12 september: Patchworking ways of knowing.

Plats: E1 Tid: 14-16

Kristina Lindström och Åsa Ståhl presenterar sin avhandling Patchworking Publics-in-the-Making: Design, Media and Public Engagement, med speciellt fokus på vad de kallar patchworking ways of knowing. Patchworking ways of knowing är ett sätt att arbeta i designmässiga och konstnärliga sammanhang. De har själva gjort så i utställningen Trådar - en mobil syjunta som har turnerat i Sverige, bland annat i samarbete med Riksutställningar Samtidigt har de utvecklat patchworking ways of knowing till en slags vetenskapsfilosofi där kunnande och görande går samman. 

De kommande åren kommer de fortsätta arbeta med frågor som väckts i det praktikledda avhandlingsarbetet, med inriktning mot mer-än-mänskligt medborgarskap i Hybrid Matters. Det är ett samarbete med Bioart society i Finland och IT universitetet i Köpenhamn, finansierat av Nordisk kulturfond. 

Lindström och Ståhl har samarbetet som konstnärer och forskare sedan 2003, bland annat på the Interactive Institute och på Malmö högskola. De har ställt ut såväl i Sverige som internationellt. 

Läs gärna framför allt kapitel tre för att bekanta dig med Patchworking ways of knowing och även kapitel två om du vill känna till Trådar - en mobil syjunta i förväg. Avhandlingen finns på: 
http://muep.mah.se/handle/2043/16093