Remisser 2019

Konstfacks remisser för 2019.


Remiss betänkandet Ökad attraktionskraft för kunskapsnationen Sverige (SOU 2018.78)

Ärende: KF2019/VO1/4
Reg.datum: 2019-01-09
Bevakningsdatum: 2019-04-08
Ärendestatus: Avslutat
Handläggare: Magnus Mörck

Handlingar
SRegistratu19010915430.pdf
Meddelande.htm
KF20190104.docx
KF20190104.pdfRemiss - Förslag till Universitets- och högskolerådets föreskrifter om försöksverksamhet med viktat högskoleprovsresultat vid urval

Ärende: KF2019/VO1/7
Reg.datum: 2019-01-14
Bevakningsdatum: 2019-02-04
Ärendestatus: Avslutat
Handläggare: Elin Norberg Registrator

Handlingar
Meddelande.htm
Missiv.docx
Bilaga 3 - Sändlista.docx
Bilaga 1 - Förslag till Universitets- och högskolerådets föreskrifter om försöksverksamhet med viktat högskoleprovsresultat vid urval_slutgiltig.docx
Bilaga 2 -Universitets- och högskolerådets föreskrifter om försöksverksamhet med viktat högskoleprovsresultat vid urval - konsekvensbeskrivning_slutgiltig.docx
Meddelande.htmRemiss av förslag till gemensamt ramverk för lärosätenas kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling av forskning

Ärende: KF2019/VO1/11
Reg.datum: 2019-01-30
Bevakningsdatum: 2019-02-14
Ärendestatus: Avslutat
Handläggare: Marie-Therese Tricot

Handlingar
Meddelande.htm
Ramverk fo¨r kvalitetssa¨kring och kvalitetsutveckling av forskning - remissversion jan 29.pdf
Meddelande.htmRemiss Strategi för systemet Ladok och dess tjänster 2019-2024

Ärende: KF2019/VO1/12
Reg.datum: 2019-02-13
Bevakningsdatum: 2019-03-25
Ärendestatus: Avslutat
Handläggare: Magnus Mörck

Handlingar
Meddelande.htm
Missiv.pdf
Strategi Ladok.pdf
Strategi Ladok.docx
scan_bapa_2020-03-05-16-26-14.pdfRemiss - Antal beslut om avstängningar och varningar i disciplinärenden fattade under år 2018

Ärende: KF2019/VO1/13
Reg.datum: 2019-02-15
Bevakningsdatum: 2019-03-08
Ärendestatus: Avslutat
Handläggare: Lena Roos Huvudregistrator

Handlingar
Meddelande.htm
Disciplin2018.xlsx
disciplin_1.pdf
Meddelande.htm
Kopia av Disciplin2018 KF.xlsx
KF svar till UKÄ om disciplinärenden.pdf
Meddelande.htmRemiss gällande ändring i Universitets- och högskolerådets föreskrifter (UHRFS 2013:4) om relevanta yrkeskunskaper för särskild behörighet till utbildning som leder till yrkeslärarexamen ( handlingarna finns bara digitalt)

Ärende: KF2019/VO1/17
Reg.datum: 2019-03-05
Bevakningsdatum:
Ärendestatus: Avslutat
Handläggare: Magnus Mörck

Handlingar
Meddelande.htm
ändringsförslag banskötsel för hästsport mfl.pdf
UHR sändlista banskötsel för hästsport mfl.pdf
Konsekvensutredning banskötsel för hästsport mfl.pdf
Missiv.pdf
Meddelande.htmRemiss av betänkandet En långsiktig, samordnad och dialogbaserad styrning av högskolan (SOU 2019:6), bilaga en bok

Ärende: KF2019/VO1/18
Reg.datum: 2019-03-05
Bevakningsdatum: 2019-06-24
Ärendestatus: Avslutat
Handläggare: Elisabet Nordwall registrator

Handlingar
SRegistratu19030511521.pdf
Meddelande.htm
KF_strut_SOU2019-6_KF2019V0122_final.docxRemiss av promemorian Förslag om dataskyddsbestämmelser som komplettering till propositionen Ny ordning för att främja god sed och hantera oredlighet i forskning

Ärende: KF2019/VO1/19
Reg.datum: 2019-03-07
Bevakningsdatum:
Ärendestatus: Avslutat
Handläggare: Elisabet Nordwall registrator

Handlingar
Meddelande.htm
Remissmissiv Dataskydd oredlighet dnr U2019_00970_F.pdf
Promemoria Dataskydd oredlighet.pdf
Meddelande.htmRemiss - Enkät inför den nya upplagan av Rättssäker examination

