Smycke och corpus: Ädellab, 180 hp

Smycken och corpus har en lång tradition inom konsthantverket. Hos oss får du en unik och djup förståelse för dessa kunskapsområden som har sina rötter i guld- och silversmidet. Idag arbetar vi i mängder av olika material — i allt från metall till silikon och plast. Genom kunskap om historia och samtida uttryck, samt med undersökningar av material, teknik och konstnärliga processer, kan du bli nästa länk i Konstfacks kedja av smycke och corpus-konstnärer och konsthantverkare.

Vera Ellburg, Kandidatprogrammet Smycke och corpus: Ädellab

Så här söker du

1. Anmälan till antagning.se: Anmälan till utbildningen sker på antagning.se under perioden 19 januari 2024 - 1 mars 2024.

2. Behörighetskrav till antagning.se :Meriter för att styrka behörighetskravet skall vara antagning.se tillhanda senast 7 mars 2024.

3. Ladda upp arbetsprover till konstfack.se: Filer för att delta i urvalet laddar du upp elektroniskt via Konstfacks hemsida under perioden 19 januari 2024 - 1 mars 2024. Dessa filer kommer att användas i urvalet mellan behöriga sökande.


Viktiga datum

19 januari 2024: Anmälan (antagning.se) och uppladdning av arbetsprover (konstfack.se) öppnar kl. 13.00.

1 mars 2024: Sista anmälningsdag (antagning.se) och sista datum att ladda upp arbetsprover (konstfack.se).

7 mars 2024: Sista datum för komplettering av meriter/betyg som styrker behörighet (antagning.se tillhanda).

Mars/april 2024: Bedömning av arbetsprover + eventuella intervjuer.

16 maj 2024: Antagningsbesked publiceras på antagning.se.

2 september 2024: Terminsstart.


På Smycke och corpus: Ädellab lägger vi stor vikt vid lärandeprocesser och din individuella utveckling. Vi uppmuntrar våra studenter att experimentera med form, material, tekniker med mera, och att kritiskt utforska egen positionering i relation till ämnesområdet samt till samhället i stort.

Vi har mycket kvalificerade lärare, som själva arbetar inom smycke och corpus. Dessa är dina handledare genom utbildningen. Som en del av dina studier erbjuder vi kurser baserade på görande, aktuell teoribildning och kritiskt tänkande. Du får verktyg att utveckla det egna arbetet och fördjupa dig i den konstnärliga gestaltningens innehåll samt process.

Som student på Smycke och corpus: Ädellab får du tillgång till välutrustade verkstäder där du utbildas i enlighet med de krav som just dina projekt ställer. Ett undersökande arbetssätt tränas bland annat genom individuella projekt, workshops, seminarier och utställningar. För att du ska inspireras av och ta del av de möjligheter som erbjuds i världen har vi ett tydligt internationellt perspektiv i utbildningen.

Efter kandidatutbildningen kan du välja att söka vidare till en masterutbildning eller påbörja en professionell praktik på egen hand inom smycke och corpus.

Välkommen till Konstfacks smyckes- och corpusutbildning!

Poäng och studieform
180 högskolepoäng (3 år), helfart, dagtid.

Examen: Konstnärlig kandidatexamen i Konsthantverk — Smycke och corpus: Ädellab

Efter studierna
Efter utbildningen arbetar de flesta som enskilda konstnärliga utövare med nationella- och internationella nätverk på olika arenor och med olika publiker. Arbetsfältet varierar: Allt från egna projekt som konstnär/konsthantverkare, konstnärliga uppdrag för offentlig verksamhet, till undervisning inom ämnesområdet.
Efter kandidatprogrammet väljer vissa studenter att läsa vidare på ett masterprogram för att fördjupa sin konstnärliga praktik.

Behörighet och urval
Grundläggande behörighet för högskolestudier.
Urval görs på konstnärlig grund och baseras på arbetsprover, skriftlig motivering och intervju. Läs mer om behörighet och urval här.

