Remisser 2014

Konstfacks remisser för 2014.


Enkät kring medie- och informationskunnighet inom bildlärarutbildningen Statens medieråd

Ärende: ALL 2014/17
Reg.datum: 2014-02-13
Bevakningsdatum: 2014-03-01
Ärendestatus: Avslutat
Handläggare: Lisa Öhman

Handlingar
Meddelande.htm
Fo¨ljebrev bildla¨rare.pdf
Enkät om MIK i lärarutbildningen.docx
Meddelande.htm
Enkät om MIK i lärarutbildningen - KF.docx
image001.pngHandisams myndighetsenkät 2014

Ärende: ALL 2014/18
Reg.datum: 2014-02-17
Bevakningsdatum: 2014-03-29
Ärendestatus: Avslutat
Handläggare:

Handlingar
Meddelande.txtRemiss ang föreskrifter om ändring i Universitets- och högskolerådets föreskrifter (UHRFS 2013:1) om grundläggande behörighet samt urval

Ärende: ALL 2014/26
Reg.datum: 2014-02-24
Bevakningsdatum: 2014-03-17
Ärendestatus: Avslutat
Handläggare:

Handlingar
Meddelande.htm
missivskrivelse.pdf
Föreskrifter om ändring i UHRFS 2013 1.docx
Konsekvensutredning.docx
Bilaga 2 Kurser som kan höja meritvärdet vid värdering av betyg från utländska utbildningar.docx
Bilaga 3 Preliminärt meritvärde för vissa betyg från.docx
Bilaga 5 Värdering av vissa betyg som jämställs med betyg från gymnasieskolan.docx
Sändlista.doc
img-317162746-0001.pdfRemiss - Vissa frågor om högskoleprovet

Ärende: ALL 2014/30
Reg.datum: 2014-03-06
Bevakningsdatum: 2014-04-22
Ärendestatus: Avslutat
Handläggare:

Handlingar
img-306171122-0001.pdf
img-424085404-0001.pdfEnkät - Regeringsuppdrag om statlig värdegrund Statskontoret

Ärende: ALL 2014/34
Reg.datum: 2014-03-20
Bevakningsdatum:
Ärendestatus: Avslutat
Handläggare: Elisabet Nordwall registrator

Handlingar
Meddelande.txt
Statlig värdegrund utskriftsversion.pdf
Meddelande.htm
Meddelande.txtRemiss IT - standarder för Lärande

Ärende: ALL 2014/38
Reg.datum: 2014-04-01
Bevakningsdatum:
Ärendestatus: Avslutat
Handläggare:

Handlingar
Meddelande.htm
Remiss12062.doc
Svarsblankett_Remiss12062_ISO-IECDISDIS19788-9.doc
Kommentarer_Remiss12062_ISO-IECDISDIS19788-9.doc
Svarsblankett_Remiss12062_ISO-IECDISDIS19788-8.doc
Kommentarer_Remiss12062_ISO-IECDISDIS19788-8.doc
ISO_IEC_DIS_19788-8(E)-Character_PDF_document.pdf
ISO_IEC_DIS_19788-9(E)-Character_PDF_document.pdf
Svarsblankett_Remiss12062_ISO-IECDISDIS19788-8.doc
Svarsblankett_Remiss12062_ISO-IECDISDIS19788-9.doc
image001.pngEnkätundersökning om säkerhet i statens betalningsmodell, Riksgälden

Ärende: ALL 2014/45
Reg.datum: 2014-04-25
Bevakningsdatum:
Ärendestatus: Avslutat
Handläggare: Tord Ahlenius

Handlingar
Meddelande.htm
Meddelande.htm
Konstfack, svar på enkät april 2014.xlsREMISS - VINNOVAs förslag till modell för att värdera samverkan

Ärende: ALL 2014/53
Reg.datum: 2014-05-19
Bevakningsdatum: 2014-08-26
Ärendestatus: Avslutat
Handläggare: Lena Roos

Handlingar
Meddelande.htm
Meddelande.htm
image001.jpg
2014-05-14 Remiss modell för samlad bedömning av samverkan - Rektorer.pdf
Meddelande.htm
ALL 2014_53.docx
image001.pngRemiss Avgifter inom ramen för ett utbildningssamarbete inom högskoleutbildning

Ärende: ALL 2014/58
Reg.datum: 2014-06-09
Bevakningsdatum: 2014-08-21
Ärendestatus: Avslutat
Handläggare:

Handlingar
img-609095950-0001.pdf
Meddelandehuvud.txt
Meddelandetext.txt
img-609095950-0001.pdf
Meddelande.htm
Remissvar_Utbdep_ALL 2014_58.pdf
image001.pngRemiss av Vetenskapsrådets förslag till ny hantering av nationell forskningsinfrastruktur

