Remisser 2018

Konstfacks remisser för 2018.


Remiss av betänkandet En strategisk agenda för internationalisering

Ärende: KF2018/VO1/8
Reg.datum: 2018-03-12
Bevakningsdatum: 2018-06-07
Ärendestatus: Avslutat
Handläggare: Magnus Mörck

Handlingar
SRegistratu18031215180.pdf
Meddelande.htm
Meddelandehuvud.txt
U201800382UH_KF.pdfSkolverket - Remiss Ämnet design - ändringsföreskrifter för omklassificering av ämnet design

Ärende: KF2018/VO1/9
Reg.datum: 2018-03-13
Bevakningsdatum:
Ärendestatus: Avslutat
Handläggare: Hilde Atern

Handlingar
Meddelande.htm
Missiv remiss ändringsföreskrifter för omklassificering av ämnet design .pdf
Konsekvensutredning design -remiss.pdf
Ändringsföreskrift behörighet i yrkesämnen SKOLFS 2012 4.pdf
Ändringsföreskrift behörighet vissa ämnen SKOLFS 2011 159-1.pdf
Meddelande.htm
Yttrande, Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter, Konstfack.pdf
SBi18040315560.pdfRemiss Nytt personuppgiftsbiträdesavtal mellan Ladokkonsortiets parter och Ladokkonsortiet

Ärende: KF2018/VO1/11
Reg.datum: 2018-03-21
Bevakningsdatum:
Ärendestatus: Avslutat
Handläggare: Kristina Sandin handläggare UFA

Handlingar
Meddelande.htm
Remiss Personuppgiftsb.pdf
Meddelande.htmRemiss av delbetänkandet Ökad trygghet för studerande som blir sjuka (SOU 2018:9)

Ärende: KF2018/VO1/12
Reg.datum: 2018-04-05
Bevakningsdatum: 2018-07-02
Ärendestatus: Avslutat
Handläggare: Magnus Mörck

Handlingar
SRegistratu18040510330.pdf
Meddelande.htm
KF2018V0112docx.pdfRemiss Agendan för det nationella forskningsprogrammet om klimat

Ärende: KF2018/VO1/13
Reg.datum: 2018-04-17
Bevakningsdatum: 2018-05-04
Ärendestatus: Avslutat
Handläggare: Magnus Mörck

Handlingar
Meddelande.htmRemiss Agendan för det nationella forskningsprogrammet för hållbart samhällsbyggande

Ärende: KF2018/VO1/14
Reg.datum: 2018-04-17
Bevakningsdatum: 2018-05-04
Ärendestatus: Avslutat
Handläggare: Magnus Mörck

Handlingar
Meddelande.htm
Meddelandehuvud.txtRemiss - Betänkandet Forska tillsammans - samverkan för lärande och förbättring , SOU 2018:19 (böckerna finns hos Hilde Altern)

Ärende: KF2018/VO1/15
Reg.datum: 2018-04-18
Bevakningsdatum: 2018-08-15
Ärendestatus: Avslutat
Handläggare: Magnus Mörck

Handlingar
SRegistratu18041810390.pdf
SRegistratu18041810390.pdf
Meddelande.htm
Meddelande.htm
Forska tillsammans.pdf
Forska tillsammans.pdfRemiss av rapporten Kvalitetssäkring av forskning

Ärende: KF2018/VO1/16
Reg.datum: 2018-04-18
Bevakningsdatum: 2018-06-29
Ärendestatus: Avslutat
Handläggare: Magnus Mörck

Handlingar
Meddelande.htm
Remiss UKÄ reg nr 111-331-17.pdf
rapport-2018-04-09-kvalitetssakring-forskning-regeringsuppdrag.pdf
Meddelande.htm
Yttrande över Kvalitetssäkring av forskning.docx
Yttrande över Kvalitetssäkring av forskning.pdfRemiss av betänkandet Med undervisningsskicklighet i centrum - ett ramverk för lärares och rektorers professionella utveckling (SOU 2018:17)

Ärende: KF2018/VO1/17
Reg.datum: 2018-04-18
Bevakningsdatum: 2018-06-29
Ärendestatus: Avslutat
Handläggare: Magnus Mörck

Handlingar
SRegistratu18041814260.pdf
SRegistratu18041814260.pdf
Meddelande.htm
Meddelande.htm
Remissvar, Konstfack - Med undervisningsskicklighet i centrum.pdf
Remissvar, Konstfack - Med undervisningsskicklighet i centrum.pdfRemiss gällande ändring i Universitets och högskolerådets föreskrifter (UHRFS2013:1) om grundläggande behörighet och urval

Ärende: KF2018/VO1/18
Reg.datum: 2018-04-23
Bevakningsdatum: 2018-05-11
Ärendestatus: Avslutat
Handläggare: Magnus Mörck

Handlingar
Meddelande.htm
UHRs föreskrifter 20131 förslag till ändring bilaga 3 och 5.pdf
Missiv 20131.pdf
Konsekvensutredning 2013_1.pdf
Meddelande.htm
Sändlista remiss 20131.pdf
Meddelande.htmRemiss - förenklat handläggargränssnitt i W3D3

Ärende: KF2018/VO1/20
Reg.datum: 2018-04-26
Bevakningsdatum: 2018-11-30
Ärendestatus: Avslutat
Handläggare: Lena Roos Huvudregistrator

Handlingar
Meddelande.htm
Remiss - förenklat handläggargränssnitt i W3D3 2.pdf
Meddelande.htmRemiss av Validering i högskolan - för tillgodoräknande och livslångt lärande (SOU 2018:29)

Ärende: KF2018/VO1/22
Reg.datum: 2018-05-07
Bevakningsdatum:
Ärendestatus: Avslutat
Handläggare: Magnus Mörck

