Remisser 2018

Konstfacks remisser för 2018.


Remiss av betänkandet En strategisk agenda för internationalisering

Ärende: KF2018/VO1/8
Reg.datum: 2018-03-12
Bevakningsdatum: 2018-06-07
Ärendestatus: Avslutat
Handläggare: Magnus Mörck

Handlingar
SRegistratu18031215180.pdf
Meddelande.htm
Meddelandehuvud.txt
U201800382UH_KF.pdfSkolverket - Remiss Ämnet design - ändringsföreskrifter för omklassificering av ämnet design

Ärende: KF2018/VO1/9
Reg.datum: 2018-03-13
Bevakningsdatum:
Ärendestatus: Avslutat
Handläggare: Hilde Atern

Handlingar
Meddelande.htm
Missiv remiss ändringsföreskrifter för omklassificering av ämnet design .pdf
Konsekvensutredning design -remiss.pdf
Ändringsföreskrift behörighet i yrkesämnen SKOLFS 2012 4.pdf
Ändringsföreskrift behörighet vissa ämnen SKOLFS 2011 159-1.pdf
Meddelande.htm
Yttrande, Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter, Konstfack.pdf
SBi18040315560.pdfRemiss Nytt personuppgiftsbiträdesavtal mellan Ladokkonsortiets parter och Ladokkonsortiet

Ärende: KF2018/VO1/11
Reg.datum: 2018-03-21
Bevakningsdatum:
Ärendestatus: Avslutat
Handläggare: Kristina Sandin handläggare UFA

Handlingar
Meddelande.htm
Remiss Personuppgiftsb.pdf
Meddelande.htmRemiss av delbetänkandet Ökad trygghet för studerande som blir sjuka (SOU 2018:9)

Ärende: KF2018/VO1/12
Reg.datum: 2018-04-05
Bevakningsdatum: 2018-07-02
Ärendestatus: Avslutat
Handläggare: Magnus Mörck

Handlingar
SRegistratu18040510330.pdf
Meddelande.htm
KF2018V0112docx.pdfRemiss Agendan för det nationella forskningsprogrammet om klimat

Ärende: KF2018/VO1/13
Reg.datum: 2018-04-17
Bevakningsdatum: 2018-05-04
Ärendestatus: Avvaktar redovisning
Handläggare: Magnus Mörck

Handlingar
Meddelande.htmRemiss Agendan för det nationella forskningsprogrammet för hållbart samhällsbyggande

Ärende: KF2018/VO1/14
Reg.datum: 2018-04-17
Bevakningsdatum: 2018-05-04
Ärendestatus: Avvaktar redovisning
Handläggare: Magnus Mörck

Handlingar
Meddelande.htm
Meddelandehuvud.txtRemiss - Betänkandet Forska tillsammans - samverkan för lärande och förbättring , SOU 2018:19 (böckerna finns hos Hilde Altern)

Ärende: KF2018/VO1/15
Reg.datum: 2018-04-18
Bevakningsdatum: 2018-08-15
Ärendestatus: Avslutat
Handläggare: Magnus Mörck

Handlingar
SRegistratu18041810390.pdf
SRegistratu18041810390.pdf
Meddelande.htm
Meddelande.htm
Forska tillsammans.pdf
Forska tillsammans.pdfRemiss av rapporten Kvalitetssäkring av forskning

Ärende: KF2018/VO1/16
Reg.datum: 2018-04-18
Bevakningsdatum: 2018-06-29
Ärendestatus: Avslutat
Handläggare: Magnus Mörck

Handlingar
Meddelande.htm
Remiss UKÄ reg nr 111-331-17.pdf
rapport-2018-04-09-kvalitetssakring-forskning-regeringsuppdrag.pdf
Meddelande.htm
Yttrande över Kvalitetssäkring av forskning.docx
Yttrande över Kvalitetssäkring av forskning.pdfRemiss av betänkandet Med undervisningsskicklighet i centrum - ett ramverk för lärares och rektorers professionella utveckling (SOU 2018:17)

Ärende: KF2018/VO1/17
Reg.datum: 2018-04-18
Bevakningsdatum: 2018-06-29
Ärendestatus: Avslutat
Handläggare: Magnus Mörck

