Ädellab Kursplaner

Kursplaner för kandidatprogrammet Ädellab. För varje kurs som ges på Konstfack finns en kursplan som fastställs av prefekt, efter förslag från ämnesråd. Kursplanen beskriver lärandemål, innehåll, examinationsformer samt kurslitteratur.

Ädellab Kursplaner 2020-21

Ädellab år 1 MFK121 Introduktion till programmets ämnen smycke och corpus 1.pdf MFK122 Introduktion till programmets ämnen smycke och corpus 2.pdf...