Remisser 2020

Konstfacks remisser för 2020. Handlingar som hör till respektive remiss finns i diariet och kan begäras ut hos registrator.

Remiss- Ökad kompetens om neuropsykiatriska svårigheter och sex och samlevnad i lärarubildningarna

Ärende: KF2020/VO1/5
Reg.datum: 2020-01-21


Remiss till Ladokkonsortiets parter - Förstudie gemensamt stöd för Utbildningsplanering

Ärende: KF2020/VO1/8
Reg.datum: 2020-01-28


Remiss Fusk vid antagning till högskoleutbildning - vad händer sen? (SOU 2019:50) bilaga - 2 böcker

Ärende: KF2020/VO1/12
Reg.datum: 2020-03-02


Remiss gällande ändring i Universitets- och högskolerådets föreskrifter (UHRFS 2019:1) om särskild behörighet

Ärende: KF2020/VO1/13
Reg.datum: 2020-03-16


Remiss gällande ändring i Universitets och högskolerådets föreskrifter (UHRFS 2013:1) om grundläggande behörighet och urval

Ärende: KF2020/VO1/14
Reg.datum: 2020-03-17