Handlingar
SRegistratu18041814260.pdf
SRegistratu18041814260.pdf
Meddelande.htm
Meddelande.htm
Remissvar, Konstfack - Med undervisningsskicklighet i centrum.pdf
Remissvar, Konstfack - Med undervisningsskicklighet i centrum.pdfRemiss gällande ändring i Universitets och högskolerådets föreskrifter (UHRFS2013:1) om grundläggande behörighet och urval

Ärende: KF2018/VO1/18
Reg.datum: 2018-04-23
Bevakningsdatum: 2018-05-11
Ärendestatus: Avslutat
Handläggare: Magnus Mörck

Handlingar
Meddelande.htm
UHRs föreskrifter 20131 förslag till ändring bilaga 3 och 5.pdf
Missiv 20131.pdf
Konsekvensutredning 2013_1.pdf
Meddelande.htm
Sändlista remiss 20131.pdf
Meddelande.htmRemiss - förenklat handläggargränssnitt i W3D3

Ärende: KF2018/VO1/20
Reg.datum: 2018-04-26
Bevakningsdatum: 2018-11-30
Ärendestatus: Avslutat
Handläggare: Lena Roos Huvudregistrator

Handlingar
Meddelande.htm
Remiss - förenklat handläggargränssnitt i W3D3 2.pdf
Meddelande.htmRemiss av Validering i högskolan - för tillgodoräknande och livslångt lärande (SOU 2018:29)

Ärende: KF2018/VO1/22
Reg.datum: 2018-05-07
Bevakningsdatum:
Ärendestatus: Avslutat
Handläggare: Magnus Mörck

Handlingar
SRegistratu18050711130.pdf
Meddelande.htm
Yttrande över Validering.docx
Yttrande över Validering.pdfSkolverkets remiss av förslag till ändringar i SKOLFS 2017:102

Ärende: KF2018/VO1/23
Reg.datum: 2018-05-09
Bevakningsdatum: 2018-06-04
Ärendestatus: Avslutat
Handläggare: Hilde Atern

Handlingar
Meddelande.htm
Ändringsföreskrift av SKOLFS 2017-102_remiss.pdf
Konsekvensutredning_remiss.pdf
Missivbrev.pdf
Sändlista_remiss.pdf
Meddelande.htmRemiss av promemorian Behörighetsgivande och högskoleintroducerande utbildningar

Ärende: KF2018/VO1/24
Reg.datum: 2018-05-15
Bevakningsdatum: 2018-07-20
Ärendestatus: Avslutat
Handläggare: Magnus Mörck

Handlingar
SRegistratu18051510040.pdf
Meddelande.htmRemiss Svensk-engelsk ordbok för den högre utbildningen: remiss för version 11

Ärende: KF2018/VO1/26
Reg.datum: 2018-06-12
Bevakningsdatum: 2018-10-12
Ärendestatus: Avslutat
Handläggare:

Handlingar
Meddelande.htm
Följebrev till remiss UHR sv-en ordbok version11.pdf
UHR-ordboken v 11, remissutskick 2018-09-21.docx
Meddelande.htm
UHR-ordboken v 11, remissutskick 2018-09-21KF.docx
35041F6E-73E3-48F7-A89A-03FCEE85DB50[1].pngRemiss Promemorian Personuppgiftsbehandling i forskningsbibliotekens verksamhet dnr U2018/02662/F

Ärende: KF2018/VO1/27
Reg.datum: 2018-06-12
Bevakningsdatum: 2018-09-11
Ärendestatus: Avslutat
Handläggare: Magnus Mörck

Handlingar
Meddelande.htm
PM Personuppgiftsbehandling i forskningsbibliotekens verksamhet.pdf
Remissmissiv U2018_02662_F.pdf
Meddelande.htm
Remiss_Personuppgiftsbehandling_forskningsbiblioteken_20180911.docxRemiss Betänkandet Konstnär - oavsett villkor? (SOU 2018:23)