Urval och bedömning av arbetsprover
Förutom att anmäla dig via www.antagning.se, ska du skicka arbetsprover digitalt via Konstfacks hemsida. Om du söker till mer än en utbildning vid Konstfack måste du skicka in arbetsprover för varje utbildning som du söker. Läs mer om hur du skickar in arbetsprover. Läs mer om hur du skickar in arbetsprover  

Viktig information om dina arbetsprover

Urvalsprocessen sker i två steg. I ett första steg sker en bedömning av den sökandes bifogade arbetsprover samt eventuella särskilda uppgifter, med utgångspunkt i konstnärlig förmåga, förmåga till ett undersökande och reflekterande förhållningssätt, grad av självständigt uttryck, samt tekniska och hantverksmässiga färdigheter i vid mening.

I ett andra steg kallas ett antal sökande till intervju där den sökandes motivering att gå utbildningen, förmåga att reflektera över sitt eget konstnärliga förhållningssätt inom ämnesområdet, diskuteras i förhållande till de tidigare inlämnade arbetsproverna och övriga särskilda uppgifter. Därefter fastställs slutgiltigt meritvärde


Arbetsprover inför antagning till hösten 2024

Du ska skicka in fyra (4) PDF-filer
1. En (1) PDF-fil med bilder/text som beskriver ditt tidigare konstnärliga arbete och hantverksmässiga kunskaper. Vi är intresserade av allt du har att visa oss, med särskilt fokus på tredimensionella arbeten.
Visa minst sex (6) färdiga arbeten och projekt. Inkludera också relevant dokumentation av din arbetsprocess (t.ex. skisser, materialutforskning, osv.) från minst två (2) av dina projekt. Eventuella videor och filmer ska redovisas med stillbilder.

Tänk på är att du, genom urvalet av dina arbeten/projekt som du visar i PDF-filen, delar med dig av hur du arbetar och vad som är viktig och motiverande för dig som utövare.


2.
En (1) PDF-fil med dokumentation till följande uppgift: Gör en gestaltning där du utforskar temat "värde" i relation till smycke och/eller corpus. Visa slutresultat samt din arbetsprocess.
Du kan välja vilken vinkel som helst på temat "värde" och arbeta med teknik, material och skala som du tycker är relevant. Tillverka minst ett smycke eller corpusobjekt som, tillsammans med arbetsprocess, kommunicerar din idé och frågeställningar på temat "värde".


3.
En (1) PDF-fil om cirka en A4 som innehåller en skriftlig motivering till varför du söker programmet. Vilka är dina förväntningar på utbildningen och vad är dina framtidsmål? Vilka är dina förebilder och vilka teman är du intresserad av? Beskriv också din relation till ämnesområden smycke, corpus eller/och metall.


4.
 En (1) PDF-fil om max en A4 som innehåller ditt CV. Ange dina tidigare genomgångna utbildningar och relevanta arbetslivserfarenheter.


Summering, detta ska du skicka in
Fyra (4) PDF-filer:

1. En (1) PDF-fil med bilder/text som beskriver ditt tidigare konstnärliga arbete och hantverksmässiga kunskaper, och med särskilt fokus på tredimensionella arbeten. Visa minst sex (6) färdiga arbeten och projekt. Inkludera också relevant dokumentation av din arbetsprocess från minst två (2) av dina projekt.

2. En (1) PDF-fil med dokumentation av lösningen till uppgift på temat “värde”. Visa slutresultat samt din arbetsprocess.

3. En (1) PDF-fil med kortfattad motivering av dina avsikter samt förväntningar med ditt val av utbildning. Cirka en (1) A4.

4. En (1) PDF-fil med ditt CV. Max en (1) A4.


Tekniska specifikationer

Filformat: PDF
Format på PDF-filer: A4 (stående eller liggande), max 15 sidor per PDF-fil.
Döp PDF-filerna enligt principen: fornamn_efternamn_filnummer.pdf

Enskilda filer ska inte överstiga 300MB. Totalt ska inte portfolion överstiga 500MB.