Breddad rekrytering

Som student på Konstfack ska du alltid känna dig välkommen oavsett bakgrund, tidigare erfarenheter och/eller icke-erfarenheter. Det låter självklart men kan inte understrykas nog; Konstfack eftersträvar en bred representation. Genom att synas brett på olika plattformar och i nya sammanhang förser vi aktivt samhällets alla delar med information om konstnärliga yrken och utbildningar.

Breddande aktiviteter 2015-2021.pdf


Breddad rekrytering    en självklarhet!
Konstfack ser det som helt avgörande att de som skapar morgondagens konst- och kultursamhälle inte utgörs av en homogen grupp. Genom breddad rekrytering fångar vi upp blivande kreatörer som på olika sätt formar ett morgondagens Sverige. Ytterst ser vi arbetet kring breddad rekrytering som en fråga om demokrati där alla ska känna sig välkomna.

Hur skapar vi förändring?
Konstfack har en aktiv arbetsgrupp för breddad rekrytering som genomför olika aktiviteter för att bredda representationen. Här engagerar sig studenter, lärare och administrativ personal för att tillsammans uppnå den vision vi delar – ett Konstfack lika mångfacetterat som samhället i stort.

Exempel på breddande aktiviteter
Våra aktiviteter handlar om allt från att studentambassadörer åker till sina gamla gymnasieskolor för att berätta om Konstfack till att delta i Järvaveckan och på Sacos studentmässor i Stockholm och Malmö. Vi har också producerat ett informationsmaterial om skolan på arabiska, dari, pashto, farsi och tigrinja, utöver engelska och svenska. Utöver detta har vi stöttat POC-kollektivet Brown Islands handbok Brown Island in the White Sea: A Handbook for a Collective Practice som har öppnat upp för en vidare diskussion om den mångfacetterade skolan. Pågående projekt handlar bland annat om samarbeten med organisationer där människor med olika bakgrund och kultur möts genom konstnärligt skapande. Allt med ambitionen att Konstfack ännu bättre ska spegla samhället i stort.

Vill du komma i kontakt med arbetsgruppen?
Har du förslag på samarbeten eller åsikter om hur vi kan förbättras? Kontakta vår arbetsgrupp för breddad rekrytering på breddad@konstfack.se.