Ärende: KF2018/VO1/29
Reg.datum: 2018-06-14
Bevakningsdatum: 2018-08-31
Ärendestatus: Avslutat
Handläggare:

Handlingar
SEkonomienh18061409570.pdf
Meddelande.htm
Konstnär - oavsett villkor.pdfRemiss av promemorian Genomförande av student- och forskardirektivet (Ds 2018/37)

Ärende: KF2018/VO1/32
Reg.datum: 2018-08-20
Bevakningsdatum: 2018-12-03
Ärendestatus: Avslutat
Handläggare: Magnus Mörck

Handlingar
Meddelande.htm
Ds 37 2018 290s web.pdf
Remissbrev Ds 2018 37.pdf
Meddelande.htmRemiss gällande ny Föreskrift om särskild behörighet och ändring i Universitets- och högskolerådets (UHRFS 2013:2) föreskrifter om områdesbehörigheter

Ärende: KF2018/VO1/34
Reg.datum: 2018-11-22
Bevakningsdatum: 2018-12-18
Ärendestatus: Avslutat
Handläggare: Elin Norberg Registrator

Handlingar
Meddelande.htm
missiv remiss särskild behörighet.pdf
Universitets- och högskolerådets föreskrifter om särskild behörighet.pdf
Föreskrifter om ändring i Universitets föreskrifter om områdesbehörigheter.pdf
Konsekvensutredning särskild behörighetEND.pdf
Sändlista remiss utan kantlinjer och e-postadresser, särskild behörighet.pdf
Meddelande.htm
Remissvar_Förslag till föreskrifter UHR_4.1.2_01167_2018.docxRemiss Förslag till föreskrifter om ändring i Universitets- och högskolerådets föreskrifter (UHRFS2013:9) om bilagan till examensbeviset samt allmänna råd

Ärende: KF2018/VO1/36
Reg.datum: 2018-11-29
Bevakningsdatum: 2019-01-11
Ärendestatus: Avslutat
Handläggare:

Handlingar
Meddelande.htm
UHR Remiss 4.1.2-01267-2018.pdf
Meddelande.htm
Meddelandehuvud.txtRemiss Femårsöversyn - IT- standarder för Lärande SIS - remiss 17866

Ärende: KF2018/VO1/38
Reg.datum: 2018-12-06
Bevakningsdatum: 2019-04-29
Ärendestatus: Avslutat
Handläggare: Elisabet Nordwall registrator

Handlingar
Meddelande.htm
Remiss17866.doc
Svarsblankett_Remiss17866_SS10700.doc
SS_10700_2013.PDF
Meddelande.htm
Konstfack_ Svarsblankett_Remiss17866_SS10700.docRemiss Lärosätestillsyn vid Konstfack

Ärende: KF2018/VO1/39
Reg.datum: 2018-12-06
Bevakningsdatum: 2019-02-11
Ärendestatus: Avslutat
Handläggare: Elin Norberg Registrator

