Background image

Ädellab Kursplaner

Kursplaner för kandidatprogrammet Ädellab. För varje kurs som ges på Konstfack finns en kursplan som fastställs av prefekt, efter förslag från ämnesråd. Kursplanen beskriver lärandemål, innehåll, examinationsformer samt kurslitteratur.

Ädellab Kursplaner 2020-21

Ädellab år 1 MFK121 Introduktion till programmets ämnen smycke och corpus 1.pdf MFK122 Introduktion till programmets ämnen smycke och corpus 2.pdf...

För mer information kontakta utbildningsadministratör:

Karin Hultquist Persson
Skyddad adress

Tel: 08-450 41 83

Uppdaterad: 5 juli 2012
Sidansvarig: Karin Hultquist Persson