Remisser 2023

Konstfacks remissvar för 2023. Ej länkade handlingar som hör till respektive remiss finns i diariet och kan begäras ut hos registrator. 

Remiss av förslag till föreskrift om in- och utpasseringskontroller vid högskoleprovet

Motpart: Universitets- och högskolerådet (UHR)
Ärende: KF2023 /VO1/20
Reg.datum: 2023-05-17
Konstfacks svar på remiss Universitets- och högskolerådets föreskrifter om in- och utpasseringskontroller vid högskoleprovet.pdf

Remiss: UHR:s svensk-engelska ordbok version 16

Motpart: Universitets- och högskolerådet
Ärende: KF2023 /VO1/33
Reg.datum: 2023-10-19
UHR_ordboken_v16_remiss_230925_KF.docx

 

Remiss: SIS Informationshantering- information om utbildningar - Datautbytesformat

Motpart: Svensk institutet för standarder.
Ärende: KF2023 /VO1/28
Reg.datum: 2023-08-31
Svar_remiss_.pdf

 

Remiss: Nationell sammanställning av lärosätenas arbete med att främja och värna den akademiska friheten (111-0127-23)

Motpart: Universitetskanslersämbetet
Ärende: KF2023 /VO1/27
Reg.datum: 2023-11-13
KF remissvar Akademisk frihet regnr 111-0127-23.pdf