Öppna data tillgänglig för vidareutnyttjande (PSI-data)

Öppna data är information som är tillgänglig utan inskränkningar i form av avgift eller immaterialrättsliga hinder.

DiVA - Digitala Vetenskapliga Arkivet
Uppsatser, artiklar och annat material från Konstfacks studenter och forskare. 

Fristående kurser
Pågående och sökbara fristående kurser.

Kandidatprogram
Konstfacks kandidatprogram.

Lärarutbildning
Konstfacks lärarutbildningar. 

Masterprogram
Konstfacks masterprogram. 

Remisser
Konstfacks remisser.

Statistik över sökande och antagna
Statistik över sökande och antagna till Konstfack.