Remisser

Remisser 2020

Konstfacks remisser för 2020. Handlingar som hör till respektive remiss finns i diariet och kan begäras ut hos registrator.

Remisser 2019

Konstfacks remisser för 2019. Handlingar som hör till respektive remiss finns i diariet och kan begäras ut hos registrator.

Remisser 2018

Konstfacks remisser för 2018. Handlingar som hör till respektive remiss finns i diariet och kan begäras ut hos registrator.

Remisser 2017

Konstfacks remisser för 2017. Handlingar som hör till respektive remiss finns i diariet och kan begäras ut hos registrator.

Remisser 2016

Konstfacks remisser för 2016. Handlingar som hör till respektive remiss finns i diariet och kan begäras ut hos registrator.

Remisser 2015

Konstfacks remisser för 2015. Handlingar som hör till respektive remiss finns i diariet och kan begäras ut hos registrator.

Remisser 2014

Konstfacks remisser för 2014. Handlingar som hör till respektive remiss finns i diariet och kan begäras ut hos registrator.

Remisser 2013

Konstfacks remisser för 2013. Handlingar som hör till respektive remiss finns i diariet och kan begäras ut hos registrator.

Remisser 2012

Konstfacks remisser för 2012. Handlingar som hör till respektive remiss finns i diariet och kan begäras ut hos registrator.