Background image

KoG Kursplaner

Kursplaner för kandidatprogrammet Keramik och Glas. För varje kurs som ges på Konstfack finns en kursplan som fastställs av prefekt, efter förslag från ämnesråd. Kursplanen beskriver lärandemål, innehåll, examinationsformer samt kurslitteratur. Nedan finner du kursplaner för kandidatprogrammet i Keramik och glas.

För mer information kontakta utbildningsadministratör:

Johan Collander
Skyddad adress
Tel: 08-450 41 80

Uppdaterad: 5 juli 2012
Sidansvarig: Johan Collander