Remisser 2022

Konstfacks remisser för 2022. Handlingar som hör till respektive remiss finns i diariet och kan begäras ut hos registrator.