14 mars: Symposium - RE:look Design - Core Competencies in Transition

Under de senaste åren har vi upplevt ett ökat intresse för "designs" förmåga att hantera komplexa frågeställningar och designs sätt att närma sig svåra problem sägs ofta vara kraftfull.

Praktiserande industridesigners är engagerade i ett allt mer växande arbetsfält från noggrann utformning av fysiska artefakter, till utvecklingsländer tjänster, upplevelser, interaktion, strategier och innovationer. Ibland i linje med, men ofta också i strid med, hållbarhetsfrågor.

Istället för att försöka definiera gränserna för industridesign fokuserar detta symposium på vad kärnkompetens hos en designer kan vara. Är det möjligt att definiera en faktisk kärnkompetens för en industridesigner? Finns det specifika komponeter det industriella designyrket som kan ge värdefulla bidrag till att forma framtiden? I vilken utsträckning är design påverkad av andra yrken och idéer, och i vilken utsträckning är det design som driver förändring? Är kärnans blandning av kompetenser stabila eller i konstant omvandling? Hur kan detta förstås och tas om hand inom och utanför designskolor?

Detta symposium är ett tillfälle för diskussioner mellan praktiker, forskare och studenter inom design, som förses med inspirerande input från flera presentatörer. Deltagarna kommer att diskutera, debattera och föreslå viktiga kompetenser formgivare borde ha för att på ett unikt sätt kunna lämna sitt bidrag till utvecklingen av såväl design som omgivande fält. Eller med andra ord:

Vilka är skillnaderna som gör skillnad?

Dokumentation av seminariet kan du se här!