Remisser 2019

Konstfacks remisser för 2019. Handlingar som hör till respektive remiss finns i diariet och kan begäras ut hos registrator.

Remiss betänkandet Ökad attraktionskraft för kunskapsnationen Sverige (SOU 2018.78)

Ärende: KF2019/VO1/4
Reg.datum: 2019-01-09


Remiss - Förslag till Universitets- och högskolerådets föreskrifter om försöksverksamhet med viktat högskoleprovsresultat vid urval

Ärende: KF2019/VO1/7
Reg.datum: 2019-01-14


Remiss av förslag till gemensamt ramverk för lärosätenas kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling av forskning

Ärende: KF2019/VO1/11
Reg.datum: 2019-01-30


Remiss Strategi för systemet Ladok och dess tjänster 2019-2024

Ärende: KF2019/VO1/12
Reg.datum: 2019-02-13


Remiss - Antal beslut om avstängningar och varningar i disciplinärenden fattade under år 2018

Ärende: KF2019/VO1/13
Reg.datum: 2019-02-15


Remiss gällande ändring i Universitets- och högskolerådets föreskrifter (UHRFS 2013:4) om relevanta yrkeskunskaper för särskild behörighet till utbildning som leder till yrkeslärarexamen ( handlingarna finns bara digitalt)

Ärende: KF2019/VO1/17
Reg.datum: 2019-03-05


Remiss av betänkandet En långsiktig, samordnad och dialogbaserad styrning av högskolan (SOU 2019:6), bilaga en bok

Ärende: KF2019/VO1/18
Reg.datum: 2019-03-05


Remiss av promemorian Förslag om dataskyddsbestämmelser som komplettering till propositionen Ny ordning för att främja god sed och hantera oredlighet i forskning

Ärende: KF2019/VO1/19
Reg.datum: 2019-03-07


Remiss - Enkät inför den nya upplagan av Rättssäker examination

Ärende: KF2019/VO1/20
Reg.datum: 2019-03-11


Remiss - Förslag till ändringar i Universitets- och högskolerådets föreskrifter (UHRFS 2019:5) om försöksverksamhet med viktat högskoleprovsresultat vid urval

Ärende: KF2019/VO1/21
Reg.datum: 2019-03-21


Remiss - Förslag till ändringar i Universitets- och högskolerådets föreskrifter om högskoleprovet

Ärende: KF2019/VO1/24
Reg.datum: 2019-04-09


Remiss till SUHF:s medlemslärosäten angående förslag till rekommendation för forskningsdatapolicy

Ärende: KF2019/VO1/27
Reg.datum: 2019-06-19


Remiss gällande förslag till ändringar i Universitets- och högskolerådets föreskrifter (UHRFS 2013:1) om grundläggande behörighet och urval

Ärende: KF2019/VO1/29
Reg.datum: 2019-06-26


Remiss Kontroller vid Högskoleprovet - ett lagförslag om åtgärder mot fusk (SOU 2019:37)-(en bok)

Ärende: KF2019/VO1/30
Reg.datum: 2019-07-08


Remiss - förslag till revidering av föreskrifter (MSBFS 2016:2) om statliga myndigheters rapportering av it-incidenter

Ärende: KF2019/VO1/32
Reg.datum: 2019-08-15


Remiss angående Rekommendation av kodex för forskningens integritet mm

Ärende: KF2019/VO1/35
Reg.datum: 2019-09-10


Remiss - UHR:s svensk-engelska ordbok version 12

Ärende: KF2019/VO1/36
Reg.datum: 2019-09-23


Utvärdering av systemet för kvalitetssäkring av den högre utbildningen

Ärende: KF2019/VO1/38
Reg.datum: 2019-11-14


Remiss om studentinflytande (reg.nr 32-00353-19 hos UKÄ)

Ärende: KF2019/VO1/40
Reg.datum: 2019-11-25


Remiss angående revidering av rekommendation för kompensation av doktoranders studietid vid nationella och internationella uppdrag

Ärende: KF2019/VO1/41
Reg.datum: 2019-11-25


Remiss om uppföljning av bedömning av kvinnor och män i disciplinärenden (reg.nr 32-00555-19 hos UKÄ)

Ärende: KF2019/VO1/43
Reg.datum: 2019-11-28


Remiss Förslag till nya föreskrifter om informationssäkerhet och it-säkerhet för statliga myndigheter

Ärende: KF2019/VO1/44
Reg.datum: 2019-12-02


Remiss av departementspromemorian Bättre studiestöd till äldre

Ärende: KF2019/VO1/47
Reg.datum: 2019-12-23