Remisser 2019


Remiss av betänkandet Ökad attraktionskraft för kunskapsnationen Sverige (SOU 2018.78)

Ärende: KF2019/VO1/4
Reg.datum: 2019-01-09
Bevakningsdatum: 2019-04-08
Ärendestatus: Avvaktar redovisning
Handläggare: Magnus Mörck

Handlingar
SRegistratu19010915430.pdfRemiss - Förslag till Universitets- och högskolerådets föreskrifter om försöksverksamhet med viktat högskoleprovsresultat vid urval

Ärende: KF2019/VO1/7
Reg.datum: 2019-01-14
Bevakningsdatum: 2019-02-04
Ärendestatus: Avvaktar redovisning
Handläggare: Elin Norberg Registrator

Handlingar
Meddelande.htm
Missiv.docx
Bilaga 3 - Sändlista.docx
Bilaga 1 - Förslag till Universitets- och högskolerådets föreskrifter om försöksverksamhet med viktat högskoleprovsresultat vid urval_slutgiltig.docx
Bilaga 2 -Universitets- och högskolerådets föreskrifter om försöksverksamhet med viktat högskoleprovsresultat vid urval - konsekvensbeskrivning_slutgiltig.docxUppdaterad: 2 januari 2019
Sidansvarig: