Ädellab, 180 hp

Välkommen till Konstfacks smyckes- och corpusutbildning!

Smycken och föremål för bordet (corpus) har en lång tradition inom konsthantverket. Hos oss får du en unik och djup förståelse för dessa kunskapsområden som har sina rötter i guld- och silversmidet. Idag arbetar vi i mängder av olika material - i allt från ädla metaller till silikon och plast. Genom kunskap om historia och samtida uttryck, samt med undersökningar av material, metoder och former, kan du bli nästa länk i Konstfacks kedja av smyckekonstnärer och konsthantverkare.


Linnea Jonsson, Kandidatprogrammet Ädellab, examen 2018.

Anmälan stängd  

Viktiga datum

22 januari 2020: Anmälan (antagning.se) och uppladdning av arbetsprover (konstfack.se) öppnar kl. 13.00. 

2 mars 2020: Sista anmälningsdag (antagning.se) och sista datum att ladda upp arbetsprover (konstfack.se).

13 mars 2020: Sista datum för komplettering av meriter/betyg som styrker behörighet (antagning.se tillhanda).

Mars/april 2020: Bedömning av arbetsprover + eventuella intervjuer.

7 maj 2020: Antagningsbesked publiceras på antagning.se.

31 augusti 2020: Terminsstart.


Vi lägger stor vikt vid lärandeprocesser och din individuella utveckling. Vi uppmuntrar våra studenter att experimentera med form, material, tekniker och frågeställningar.

På Ädellab har vi mycket kvalificerade lärare, som själva arbetar inom smycke och corpus. Dessa är dina handledare genom utbildningen. Som en del av dina studier erbjuder vi kurser baserade på aktuell teoribildning och kritiskt tänkande. Du får verktyg att utveckla det egna arbetet, och närmar dig den konstnärliga gestaltningens innehåll genom att utforska din analytiska och reflekterande förmåga. Kandidatprogrammet Ädellab är ambitiöst och kräver en hög nivå på dina arbetsinsatser.

Som student på Ädellab får du tillgång till välutrustade verkstäder där du utbildas i enlighet med de krav som just dina projekt ställer. Ett undersökande arbetssätt tränas bland annat genom projekt, workshops och utställningar. För att du ska informera dig om, inspireras av och ta del av de möjligheter som erbjuds i världen har vi ett tydligt internationellt perspektiv i utbildningen.

Poäng och studieform
180 högskolepoäng (3 år), helfart, dagtid.

Examen: Konstnärlig kandidatexamen i Konsthantverk - Ädellab

Efter studierna
Efter utbildningen arbetar de flesta som enskilda konstnärliga utövare med nationella- och internationella nätverk på olika arenor och med olika publiker.

Behörighet och urval
Grundläggande behörighet för högskolestudier.

Urval görs på konstnärlig grund och baseras på arbetsprover, skriftlig motivering och intervju. Läs mer om behörighet och urval här.

Urvalsprocessen sker i två steg. I ett första steg sker en bedömning av den sökandes bifogade arbetsprover samt eventuella särskilda uppgifter, med utgångspunkt i konstnärlig förmåga, förmåga till ett undersökande och reflekterande förhållningssätt, grad av självständigt uttryck, samt tekniska och hantverksmässiga färdigheter i vid mening.

I ett andra steg kallas ett antal sökande till intervju där den sökandes motivering att gå utbildningen, förmåga att reflektera över sitt eget konstnärliga förhållningssätt inom ämnesområdet, diskuteras i förhållande till de tidigare inlämnade arbetsproverna och övriga särskilda uppgifter. Därefter fastställs slutgiltigt meritvärde

Arbetsprover skickas digitalt
Förutom att anmäla dig via www.antagning.se, ska du skicka arbetsprover digitalt via Konstfacks hemsida. Om du söker till mer än en utbildning vid Konstfack måste du skicka in arbetsprover för varje utbildning som du söker. Läs mer om hur du skickar in arbetsprover.


Arbetsprover inför antagning till hösten 2020

Du ska skicka in fyra (4) PDF-filer:

1. En (1) PDF-fil med bilder/text som beskriver ditt tidigare konstnärliga arbete och hantverksmässiga kunskaper. Vi är intresserade av allt du har att visa oss med särskilt fokus på tredimensionella arbeten.
Visa färdiga arbeten och projekt. Inkludera också relevant dokumentation av din arbetsprocess (t.ex. skisser, materialutforskning, osv.) Eventuella videor och filmer ska redovisas med stillbilder.
2. En (1) PDF-fil med dokumentation av lösningen till följande uppgift:

Gör en gestaltning där du utforskar temat “hållbarhet och materialitet” i relation till smycke, corpus, och/eller metall. Du kan också välja att vidareutveckla ett av dina tidigare arbeten/projekt utifrån temat “hållbarhet och materialitet”. Visa slutresultat samt arbetsprocess.
3.En (1) PDF-fil om max en A4 som innehåller ditt CV. Ange dina tidigare genomgångna utbildningar och relevanta arbetslivserfarenheter.
4. En (1) PDF-fil om max en A4 som innehåller en skriftlig motivering till varför du söker programmet.


Summering, detta ska du skicka in:

Fyra (4) PDF-filer:
1. En (1) PDF-fil med bilder/text som beskriver ditt tidigare konstnärliga arbete och hantverksmässiga kunskaper, och med särskilt fokus på tredimensionella arbeten.

2. En (1) PDF-fil med dokumentation av lösningen till uppgift på temat “hållbarhet och materialitet”.

3. En (1) PDF-fil med ditt CV. Max en (1) A4.

4. En (1) PDF-fil med kortfattad motivering av dina avsikter med ditt val av utbildning. Max en (1) A4.


Tekniska specifikationer
Filformat: PDF
Format på PDF-filer: A4 (stående eller liggande), max 15 sidor per PDF-fil.

Döp PDF-filerna enligt principen: fornamn_efternamn_filnummer.pdf

Enskilda filer ska inte överstiga 300MB. Totalt ska inte portfolion överstiga 500MB.

Mer information

Har du frågor om anmälan och antagning kontaktar du:
Antagningen Konstfack
Skyddad adress
08-450 41 77

Har du frågor om utbildningen kontaktar du:
Beatrice Brovia
Skyddad adress


Examensarbeten
2019    2018    2017    2016   2015   2014   2013   2012   2011   2010   2009   2008   2007   2006


Läs mer
Utbildningsplan för kandidatprogrammet Ädellab, 180 hp, HT19. 

Kursplaner för kandidatprogrammet Ädellab, 180 hp

Uppdaterad: 26 november 2012
Sidansvarig: Webmaster