Ädellab Kursplaner

Kursplaner för kandidatprogrammet Ädellab. För varje kurs som ges på Konstfack finns en kursplan som fastställs av prefekt, efter förslag från ämnesråd. Kursplanen beskriver lärandemål, innehåll, examinationsformer samt kurslitteratur.

Uppdaterad: 5 juli 2012
Sidansvarig: Karin Hultquist Persson