Ädellab, 180 hp

Välkommen till Ädellabs smyckes- och corpusutbildning! Här får du en unik och djup förståelse för dess konstarters historik, samtid och framtid genom att kritiskt och kreativt undersöka deras potential.

Vi lägger stor vikt vid lärandeprocesser och din individuella utveckling. Vi uppmuntrar våra studenter att experimentera med form, material, tekniker och frågeställningar.

På Ädellab har vi mycket kvalificerade lärare, som själva arbetar inom smyckekonst och corpus. Dessa är dina handledare genom utbildningen. Som en del av dina studier erbjuder vi kurser baserade på konstteori och filosofi. Du får verktyg att utveckla det egna arbetet, och närmar dig objektens innehåll genom att träna din analytiska och reflekterande förmåga. Kandidatprogrammet Ädellab är ambitiöst och kräver en hög nivå på dina arbetsinsatser

Som student på Ädellab får du tillgång till välutrustade verkstäder där du utbildas i enlighet med de krav som just dina projekt ställer. Ett undersökande arbetssätt tränas bland annat genom projekt, workshops och utställningar. För att du ska informera dig om, inspireras av och ta del av de möjligheter som erbjuds i världen har vi ett tydligt internationellt perspektiv i utbildningen.

Poäng och studieform
180 högskolepoäng (3 år), helfart, dagtid.

Examen: Konstnärlig kandidatexamen i Konsthantverk - Ädellab

Efter studierna
Efter utbildningen arbetar de flesta som enskilda konstnärliga utövare. De smycken och objekt som görs här ställs ut och säljs främst i gallerier, både i och utanför Sverige.

Behörighet och urval
Grundläggande behörighet för högskolestudier. Urval görs på konstnärlig grund och baseras på arbetsprover, skriftlig motivering och intervju. Läs mer om behörighet och urval här.

Arbetsprover skickas digitalt
Förutom att anmäla dig via www.antagning.se, ska du skicka arbetsprover digitalt via Konstfacks hemsida. Om du söker till mer än en utbildning vid Konstfack måste du skicka in arbetsprover för varje utbildning som du söker. Läs mer om hur du skickar in arbetsprover.


Arbetsprover inför antagning till hösten 2016

Trädet och kirskålen
Inom biologin är rhizom ett uttryck för vissa växters rotsystem som kan växa åt olika håll (till skillnad från trädets rötter som förgrenar sig i ändarna men där allt går tillbaka till stamroten). Dessa växter brukar vara svåra att utrota då rotsystemet finns kvar även om växten tas bort, vilket till exempel är fallet med en del växter som vi valt att kalla ogräs.

Historieskrivningens ”rötter” liknar trädets, där historien skrivs av ett fåtal personer som beslutar vad som skrivs in som viktigt att föra vidare i historien. Men inom filosofin talar man om rhizomet som idén om en icke-hierarkisk struktur där olika synsätt sprids i alla riktningar så att det skapas plats för en mångfald av förståelser av världen att existera samtidigt och likvärdigt.

Vi vill att du funderar kring rhizomet som utgångspunkt för hur du ser på världen, här och nu, och skapar tre (3) objekt för din kropp, som utifrån ditt liv och dina erfarenheter beskriver det du vill lyfta som viktigt att föra vidare och bredda historieskrivningen med.


Detta ska du skicka in:

Tre (3) PDF-filer:


1. En (1) PDF-fil med bilder på dina tre (3) objekt samt en kort förklarande text om din arbetsprocess.

2. En (1) PDF-fil med bilder/text som beskriver ditt tidigare konstnärliga arbete och hantverksmässiga kunskaper. Vi är intresserade av allt du har att visa oss med särskilt fokus på tredimensionella arbeten.

3. En (1) PDF-fil som innehåller ditt CV.


Tekniska specifikationer
Filformat: PDF

Format på PDF-filer: A4 (stående eller liggande), max 15 sidor per PDF-fil.

Döp PDF-filerna enligt principen: fornamn_efternamn_filnummer.pdf

Viktiga datum

Anmälan till höstterminen 2016 är stängd

20 januari 2016: Anmälan (antagning.se) och uppladdning av arbetsprover (konstfack.se) öppnar kl. 13.00. 

1 mars 2016: Sista anmälningsdag (antagning.se) och sista datum att ladda upp arbetsprover (konstfack.se).

14 mars (Obs nytt datum): Sista datum för komplettering av meriter (betyg) som styrker behörighet (Antagningsservice tillhanda).

Mars/april 2016: Bedömning av arbetsprover + eventuella intervjuer.

9 maj 2016: Antagningsbesked 1.

16 maj 2016: Sista svarsdatum.

18 maj 2016: Antagningsbesked 2.

29 augusti 2016: Terminsstart.


Mer information

Har du frågor om anmälan och antagning kontaktar du:
Studentkansliet
Skyddad adress
08-450 41 77

Har du frågor om utbildningen kontaktar du:
Miro Sazdic
Skyddad adress


Examensarbeten
2015   2014   2013   2012   2011   2010   2009   2008   2007   2006


Läs mer
Utbildningsplan för kandidatprogrammet Ädellab, 180 hp

Kursplaner för kandidatprogrammet Ädellab, 180 hp


Om Ädellab

Uppdaterad: 26 november 2012
Sidansvarig: Webmaster