Ärende: KF2019/VO1/20
Reg.datum: 2019-03-11
Bevakningsdatum: 2019-05-22
Ärendestatus: Avslutat
Handläggare: Elin Norberg Registrator

Handlingar
Meddelande.htm
UKÄs enkät Rättssäker examination.pdf
Meddelande.htm
Remissvar Enkät rättssäker examination.docxRemiss - Förslag till ändringar i Universitets- och högskolerådets föreskrifter (UHRFS 2019:5) om försöksverksamhet med viktat högskoleprovsresultat vid urval

Ärende: KF2019/VO1/21
Reg.datum: 2019-03-21
Bevakningsdatum:
Ärendestatus: Avslutat
Handläggare: Elin Norberg Registrator

Handlingar
Meddelande.htm
Meddelandehuvud.txt
Bilaga 1 - Förslag till Ändring i Universitets- och högskolerådets föreskrifter om försöksverksamhet med viktat högskoleprovsresultat vid urval.pdf
Bilaga 3 - Sändlista.pdf
Bilaga 2 Konsekvensutredning avseende förslag till ändring i föreskrifter om viktat HP.pdf
Missiv.pdf
Meddelande.htmRemiss - Förslag till ändringar i Universitets- och högskolerådets föreskrifter om högskoleprovet

Ärende: KF2019/VO1/24
Reg.datum: 2019-04-09
Bevakningsdatum: 2019-05-09
Ärendestatus: Avslutat
Handläggare: Elin Norberg Registrator

Handlingar
Meddelande.htm
Bilaga 1 - Förslag till ändring i Universitets- och högskolerådets föreskrifter om högskoleprovet (UHRFS 2015_3).pdf
Bilaga 2 - Konsekvensutredning avseende förslag till ändring i föreskrifter om högskoleprovet (UHRFS 2015_3).pdf
Bilaga 3 - Sändlista.pdf
Missiv.pdf
Meddelande.htmRemiss till SUHF:s medlemslärosäten angående förslag till rekommendation för forskningsdatapolicy

Ärende: KF2019/VO1/27
Reg.datum: 2019-06-19
Bevakningsdatum:
Ärendestatus: Avslutat
Handläggare: Olga karlsson

Handlingar
Meddelande.htm
REK forskningsdatapolicy FÖRSLAG för remiss till lärosätena.docx
Yttrande_SUHFs rekommendation för forskningsdatapolicy_2019_sign_Konstfack.docx.pdfRemiss gällande förslag till ändringar i Universitets- och högskolerådets föreskrifter (UHRFS 2013:1) om grundläggande behörighet och urval

Ärende: KF2019/VO1/29
Reg.datum: 2019-06-26
Bevakningsdatum: 2019-08-14
Ärendestatus: Avslutat
Handläggare: Magnus Mörck

Handlingar
Meddelande.htm
Missiv.pdf
Universitets- och högskolerådets föreskrifter om grundläggande behörighet och urval, bilaga 5.END.pdf
KonsekvensutredningEND.pdf
Sändlista remiss grundläggande behörighet och urval.pdf
Meddelande.htmRemiss Kontroller vid Högskoleprovet - ett lagförslag om åtgärder mot fusk (SOU 2019:37)-(en bok)

Ärende: KF2019/VO1/30
Reg.datum: 2019-07-08
Bevakningsdatum: 2019-10-24
Ärendestatus: Avslutat
Handläggare: Elin Norberg Registrator

Handlingar
scan_regi_2019-07-08-13-35-02.pdf
Meddelande.htm
Konstfack_Remissvar_Kontroller vid högskoleprovet - ett lagförslag mot fusk (SOU 201937) U_201902411UH.docxRemiss - förslag till revidering av föreskrifter (MSBFS 2016:2) om statliga myndigheters rapportering av it-incidenter

Ärende: KF2019/VO1/32
Reg.datum: 2019-08-15
Bevakningsdatum:
Ärendestatus: Avslutat
Handläggare: Ann Amling handläggare

Handlingar
Meddelande.htmRemiss angående Rekommendation av kodex för forskningens integritet mm

Ärende: KF2019/VO1/35
Reg.datum: 2019-09-10
Bevakningsdatum: 2019-10-15
Ärendestatus: Avslutat
Handläggare:

Handlingar
Meddelande.htm
SUHF -Rekommendation av kodex för forskningens integritet mm - FÖRSLAG 190910.pdf
Meddelande.htm
KF2019-V01-35_Konstfack_remissvar Kodex forskningens integritet mm.docx
scan_bapa_2019-10-15-09-48-07.pdfRemiss - UHR:s svensk-engelska ordbok version 12

Ärende: KF2019/VO1/36
Reg.datum: 2019-09-23
Bevakningsdatum: 2019-10-11
Ärendestatus: Avslutat
Handläggare:

Handlingar
Meddelande.htm
UHR-ordboken v. 12, remissutskick 2019-09-20.docx
presentation UHR-ordboken, version 12.pdf
användarundersökning 2019 resultat.pdf
följebrev remiss ordbok version 12.pdf
Meddelande.htm
35041F6E-73E3-48F7-A89A-03FCEE85DB50.png
UHR-ordboken v. 12, remissutskick 2019-09-20KF.docxUtvärdering av systemet för kvalitetssäkring av den högre utbildningen

Ärende: KF2019/VO1/38
Reg.datum: 2019-11-14
Bevakningsdatum:
Ärendestatus: Avslutat
Handläggare: Elin Norberg Registrator

Handlingar
Meddelande.htm
Meddelandehuvud.txtRemiss om studentinflytande (reg.nr 32-00353-19 hos UKÄ)

Ärende: KF2019/VO1/40
Reg.datum: 2019-11-25
Bevakningsdatum: 2020-01-24
Ärendestatus: Avslutat
Handläggare: Elin Norberg Registrator

Handlingar
Meddelande.htm
Bilaga 2 - Typer av beslut - Word.docx
Bilaga 1 - Sändlista.pdf
Bilaga 3 - Författningstext och förarbetsuttalanden.pdf
Remiss om studentinflytande.pdf
Meddelande.htm
Konstfack svar -Remiss om studentinflytande- 2020-01-23 32-00353-19.docxRemiss angående revidering av rekommendation för kompensation av doktoranders studietid vid nationella och internationella uppdrag

Ärende: KF2019/VO1/41
Reg.datum: 2019-11-25
Bevakningsdatum: 2020-01-08
Ärendestatus: Avvaktar redovisning
Handläggare: Andrus Ers

Handlingar
Meddelande.htm
Rekommendationer om riktlinjer för förlängning av doktoranders tid.docx
Meddelande.htm
KF2019-V01-41_Konstfack_remissvar_kompensation doktoranders studietid vid uppdrag.docxRemiss om uppföljning av bedömning av kvinnor och män i disciplinärenden (reg.nr 32-00555-19 hos UKÄ)

Ärende: KF2019/VO1/43
Reg.datum: 2019-11-28
Bevakningsdatum: 2020-01-24
Ärendestatus: Avslutat
Handläggare: Lena Roos Huvudregistrator

Handlingar
Meddelande.htm
Remiss om uppföljning av bedömning av kvinnor och män i disciplinärenden.pdf
Bilaga 1 - Sändlista.pdf
Bilaga 2 - TillsynsPM.pdf
Bilaga 3 - Skrivelse.pdf
Meddelande.htm
Svar på remiss till UKÄ reg.nr 32-00555-19.pdfRemiss Förslag till nya föreskrifter om informationssäkerhet och it-säkerhet för statliga myndigheter

Ärende: KF2019/VO1/44
Reg.datum: 2019-12-02
Bevakningsdatum:
Ärendestatus: Avslutat
Handläggare: Ann Amling handläggare

Handlingar
Meddelande.htm
Missiv remiss föreskrifter statliga myndigheter 191218.pdf
Meddelande.htm
Missivbrev för remissvar MSB.docx
svarsmall-it_sakerhet2.xlsxRemiss av departementspromemorian Bättre studiestöd till äldre

Ärende: KF2019/VO1/47
Reg.datum: 2019-12-23
Bevakningsdatum: 2020-03-17
Ärendestatus: Avslutat
Handläggare:

Handlingar
scan_bapa_2019-12-30-15-04-08.pdf
scan_bapa_2019-12-30-15-04-48.pdf
scan_bapa_2019-12-30-15-07-32.pdf
scan_bapa_2019-12-30-15-09-17.pdf
scan_bapa_2019-12-30-15-09-45.pdf
scan_bapa_2019-12-30-15-10-14.pdf
scan_bapa_2019-12-30-15-11-18.pdf
scan_bapa_2019-12-30-15-12-27.pdf
scan_bapa_2019-12-30-15-14-08.pdf
scan_bapa_2019-12-30-15-14-45.pdf
Meddelande.htm
Remissvar Konstfack Bättre studiestöd till äldre.docxUppdaterad: 2 januari 2019
Sidansvarig: