KoG Kursplaner

Kursplaner för kandidatprogrammet Keramik och Glas. För varje kurs som ges på Konstfack finns en kursplan som fastställs av prefekt, efter förslag från ämnesråd. Kursplanen beskriver lärandemål, innehåll, examinationsformer samt kurslitteratur. Nedan finner du kursplaner för kandidatprogrammet i Keramik och glas.