Ärende: ALL 2014/66
Reg.datum: 2014-07-03
Bevakningsdatum: 2014-09-14
Ärendestatus: Avslutat
Handläggare:

Handlingar
Meddelande.htm
Brev till remissinstanser_VR 260614.pdf
ATT00001.htm
Bilaga 2_Sändlista.pdf
ATT00002.htm
Bil 1_Förslag Vetenskapsrådet_Ny hantering nat infrastruktur.pdf
ATT00003.htm
image001.png
Meddelande.htm
ALL 2014_66.pdf
image001.pngRemiss En nationell referensram för kvalifikationer för livslångt lärande

Ärende: ALL 2014/67
Reg.datum: 2014-07-07
Bevakningsdatum: 2014-10-17
Ärendestatus: Avslutat
Handläggare:

Handlingar
img-707095613-0001.pdf
img-707095825-0001.pdf
Meddelande.htm
Konstfack_yttrande_U2014_4373_.pdf
image001.pngRemiss Förslag till föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter om vilka yrkeskunskaper som krävs för att undervisa i ett yrkesämne

Ärende: ALL 2014/81
Reg.datum: 2014-09-09
Bevakningsdatum: 2014-09-29
Ärendestatus: Avslutat
Handläggare: Lisa Öhman

Handlingar
Meddelande.htm
Missiv remiss.yrkesamnen2014, 8-29 september (2).pdf
Konsekvensutredning yrkesämnen REMISS 8-29 september.pdf
Sändlista .pdf
img-929131502-0001.pdfRemiss Förslag till föreskrifter om ändring i Universitets- och högskolerådets föreskrifter (UHRFS 2013:4) om kvalificerade och relevanta yrkeskunskaper för särskild behörighet till utbildning som leder till yrkeslärarexamen

Ärende: ALL 2014/83
Reg.datum: 2014-09-10
Bevakningsdatum: 2014-10-01
Ärendestatus: Avslutat
Handläggare: Lisa Öhman

Handlingar
Meddelande.htm
Kunskapskriterier-missiv.pdf
Kunskapskriterier-förslag till ändring i föreskrifter.pdf
Kunskapskriterier-konsekvensutredning.pdf
Kunskapskriterier-sändlista.pdf
img-930150716-0001.pdfRemiss för version 7 av svensk-engelsk ordbok

Ärende: ALL 2014/90
Reg.datum: 2014-10-02
Bevakningsdatum:
Ärendestatus: Avslutat
Handläggare:

Handlingar
Följebrev till UHR-remiss 2014-09-12.docx
UHR-remiss 2014-09-12 sve-eng ordbok.docx
UHR-remiss 2014-09-12-KF.docxRemiss - förslag till ändring i Universitets- och högskolerådets föreskrifter (UHRFS 2013:1) om grundläggande behörighet samt urval

Ärende: ALL 2014/120
Reg.datum: 2014-12-17
Bevakningsdatum: 2015-01-22
Ärendestatus: Avslutat
Handläggare:

Handlingar
Meddelande.htm
missiv skrivelse.docx
Föslag till ändring i UHRFS 2013 1.docx
Konsekvensutredning meritpoängskompensation.docx
Bilaga 3.docx
Bilaga 5.docx
Bilaga 7.docx
Sändlista.doc
img-122122733-0001.pdfRemiss angående förslag till föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö

Ärende: ALL 2014/122
Reg.datum: 2014-12-18
Bevakningsdatum:
Ärendestatus: Avslutat
Handläggare:

Handlingar
Meddelande.htm
image001.png
Bilaga 2 Remiss Förslag till föreskrifter om organisatorisk och social a....pdf
Remissvar_org_soc.doc
Dnr 14-079 arbetsmiljöföreskrifter.pdf
Meddelande.htm
image001.pngRemiss - Modell för utvärdering av utbildning på forskarnivå

Ärende: ALL 2014/123
Reg.datum: 2014-12-18
Bevakningsdatum: 2015-02-27
Ärendestatus: Avslutat
Handläggare:

Handlingar
Meddelande.htm
image001.png
Kvalitetsutvärdering av utbildning på forskarnivå.pdf
Självvärdering doktorsexamen - utvärdering av utbildning på forskarnivå.pdf
Självvärdering konstnärlig doktorsexamen - utvärdering av utbildning på forskarnivå.pdf
Brev.pdf
Meddelande.htm
Remissvar reg.nr 412-221-14.pdf
image003.pngUppdaterad: 18 januari 2013
Sidansvarig: