19 september: Digital aesthetics in IT-didactic design and art education with computers

Plats: Mandelgren

Tid: 14–16

Catrine Björck presenterar sin avhandling ”Klicka där!” En studie om bildundervisning med datorer.

Undersökningen som presenteras tar sin utgångspunkt i arbete med datorer i bildundervisningen för att se på vilket sätt lärare och elever interagerar när arbete sker med digitala bilder och digitala verktyg. Särskilt intresse har riktas mot hur lärarna lägger upp arbetet och hur de behandlar bildämnets visuella och framförallt kommunikativa aspekter. I undersökningen studeras lärarnas interaktion med elever när de arbetar vid datorer. Det empiriska materialet härrör från tre lärare i grundskolans senare år. 

I presentationen läggs betoning på metodfrågor.

Avhandlingen: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:su:diva-101997