Remisser 2018

Konstfacks remisser för 2018. Handlingar som hör till respektive remiss finns i diariet och kan begäras ut hos registrator.

Remiss av betänkandet En strategisk agenda för internationalisering

Ärende: KF2018/VO1/8
Reg.datum: 2018-03-12


Skolverket - Remiss Ämnet design - ändringsföreskrifter för omklassificering av ämnet design

Ärende: KF2018/VO1/9
Reg.datum: 2018-03-13


Remiss Nytt personuppgiftsbiträdesavtal mellan Ladokkonsortiets parter och Ladokkonsortiet

Ärende: KF2018/VO1/11
Reg.datum: 2018-03-21


Remiss av delbetänkandet Ökad trygghet för studerande som blir sjuka (SOU 2018:9)

Ärende: KF2018/VO1/12
Reg.datum: 2018-04-05


Remiss Agendan för det nationella forskningsprogrammet om klimat

Ärende: KF2018/VO1/13
Reg.datum: 2018-04-17


Remiss Agendan för det nationella forskningsprogrammet för hållbart samhällsbyggande

Ärende: KF2018/VO1/14
Reg.datum: 2018-04-17


Remiss - Betänkandet Forska tillsammans - samverkan för lärande och förbättring , SOU 2018:19 (böckerna finns hos Hilde Altern)

Ärende: KF2018/VO1/15
Reg.datum: 2018-04-18


Remiss av rapporten Kvalitetssäkring av forskning

Ärende: KF2018/VO1/16
Reg.datum: 2018-04-18


Remiss av betänkandet Med undervisningsskicklighet i centrum - ett ramverk för lärares och rektorers professionella utveckling (SOU 2018:17)

Ärende: KF2018/VO1/17
Reg.datum: 2018-04-18


Remiss gällande ändring i Universitets och högskolerådets föreskrifter (UHRFS2013:1) om grundläggande behörighet och urval

Ärende: KF2018/VO1/18
Reg.datum: 2018-04-23


Remiss - förenklat handläggargränssnitt i W3D3

Ärende: KF2018/VO1/20
Reg.datum: 2018-04-26


Remiss av Validering i högskolan - för tillgodoräknande och livslångt lärande (SOU 2018:29)

Ärende: KF2018/VO1/22
Reg.datum: 2018-05-07


Skolverkets remiss av förslag till ändringar i SKOLFS 2017:102

Ärende: KF2018/VO1/23
Reg.datum: 2018-05-09


Remiss av promemorian Behörighetsgivande och högskoleintroducerande utbildningar

Ärende: KF2018/VO1/24
Reg.datum: 2018-05-15


Remiss Svensk-engelsk ordbok för den högre utbildningen: remiss för version 11

Ärende: KF2018/VO1/26
Reg.datum: 2018-06-12


Remiss Promemorian Personuppgiftsbehandling i forskningsbibliotekens verksamhet dnr U2018/02662/F

Ärende: KF2018/VO1/27
Reg.datum: 2018-06-12


Remiss Betänkandet Konstnär - oavsett villkor? (SOU 2018:23)

Ärende: KF2018/VO1/29
Reg.datum: 2018-06-14


Remiss av promemorian Genomförande av student- och forskardirektivet (Ds 2018/37)

Ärende: KF2018/VO1/32
Reg.datum: 2018-08-20


Remiss gällande ny Föreskrift om särskild behörighet och ändring i Universitets- och högskolerådets (UHRFS 2013:2) föreskrifter om områdesbehörigheter

Ärende: KF2018/VO1/34
Reg.datum: 2018-11-22


Remiss Förslag till föreskrifter om ändring i Universitets- och högskolerådets föreskrifter (UHRFS2013:9) om bilagan till examensbeviset samt allmänna råd

Ärende: KF2018/VO1/36
Reg.datum: 2018-11-29


Remiss Femårsöversyn - IT- standarder för Lärande SIS - remiss 17866

Ärende: KF2018/VO1/38
Reg.datum: 2018-12-06


Remiss - Förslag på ändring i Universitets- och högskolerådets föreskrifter (UHRFS 2013:6) om översättning till engelska av svenska examina

Ärende: KF2018/VO1/43
Reg.datum: 2018-12-14