Ädellab, 180 hp

Välkommen till Ädellabs smyckes- och corpusutbildning! Här får du en unik och djup förståelse för dess konstarters historik, samtid och framtid genom att kritiskt och kreativt undersöka deras potential.

Vi lägger stor vikt vid lärandeprocesser och din individuella utveckling. Vi uppmuntrar våra studenter att experimentera med form, material, tekniker och frågeställningar.

På Ädellab har vi mycket kvalificerade lärare, som själva arbetar inom smyckekonst och corpus. Dessa är dina handledare genom utbildningen. Som en del av dina studier erbjuder vi kurser baserade på konst- och konsthantverksteori. Du får verktyg att utveckla det egna arbetet, och närmar dig objektens innehåll genom att träna din analytiska och reflekterande förmåga. Kandidatprogrammet Ädellab är ambitiöst och kräver en hög nivå på dina arbetsinsatser

Som student på Ädellab får du tillgång till välutrustade verkstäder där du utbildas i enlighet med de krav som just dina projekt ställer. Ett undersökande arbetssätt tränas bland annat genom projekt, workshops och utställningar. För att du ska informera dig om, inspireras av och ta del av de möjligheter som erbjuds i världen har vi ett tydligt internationellt perspektiv i utbildningen.

Poäng och studieform
180 högskolepoäng (3 år), helfart, dagtid.

Examen: Konstnärlig kandidatexamen i Konsthantverk - Ädellab

Efter studierna
Efter utbildningen arbetar de flesta som enskilda konstnärliga utövare. De smycken och objekt som görs här ställs ut och säljs främst i gallerier, både i och utanför Sverige.

Behörighet och urval
Grundläggande behörighet för högskolestudier.

Urval görs på konstnärlig grund och baseras på arbetsprover, skriftlig motivering och intervju. Läs mer om behörighet och urval här.

Urvalsprocessen sker i två steg. I ett första steg sker en bedömning av den sökandes bifogade arbetsprover samt eventuella särskilda uppgifter, med utgångspunkten i konstnärlig förmåga, förmåga till ett undersökande och reflekterande förhållningssätt, grad av självständigt uttryck, samt tekniska och hantverksmässiga färdigheter.


I ett andra steg kallas ett visst antal sökande till intervju där den sökandes motivering att gå utbildningen, förmåga att reflektera över sitt eget konstnärliga förhållningssätt, diskuteras i förhållande till de tidigare inlämnade arbetsproverna och övriga särskilda uppgifter, varefter slutgiltigt meritvärde fastställs.

Arbetsprover skickas digitalt
Förutom att anmäla dig via www.antagning.se, ska du skicka arbetsprover digitalt via Konstfacks hemsida. Om du söker till mer än en utbildning vid Konstfack måste du skicka in arbetsprover för varje utbildning som du söker. Läs mer om hur du skickar in arbetsprover.


Arbetsprover inför antagning till hösten 2017

Verktyg ses som kulturellt och historiskt relevanta för människans utveckling och används vid bearbetning av material för att underlätta arbete som människokroppen ensam inte klarar. De är tänkta för olika verksamheter och aktiviteter och kan därför ha olika beteckningar såsom: redskap, instrument, maskin, anordning, apparat.

Ett verktyg kan dela viktiga funktionella egenskaper med ett eller flera andra verktyg. Vissa verktyg kan ersätta andra verktyg. I många fall kan ett verktyg användas istället för en mekanisk del som fattas en maskin. Ett multi-verktyg är ett handverktyg som innefattar flera verktyg i en enda bärbar enhet. Den uppsättning verktyg som behövs för att uppnå ett mål kallas utrustning.

Om verktyg är något som förlänger/sträcker ut en person, för att underlätta arbete som människokroppen ensam inte klarar, så kan de på ett symboliskt plan ses som kommunikationsverktyg i samspelet människor emellan och visa på det som sker mellan oss i vår samtid.

Vilka viktiga skeenden i vår samtid vill du lyfta? Vilken form får de ”verktyg” med vars hjälp du förlänger kroppen/ar för att kommunicera dessa skeenden, och hur fungerar de? Vi vill att du tar hjälp av beskrivningarna ovan och skapar tre (3) objekt som tillsammans med kroppen kommunicera de samhälleliga skeenden du vill prata om.


Detta ska du skicka in:
Tre (3) PDF-filer:


1. En (1) PDF-fil med bilder på dina tre (3) objekt samt en kort förklarande text om din arbetsprocess.

2. En (1) PDF-fil med bilder/text som beskriver ditt tidigare konstnärliga arbete och hantverksmässiga kunskaper. Vi är intresserade av allt du har att visa oss med särskilt fokus på tredimensionella arbeten.

3. En (1) PDF-fil som innehåller ditt CV.


Tekniska specifikationer
Filformat: PDF

Format på PDF-filer: A4 (stående eller liggande), max 15 sidor per PDF-fil.

Döp PDF-filerna enligt principen: fornamn_efternamn_filnummer.pdf

Enskilda filer ska inte överstiga 300MB. Totalt ska inte portfolion överstiga 500MB.

Viktiga datum

20 januari 2017: Anmälan (antagning.se) och uppladdning av arbetsprover (konstfack.se) öppnar kl. 13.00. 

1 mars 2017: Sista anmälningsdag (antagning.se) och sista datum att ladda upp arbetsprover (konstfack.se).

10 mars 2017: Sista datum för komplettering av meriter/betyg som styrker behörighet (antagning.se tillhanda).

Mars/april 2017: Bedömning av arbetsprover + eventuella intervjuer.

11 maj 2017: Antagningsbesked publiceras på antagning.se.

28 augusti 2017: Terminsstart.


Mer information

Har du frågor om anmälan och antagning kontaktar du:
Studentkansliet
Skyddad adress
08-450 41 77

Har du frågor om utbildningen kontaktar du:
Miro Sazdic
Skyddad adress


Examensarbeten
2017   2016   2015   2014   2013   2012   2011   2010   2009   2008   2007   2006


Läs mer
Utbildningsplan för kandidatprogrammet Ädellab, 180 hp

Kursplaner för kandidatprogrammet Ädellab, 180 hp


Om Ädellab

Uppdaterad: 26 november 2012
Sidansvarig: Webmaster