Keramik & Glas, 180 hp

Kandidatprogrammet Keramik och Glas ger grundläggande kunskaper för att verka som yrkesverksam inom området konsthantverk, keramik och glas.

Konsthantverket är en unik plattform att ställa frågor från och att visa på olika alternativ till vår samtid, både i handling och i resultat. Verkstäderna är basen i utbildningen. Hur vi sedan formulerar och kommunicerar våra arbeten blir den stora utmaningen. Utbildningen varvar teori och praktik och genomsyras av att du uppmuntras till självständigt kritiskt tänkande och skapande.

Utbildningens mål är att du ska utveckla praktisk skicklighet, kritisk och analytisk förmåga och konstnärlig integritet. Kandidatutbildningens tre år innebär en stegvis progression från fokus på material och teknik mot ett allt mer självständigt och komplext arbete inom området. Du studerar även konst-, design- och konsthantverks­historia och teori tillsammans med studenter från andra utbildningar.

Vi erbjuder välutrustade verkstäder för praktiskt arbete i keramik och glas. Keramikverkstaden består av gips- och ugnsrum, glasyrlaboratorium, en stor allmän yta med plats för gjutning, modellering, drejning och glasering samt lerbearbetningsrum. Glasverkstaden innehåller en hytta för glasblåsning, planglas, ugnsgjutning, slumping-, fusing­tekniker, samt en kallglasverkstad för slipning, blästring och gravering. Du får även tillgång till trä-, metall- och skulptur­verkstäder.

Undervisningen förankras till omvärlden med hjälp av gästlärare, externa föreläsare och yrkesverksamma lärare. Våra lärare är mycket kvalificerade och under utbildningen fungerar de som handledare utifrån sina respektive kompetenser. Fältet blir alltmer internationellt orienterat och som förberedelse för det uppmuntrar vi dig att söka internationellt utbyte under din studietid.

Vi eftersträvar ett aktivt och medvetet förhållningssätt till den egna praktikens utveckling i dialog med både samhället och området.

Poäng och studieform
180 högskolepoäng (3 år), helfart, dagtid.

Examen: Konstnärlig kandidatexamen i Konsthantverk - Keramik och glas

Efter studierna
Många konstnärer arbetar som egna företagare. Arbetsfältet varierar; allt från egna projekt, konstnärliga uppdrag för offentlig verksamhet till undervisning inom konstområdet.

Behörighet och urval
Grundläggande behörighet för högskolestudier. Urval görs på konstnärlig grund och baseras på arbetsprover, skriftlig motivering och intervju. Läs mer om behörighet och urval här.

Arbetsprover skickas digitalt
Förutom att anmäla dig via www.antagning.se, ska du skicka arbetsprover digitalt via Konstfacks hemsida. Om du söker till mer än en utbildning vid Konstfack måste du skicka in arbetsprover för varje utbildning som du söker. Läs mer om hur du skickar in arbetsprover.


Arbetsprover inför antagning till hösten 2016

Du ska skicka in två (2) PDF-filer.

En (1) PDF-fil med max 20 sidor döpt "fornamn_efternamn_bild.pdf" som innehåller:
• Maximalt tio (10 st.) bildfiler av tredimensionella objekt du har tillverkat i glas, keramik eller annat material.

• Maximalt fem (5 st.) bildfiler av originalteckningar/målningar/skisser du tillverkat.

• Maximalt fem (5 st.) bildfiler av idéer/utkast/processer och projekt/arbeten du själv har initierat och genomfört.


En (1) PDF-fil med max 4 sidor döpt "fornamn_efternamn_text.pdf" som innehåller:

Sidan 1: Kronologiskt CV med årtal på det viktigaste du har gjort sedan gymnasiet fram till idag

Sidan 2: Information om bildmaterialet så som storlek, teknik, material, tillverkningsår osv, numrerat efter sidorna i bild-pdf

Sidan 3: Skriftlig reflektion över inskickat bildmaterial (maximalt antal tecken 1500)

Sidan 4: Skriftlig motivering till varför du vill studera på Kandidatprogrammet Keramik och glas, och en beskrivning av hur du arbetar/vill arbeta inom fältet för Konsthantverk (maximalt 1500 tecken).


Summering, detta ska du skicka in
Du ska skicka två (2) PDF-filer enligt instruktionerna.


Tekniska specifikationer
Bedömningsgruppen kommer att ta del av en projicerad bild av PDF-filerna. Tänk på att helheten ska gå fram och arbeta ej för detaljerat med sidorna. För att vi ska kunna bedöma arbetsprover korrekt är det mycket viktigt att alla sökande följer dessa tekniska specifikationer:

Filformat: PDF
Format på PDF-filerna: A4 (stående eller liggande).

PDF-filerna ska ej lösenordskyddas.

Viktiga datum

Anmälan till höstterminen 2016 är stängd

20 januari 2016: Anmälan (antagning.se) och uppladdning av arbetsprover (konstfack.se) öppnar kl. 13.00. 

1 mars 2016: Sista anmälningsdag (antagning.se) och sista datum att ladda upp arbetsprover (konstfack.se).

14 mars (Obs nytt datum): Sista datum för komplettering av meriter (betyg) som styrker behörighet (Antagningsservice tillhanda).

Mars/april 2016: Bedömning av arbetsprover + eventuella intervjuer.

9 maj 2016: Antagningsbesked 1.

16 maj 2016: Sista svarsdatum.

18 maj 2016: Antagningsbesked 2.

29 augusti 2016: Terminsstart.


Mer information

Har du frågor om anmälan och antagning kontaktar du:
Studentkansliet
Skyddad adress
08-450 41 77

Har du frågor om utbildningen kontaktar du:
Sara Isaksson From
Skyddad adress


Examensarbeten
2015   2014   2013   2012   2011   2010   2009   2008   2007   2006


Läs mer

Utbildningsplan för kandidatprogrammet Keramik och Glas, 180 hp

Kursplaner för kandidatprogrammet Keramik & Glas, 180 hp

Läs mer om utbildningen här.

Uppdaterad: 26 november 2012
Sidansvarig: Webmaster