Handlingar
Meddelande.htm
Bilaga 1.pdf
Remiss 32-00518-18.pdf
Bilaga 2 32-00518-18.pdf
Meddelande.htm
Meddelande.htm
Remissvar_Lärosätestillsyn vid Konstfack_32.00518_18_2019-02-08.pdf
Remissvar Tillsyn vid Konstfack 32.00518.18.docx
Förteckning över bilagor_Konstfack_ 320051818.docx
Meddelande.htm
Bilaga 20_Kursvärdering_ projektresultat_160927_till Kvalitetsråd.pdf
Bilaga 21_Rektorsbeslut_RÖ§49 Process och riktlinjer för kursutvärdering.pdf
Bilaga 22_Anställningsordning_20181213. Gäller from 190101.pdf
Bilaga 23_Konstfacks antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå 2019.pdf
Bilaga 24_Examensordning reviderad KU-nämnden 2017-01-18.pdf
Bilaga 25_Förvaltningsbeslut Rutiner för disciplinärenden_FÖ§2 140128.pdf
Bilaga 26_Rutiner överklaganden_UFA_EN.pdf
Bilaga 27_Rutinbeskrivningar för rekrytering.pdf
Bilaga 28_Rektorsbeslut RÖ§24 Konstfacks Likabehandlingsplan läsåret 2014_15_2014-09-29.pdf
Bilaga 29_Rektorsbeslut RÖ§46 Policy mot diskriminering (inklusive sexuella trakasserier) och kränkande särbehandling.pdf
image001.png
Meddelande.htm
Bilaga 1_Förvaltningsbeslut FÖ§8_Riktlinjer och process för tillgodoräknande 2018-10-15.pdf
Bilaga 2_Rektors_ delegation_vidaredelegation RÖ§1 20170103.pdf
Bilaga 3_Riktlinjer och regler för ladok_FUFA_20_2018.pdf
Bilaga 4_Rutinbeskrivningar registrator & handläggare rev 190201.pdf
Bilaga 5_Arbetsordning och delegering av beslutanderätt.pdf
Bilaga 6_Forsknings och forskarutb utskott_UFN protokoll 2018-06-13.pdf
Bilaga 7_Rektorsbeslut RÖ§26 2016-06-13 rev. 2018-06-18_Kvalitetsrådets sammansättning.pdf
Bilaga 8 Rektorsbeslut_Stipendienämnd_RÖ§28 2013-10-01.pdf
Bilaga 9_Rektorsbeslut_RÖ§18 Inrättande av etiskt råd 130423.pdf
Bilaga 10_Rektorbeslut_Beslutsprocesser för inrättande och revidering av utbildning_RÖ§1_2016-01-12.pdf
Bilaga 11_Rektorsbeslut_RÖ§50 Kvalitetssystem grund- och avancerad nivå_2016-12-19.pdf
Bilaga 12_Konstfacks Årsredovisning 2017.pdf
Bilaga 13_Metod för interna utbildningsutvärderingar_UFN 181017 protokoll med bilagor.pdf
Bilaga 14_Avtal med Studentkåren.pdf
Bilaga 15_Rutiner för prefekt och förvaltningsbeslut.pdf
Bilaga 16_Beslutsmallar.pdf
Bilaga 17_Utbildnings_och forskningsnämnden_Riktlinjer för kursplanearbete_180214.pdf
Bilaga 18_UFA_beslut_Mallar för kursplan_utbildningsplan.pdf
Bilaga 19_KU_protokoll 2015-12-09_Riktlinjer för inrättande, uppföljning och avvecklande av huvudområde och utbildning.pdf
image001.png
Meddelande.htm
Mall 1_Överklagandehänvisning på nationellt antagningsbesked.pdf
Mall 2_Ansökan om dispens från särskild behörighet.pdf
Mall 3_Tillgodoräknande.pdf
Mall 4 Examen.pdf
Mall 5_Anstånd.pdf
Mall 6_Studieuppehåll.pdf
Mall 8_ Anställning.pdf
Mall_7 Disciplinärende.pdf
Lista 1_Tillgodoräknanden_diariet_2019-01-28.pdf
Lista 2_Prefektbeslut_övrigt_ 2019-01-15.pdf
Lista 3_Prefektbeslut_personal_2019-01-30.pdf
Lista 4_Genomförda_kurstillfällen 2019-01-31.xlsx
Lista 5_Programtillfällen 2019-02-06.xlsx
Lista 6_Anställningar_diariet_ 2019-01-24.pdf
Lista 7_Anställningar_primula_2019-01-29.xlsx
Lista 8_Överklaganden_diariet 2019-01-28.pdf
image001.pngRemiss - Förslag på ändring i Universitets- och högskolerådets föreskrifter (UHRFS 2013:6) om översättning till engelska av svenska examina

Ärende: KF2018/VO1/43
Reg.datum: 2018-12-14
Bevakningsdatum: 2019-01-15
Ärendestatus:
Handläggare:

Handlingar
Meddelande.htm
missiv remiss översättning av examina.pdf
Föreskrifter om ändring i UHRs föreskrifter om examensöversättning.pdf
Konsekvensutredning översättning av examina.pdf
Sändlista remiss utan kantlinjer och e-postadresser översättning av examina.pdf
Meddelande.htm
Meddelande.htmUppdaterad: 31 december 2016
Sidansvarig: