28-29 oktober: Bild + slöjd = sant

Två kunskapsdagar för lärande och forskning. Bildpedagogiska institutionen startade ht 2013 slöjd som ämne för ämneslärarutbildningen med inriktning mot grundskolan samt som fristående kurs för yrkesverksamma lärare. Med det första året som erfarenhet frågar vi oss om och hur slöjd och bild ska mötas samt vad slöjd respektive bild innefattar. Medverkar gör bland andra Marléne Johansson, Andreas Nobel, Anders Jakobsen, Lennart Johansson, Joakim Andersson och Annelie Martin.

Program

Plats: Svarta Havet

Tid: 9-17