Handlingar
SRegistratu18050711130.pdf
Meddelande.htm
Yttrande över Validering.docx
Yttrande över Validering.pdfSkolverkets remiss av förslag till ändringar i SKOLFS 2017:102

Ärende: KF2018/VO1/23
Reg.datum: 2018-05-09
Bevakningsdatum: 2018-06-04
Ärendestatus: Avslutat
Handläggare: Hilde Atern

Handlingar
Meddelande.htm
Ändringsföreskrift av SKOLFS 2017-102_remiss.pdf
Konsekvensutredning_remiss.pdf
Missivbrev.pdf
Sändlista_remiss.pdf
Meddelande.htmRemiss av promemorian Behörighetsgivande och högskoleintroducerande utbildningar

Ärende: KF2018/VO1/24
Reg.datum: 2018-05-15
Bevakningsdatum: 2018-07-20
Ärendestatus: Avslutat
Handläggare: Magnus Mörck

Handlingar
SRegistratu18051510040.pdf
Meddelande.htmRemiss Svensk-engelsk ordbok för den högre utbildningen: remiss för version 11

Ärende: KF2018/VO1/26
Reg.datum: 2018-06-12
Bevakningsdatum: 2018-10-12
Ärendestatus: Avslutat
Handläggare:

Handlingar
Meddelande.htm
Följebrev till remiss UHR sv-en ordbok version11.pdf
UHR-ordboken v 11, remissutskick 2018-09-21.docx
Meddelande.htm
UHR-ordboken v 11, remissutskick 2018-09-21KF.docx
35041F6E-73E3-48F7-A89A-03FCEE85DB50[1].pngRemiss Promemorian Personuppgiftsbehandling i forskningsbibliotekens verksamhet dnr U2018/02662/F

Ärende: KF2018/VO1/27
Reg.datum: 2018-06-12
Bevakningsdatum: 2018-09-11
Ärendestatus: Avslutat
Handläggare: Magnus Mörck

Handlingar
Meddelande.htm
PM Personuppgiftsbehandling i forskningsbibliotekens verksamhet.pdf
Remissmissiv U2018_02662_F.pdf
Meddelande.htm
Remiss_Personuppgiftsbehandling_forskningsbiblioteken_20180911.docxRemiss Betänkandet Konstnär - oavsett villkor? (SOU 2018:23)

Ärende: KF2018/VO1/29
Reg.datum: 2018-06-14
Bevakningsdatum: 2018-08-31
Ärendestatus: Avslutat
Handläggare:

Handlingar
SEkonomienh18061409570.pdf
Meddelande.htm
Konstnär - oavsett villkor.pdfRemiss av promemorian Genomförande av student- och forskardirektivet (Ds 2018/37)

Ärende: KF2018/VO1/32
Reg.datum: 2018-08-20
Bevakningsdatum: 2018-12-03
Ärendestatus: Avslutat
Handläggare: Magnus Mörck

Handlingar
Meddelande.htm
Ds 37 2018 290s web.pdf
Remissbrev Ds 2018 37.pdf
Meddelande.htmRemiss gällande ny Föreskrift om särskild behörighet och ändring i Universitets- och högskolerådets (UHRFS 2013:2) föreskrifter om områdesbehörigheter

Ärende: KF2018/VO1/34
Reg.datum: 2018-11-22
Bevakningsdatum: 2018-12-18
Ärendestatus: Avslutat
Handläggare: Elin Norberg Registrator

Handlingar
Meddelande.htm
missiv remiss särskild behörighet.pdf
Universitets- och högskolerådets föreskrifter om särskild behörighet.pdf
Föreskrifter om ändring i Universitets föreskrifter om områdesbehörigheter.pdf
Konsekvensutredning särskild behörighetEND.pdf
Sändlista remiss utan kantlinjer och e-postadresser, särskild behörighet.pdf
Meddelande.htm
Remissvar_Förslag till föreskrifter UHR_4.1.2_01167_2018.docxRemiss Förslag till föreskrifter om ändring i Universitets- och högskolerådets föreskrifter (UHRFS2013:9) om bilagan till examensbeviset samt allmänna råd

Ärende: KF2018/VO1/36
Reg.datum: 2018-11-29
Bevakningsdatum: 2019-01-11
Ärendestatus: Avslutat
Handläggare:

Handlingar
Meddelande.htm
UHR Remiss 4.1.2-01267-2018.pdf
Meddelande.htm
Meddelandehuvud.txtRemiss Femårsöversyn - IT- standarder för Lärande SIS - remiss 17866

Ärende: KF2018/VO1/38
Reg.datum: 2018-12-06
Bevakningsdatum: 2019-04-29
Ärendestatus: Avslutat
Handläggare: Elisabet Nordwall registrator

Handlingar
Meddelande.htm
Remiss17866.doc
Svarsblankett_Remiss17866_SS10700.doc
SS_10700_2013.PDF
Meddelande.htm
Konstfack_ Svarsblankett_Remiss17866_SS10700.docRemiss - Förslag på ändring i Universitets- och högskolerådets föreskrifter (UHRFS 2013:6) om översättning till engelska av svenska examina

Ärende: KF2018/VO1/43
Reg.datum: 2018-12-14
Bevakningsdatum: 2019-01-15
Ärendestatus:
Handläggare:

Handlingar
Meddelande.htm
missiv remiss översättning av examina.pdf
Föreskrifter om ändring i UHRs föreskrifter om examensöversättning.pdf
Konsekvensutredning översättning av examina.pdf
Sändlista remiss utan kantlinjer och e-postadresser översättning av examina.pdf
Meddelande.htm
Meddelande.htmUppdaterad: 31 december 2016
Sidansvarig: