Seminarieserie 2013

   

14 februari: Seminarium med Martin Ávila

Dokumentation av seminariet kan du se här !

8 mars: Interkulturell bildpedagogik? 3 dagar om att se, inse, överse, bortse

Under dessa tre dagar vill vi diskutera vad interkulturell bildpedagogik skulle kunna vara och göra. Vad är det vi som lärare, forskare, studenter...

14 mars: Symposium - RE:look Design - Core Competencies in Transition

Under de senaste åren har vi upplevt ett ökat intresse för "designs" förmåga att hantera komplexa frågeställningar och designs sätt att närma sig...

27 mars: A Day with Microhistories

10.00-12.00 Magnus Bärtås (Sweden): "A Short Introduction to Microhistories" Michelle Teran (Canada/Germany): "Folgen" Behzad Khosravi Noori...

5 april: Rumsliga perceptioner

Seminariet är startskottet för ett nätverk inom ämnesfältet Rumsliga perceptioner. Tanken är att de på Konstfack - och även externa universitet,...

24 oktober: Seminarium med Tanya Harrod

Moderator: Christina Zetterlund Plats: Mandelgren Tid: 13-16

21 november:Kevin Tavin

Toward stupidity: When visual culture runs up against itself Time and Place: 10-12 in S1

22 november: Mira Kallio-Tavin

Datum och tid 22 november 2013 kl 10:00 - 12:00     Mira Kallio-Tavin (Ph. D) is researcher and lecturer at Aalto University, School of Arts, Desig...