Konstfack EXHIB

Välkommen till Konstfacks digitala galleri där studenterna som ställer ut på skolan får en ännu bredare chans att nå ut och du som kanske inte hinner eller i corona-tider inte vill komma till Telefonplan, får chansen att ta del av utställningarna. Avgångsstudenter fokuseras, men i mån av tid presenteras också andra årskursevent och grupputställningar. På återseende!


Kandidatutställningar - Fredrik, Henrik, Sebastian

15-24 oktober 2020
Galleri Konstfack 1 och 2

"Alien Beauty" av Fredrik Odenius, "its never 2 late" av Henrik Söderström, och "Den ljusa väven" av Sebastian Eklund.

Lampa blomma, Chimeraproject och Cavaletti

2-10 oktober 2020
Galleri Konstfack 1 och 2


Årets första kandidatutställare från Institutionen för konst, Ylva Kublik Borg, William Reed och Leonie Dahlström, visar sina pågående arbeten Lampa blomma, Chimeraproject och Cavaletti.

 

Ylva Kublik Borg
Lampa blomma
Ett nedslag i det jag hållit på med på Konstfack under det senaste året. Det är ett sökande efter och samtidigt ovilja till metod och innehåll. Jag har rört mig i fysiska rum bebodda av det som kallas statliga institutioner. Hittat saker och funderat över dess innebörd. Till exempel om en lampa lyser eller belyser och vad orkidéen i fönstret gör där.


 

 

William Reed
CHIMERAPROJECT

Chimären har sitt ursprung i den Grekiska mytologin som ett odjur ihopsatt av ett lejon, en get och en orm. Dessa tre kombinerade i en varelse är symboliskt för djuriskt beteende, något som lurar under det mänskligas sinnets mörka yta. Idag används Chimär som ett begrepp med flera betydelser. Inom genetik används det för att beskriva en levande organism som har en eller fler olika genetiska koder, eller användas för att beskriva ett livlöst objekt ihopsatt av flera delar och i modernt ordspråk något som man
hoppas på men som är omöjligt att uppnå, en illusion, ett hjärnspöke. Liksom sökandet eller skapandet av evigt liv, en utdöd art, ett utopiskt samhälle, men endast finna besvikelse när det tunna silket som skiljer myten från den olycksbådande verkligheten är som mest ömtåligt. Där bilden av dekadens i det vardagliga avslöjar en grund byggd på ekologisk kollaps.

Mitt intresse ligger i måleriets och bildspråkets egenskaper, komplexitet och eventuella misslyckanden att skildra världen genom måleriska berättelser genom att föra samman konst och alldagliga objekt till naturens nivå, ge medvetenhet om de medierings- och representationsverktyg som används för att skildra dessa världar. Ett visuellt och fysiskt berättande med bilder som representerar en kraftfull och poetisk visualisering av samtiden i all sin dystra och magiska verklighet som med hjälp av objekt och installationer förstärker den måleriska tematiken. Tillsammans skapar de ett nytt sammanhang, en ny plats och fungerar som lekfulla påminnelser om att våra tillverkade ideal är underkastade till krafter både naturliga och övernaturliga.


 

 

Leonie Dahlström
Cavaletti
ställning med vridbar skiva på vilken skulpturer formas
låg hinderbock vid hästars grundträning (italienska: "lilla häst”) stötta av fyra ben
Skulpturer sprungna ur ordet Cavaletti.

seriebyte:1
kryss av bommar och trä

seriebyte: 2
metallrör
metallstavar

seriebyte:3
metallbockar


Uppdaterad: 9 oktober 2020
Sidansvarig: