Remisser 2024

Konstfacks remisser för 2024. Handlingar som hör till respektive remiss finns i diariet och kan begäras ut hos registrator.