Ädellab, 180 hp

Välkommen till Ädellabs smyckes- och corpusutbildning! Här får du en unik och djup förståelse för dessa konstarters historik, samtid och framtid genom att kritiskt och kreativt undersöka deras potential.

Olof Marsja, kandidatprogrammet Ädellab, examen 2017


Vi lägger stor vikt vid lärandeprocesser och din individuella utveckling. Vi uppmuntrar våra studenter att experimentera med form, material, tekniker och frågeställningar.

På Ädellab har vi mycket kvalificerade lärare, som själva arbetar inom smyckekonst och corpus. Dessa är dina handledare genom utbildningen. Som en del av dina studier erbjuder vi kurser baserade på aktuell teoribildning kritiskt tänkande. Du får verktyg att utveckla det egna arbetet, och närmar dig den konstnärliga gestaltningens innehåll genom att utforska din analytiska och reflekterande förmåga. Kandidatprogrammet Ädellab är ambitiöst och kräver en hög nivå på dina arbetsinsatser.

Som student på Ädellab får du tillgång till välutrustade verkstäder där du utbildas i enlighet med de krav som just dina projekt ställer. Ett undersökande arbetssätt tränas bland annat genom projekt, workshops och utställningar. För att du ska informera dig om, inspireras av och ta del av de möjligheter som erbjuds i världen har vi ett tydligt internationellt perspektiv i utbildningen.

Poäng och studieform
180 högskolepoäng (3 år), helfart, dagtid.

Examen: Konstnärlig kandidatexamen i Konsthantverk - Ädellab

Efter studierna
Efter utbildningen arbetar de flesta som enskilda konstnärliga utövare med nationella- och internationella nätverk på olika arenor och med olika publiker.

Behörighet och urval
Grundläggande behörighet för högskolestudier.

Urval görs på konstnärlig grund och baseras på arbetsprover, skriftlig motivering och intervju. Läs mer om behörighet och urval här.

Urvalsprocessen sker i två steg. I ett första steg sker en bedömning av den sökandes bifogade arbetsprover samt eventuella särskilda uppgifter, med utgångspunkt i konstnärlig förmåga, förmåga till ett undersökande och reflekterande förhållningssätt, grad av självständigt uttryck, samt tekniska och hantverksmässiga färdigheter i vid mening.

I ett andra steg kallas ett antal sökande till intervju där den sökandes motivering att gå utbildningen, förmåga att reflektera över sitt eget konstnärliga förhållningssätt inom ämnesområdet, diskuteras i förhållande till de tidigare inlämnade arbetsproverna och övriga särskilda uppgifter. Därefter fastställs slutgiltigt meritvärde

Arbetsprover skickas digitalt
Förutom att anmäla dig via www.antagning.se, ska du skicka arbetsprover digitalt via Konstfacks hemsida. Om du söker till mer än en utbildning vid Konstfack måste du skicka in arbetsprover för varje utbildning som du söker. Läs mer om hur du skickar in arbetsprover.


Arbetsprover inför antagning till hösten 2018

VÄRDSKAP är konsten att få människor att känna sig välkomna. Att se dem vi möter som våra gäster och medmänniskor, oavsett om de är kunder, klienter, patienter, studenter, kollegor.... eller vänner. Ett gott värdskap rymmer begrepp som service, bemötande, kvalitet, vänskap och gästfrihet. Utgångspunkten är ett välkomnande och öppet förhållningssätt till människor och situationer vi möter.

Varför är det viktigt att prata om värdskap i ett samhälle där murar byggs, människor ställs mot varandra på grund av föreställda skillnader eller hatpropaganda mer och mer tar del i vardagen? Vilka aktuella frågor eller beteendemönster vill du göra oss uppmärksamma på? Hur kan tanken om värdskap användas som verktyg för att i stället möjliggöra ett mänskligt bemötande?

Vi vill att du med utgångspunkt i dina funderingar skapar tre (3) objekt som tillsammans med kroppen kommunicerar det du vill prata om.

Välkommen till Ädellabs smyckes- och corpusutbildning! Här får du en unik och djup förståelse för dessa konstarters historik, samtid och framtid genom att kritiskt och kreativt undersöka deras potential.

 

Detta ska du skicka in:
Tre (3) PDF-filer:


1. En (1) PDF-fil med bilder på dina tre (3) objekt samt en kort förklarande text om din arbetsprocess.

2. En (1) PDF-fil med bilder/text som beskriver ditt tidigare konstnärliga arbete och hantverksmässiga kunskaper. Vi är intresserade av allt du har att visa oss med särskilt fokus på tredimensionella arbeten.

3. En (1) PDF-fil som innehåller ditt CV.


Tekniska specifikationer
Filformat: PDF

Format på PDF-filer: A4 (stående eller liggande), max 15 sidor per PDF-fil.

Döp PDF-filerna enligt principen: fornamn_efternamn_filnummer.pdf

Enskilda filer ska inte överstiga 300MB. Totalt ska inte portfolion överstiga 500MB.

Anmälan är stängd


Viktiga datum

22 januari 2018: Anmälan (antagning.se) och uppladdning av arbetsprover (konstfack.se) öppnar kl. 13.00. 

1 mars 2018: Sista anmälningsdag (antagning.se) och sista datum att ladda upp arbetsprover (konstfack.se).

12 mars 2018: Sista datum för komplettering av meriter/betyg som styrker behörighet (antagning.se tillhanda).

Mars/april 2018: Bedömning av arbetsprover + eventuella intervjuer.

8 maj 2018: Antagningsbesked publiceras på antagning.se.

3 sep 2018: Terminsstart.


Mer information

Har du frågor om anmälan och antagning kontaktar du:
Studentkansliet
Skyddad adress
08-450 41 77

Har du frågor om utbildningen kontaktar du:
Miro Sazdic
Skyddad adress


Examensarbeten
2018    2017    2016   2015   2014   2013   2012   2011   2010   2009   2008   2007   2006


Läs mer
Utbildningsplan för kandidatprogrammet Ädellab, 180 hp

Kursplaner för kandidatprogrammet Ädellab, 180 hp

Uppdaterad: 26 november 2012
Sidansvarig: Webmaster