Ädellab, 180 hp

Välkommen till Konstfacks smyckes- och corpusutbildning!

Här får du en unik och djup förståelse för dessa konstarters historik, samtid och framtid genom att kritiskt och kreativt undersöka deras potential.

Olof Marsja, kandidatprogrammet Ädellab, examen 2017


Vi lägger stor vikt vid lärandeprocesser och din individuella utveckling. Vi uppmuntrar våra studenter att experimentera med form, material, tekniker och frågeställningar.

På Ädellab har vi mycket kvalificerade lärare, som själva arbetar inom smyckekonst och corpus. Dessa är dina handledare genom utbildningen. Som en del av dina studier erbjuder vi kurser baserade på aktuell teoribildning och kritiskt tänkande. Du får verktyg att utveckla det egna arbetet, och närmar dig den konstnärliga gestaltningens innehåll genom att utforska din analytiska och reflekterande förmåga. Kandidatprogrammet Ädellab är ambitiöst och kräver en hög nivå på dina arbetsinsatser.

Som student på Ädellab får du tillgång till välutrustade verkstäder där du utbildas i enlighet med de krav som just dina projekt ställer. Ett undersökande arbetssätt tränas bland annat genom projekt, workshops och utställningar. För att du ska informera dig om, inspireras av och ta del av de möjligheter som erbjuds i världen har vi ett tydligt internationellt perspektiv i utbildningen.

Poäng och studieform
180 högskolepoäng (3 år), helfart, dagtid.

Examen: Konstnärlig kandidatexamen i Konsthantverk - Ädellab

Efter studierna
Efter utbildningen arbetar de flesta som enskilda konstnärliga utövare med nationella- och internationella nätverk på olika arenor och med olika publiker.

Behörighet och urval
Grundläggande behörighet för högskolestudier.

Urval görs på konstnärlig grund och baseras på arbetsprover, skriftlig motivering och intervju. Läs mer om behörighet och urval här.

Urvalsprocessen sker i två steg. I ett första steg sker en bedömning av den sökandes bifogade arbetsprover samt eventuella särskilda uppgifter, med utgångspunkt i konstnärlig förmåga, förmåga till ett undersökande och reflekterande förhållningssätt, grad av självständigt uttryck, samt tekniska och hantverksmässiga färdigheter i vid mening.

I ett andra steg kallas ett antal sökande till intervju där den sökandes motivering att gå utbildningen, förmåga att reflektera över sitt eget konstnärliga förhållningssätt inom ämnesområdet, diskuteras i förhållande till de tidigare inlämnade arbetsproverna och övriga särskilda uppgifter. Därefter fastställs slutgiltigt meritvärde

Arbetsprover skickas digitalt
Förutom att anmäla dig via www.antagning.se, ska du skicka arbetsprover digitalt via Konstfacks hemsida. Om du söker till mer än en utbildning vid Konstfack måste du skicka in arbetsprover för varje utbildning som du söker. Läs mer om hur du skickar in arbetsprover.

 


Arbetsprover inför antagning till hösten 2019

 Idag lever vi i en delningskultur. Vare sig du använder dig av sociala medier eller inte så är det något vi alla måste förhålla oss till. Det formar vår kultur oavsett om valet är att vara digital eller analog.

Genom sociala medier delar vi med oss av information, kunskap, vår vardag, våra åsikter, våra intressen, vad vi ser och vad vi gör. Vi gör urval i vår identitet som vi väljer att dela med oss av. Sociala medier kan också vara ett sätt för oss som konsthantverkare att visa upp vår praktik och att genom att se vad andra gör hitta inspiration till vårt skapande. Vi delar med oss av tekniker, av utställningar, av vår arbetsprocess, av färdiga verk eller av det som inspirerar oss.

Vem är ditt digitala jag och vem är ditt fysiska jag? Hur kan du genom att jobba med fysiska objekt förstärka din identitet? Vad betyder fysiska objekt i en kultur som mer och mer bygger på digitala medier? Vad har sociala medier för påverkan på vår identitet och självbild?

 Vi vill att du tillverkar ett smycke eller corpus-objekt per uppgift nedan.

  1. VAD VÄLJER DU ATT ”POSTA”? Välj en positiv egenskap som du vill lyfta, fysisk eller mental. Gör ett smycke eller corpus-objekt som förstärker och visar upp den egenskapen. Dokumentera processen.
  2. VAD REDIGERAR DU BORT? Fundera kring vilka sidor av dig själv du väljer att dölja. Gör ett smycke eller corpus-objekt som visar upp en sida av dig själv du vanligtvis inte delar med dig av. Dokumentera processen.
  3. FÖRESTÄLL DIG ETT OBJEKT SOM DIN ”NÄTPROFIL”. Hur skulle det se ut? Hur skulle det till exempel kännas, lukta, låta, presenteras osv? Gör ett smycke eller corpus-objekt som visar hur du vill bli uppfattad. Dokumentera processen. 

Detta ska du skicka in:
Tre (3) PDF-filer:

1. En (1) PDF-fil med bilder på dina tre (3) objekt samt en kort förklarande text om din arbetsprocess.

2. En (1) PDF-fil med bilder/text som beskriver ditt tidigare konstnärliga arbete och hantverksmässiga kunskaper. Vi är intresserade av allt du har att visa oss med särskilt fokus på tredimensionella arbeten.

3. En (1) PDF-fil som innehåller ditt CV samt skriftlig motivering om max en A4 till varför du söker programmet.


Tekniska specifikationer
Filformat: PDF
Format på PDF-filer: A4 (stående eller liggande), max 15 sidor per PDF-fil.

Döp PDF-filerna enligt principen: fornamn_efternamn_filnummer.pdf

Enskilda filer ska inte överstiga 300MB. Totalt ska inte portfolion överstiga 500MB.

Anmälan stängd


Viktiga datum

22 januari 2019: Anmälan (antagning.se) och uppladdning av arbetsprover (konstfack.se) öppnar kl. 13.00. 

1 mars 2019: Sista anmälningsdag (antagning.se) och sista datum att ladda upp arbetsprover (konstfack.se).

12 mars 2019: Sista datum för komplettering av meriter/betyg som styrker behörighet (antagning.se tillhanda).

Mars/april 2019: Bedömning av arbetsprover + eventuella intervjuer.

8 maj 2019: Antagningsbesked publiceras på antagning.se.

2 sep 2019: Terminsstart.


Mer information

Har du frågor om anmälan och antagning kontaktar du:
Antagningen Konstfack
Skyddad adress
08-450 41 77

Har du frågor om utbildningen kontaktar du:
Beatrice Brovia
Skyddad adress


Examensarbeten
2018    2017    2016   2015   2014   2013   2012   2011   2010   2009   2008   2007   2006


Läs mer
Utbildningsplan för kandidatprogrammet Ädellab, 180 hp, HT19. 

Kursplaner för kandidatprogrammet Ädellab, 180 hp

Uppdaterad: 26 november 2012
Sidansvarig: Webmaster

Konstfack
LM Ericssons väg 14
126 26 Stockholm
Tel: 08-450 41 00
Kontakta oss

Webbkarta / Cookies

Sociala kanaler
Facebook, Instagram & YouTube

Nyhetsbrev
Senaste nytt, tips om utställningar och mycket mer.