenteras med skärmdump och länk som ska fungera i vanlig webbläsare.

Mer information

Har du frågor om anmälan och antagning kontaktar du:
Antagningen Konstfack
Skyddad adress
08-450 41 77

Har du frågor om utbildningen kontaktar du:
Sara Kaaman
Skyddad adress


Examensarbeten
2019    2018   2017   2016   2015   2014   2013   2012   2011   2010   2009   2008   2007   2006


Läs mer
Utbildningsplaner för kandidatprogrammet Grafisk design och Illustration, 180 hp

Kursplaner för kandidatprogrammet Grafisk design och Illustration, 180 hp

Uppdaterad: 7 oktober 2010
Sidansvarig: Webmaster