Utbildningsvetenskapligt nätverk för sexualitet och relationer

Utbildningsvetenskapligt nätverk för sexualitet och relationer (UnSeR) är ett svenskt nätverk för forskare aktiva inom kunskapsområdet sexualitet och relationer med ett fokus på skola och utbildning. 

Det finns ett stort intresse för utbildningsvetenskaplig forskning inom sexualitet och relationer. En anledning är den reviderade läroplanen som gör kunskapsområdet sexualitet, samtycke och relationer obligatoriskt från ht 2022. En andra anledning är att frågor om sexualitet, identitet och relationer från ht 2021 även är obligatoriskt i lärarutbildningar i samtliga nivåer (förutom förskola). Det känns därför extra angeläget att genom ett nätverk skapa förutsättningar för forskningsrelaterade utbyten och samtal. 

Inom nätverket samlas forskare från olika ämnesinriktningar och discipliner för att diskutera aktuellt forskning. Nätverket vänder sig till verksamma forskare på olika nivåer, från doktorander till professorer.

UnSeR grundades vt 2021 och träffas en gång per termin. Om du är forskare och intresserad av nätverket, är du välkommen att mejla någon av kontaktpersonerna. Besök också vår facebooksida

 

Kontaktpersoner

Simon Ceder, lektor i utbildningsvetenskap vid Konstfack, simon.ceder [at] konstfack.se
Rebecka Fingalsson, doktorand vid Malmö universitet, rebecka.fingalsson [at] mau.se 
Sara Planting-Bergloo, doktorand vid Stockholms universitet, sara.planting.bergloo [at] mnd.su.se 

 

Associerade forskningsprojekt

Samskapad sex- och samlevnadsundervisning: en praktiknära studie om ett tvärvetenskapligt kunskapsområde i svensk grundskola. 

Svensk sexualundervisning 1882-2014: Normer om sexualitet i ett utbildningshistoriskt perspektiv.