Remisser 2014

Konstfacks remisser för 2014. Handlingar som hör till respektive remiss finns i diariet och kan begäras ut hos registrator.

Enkät kring medie- och informationskunnighet inom bildlärarutbildningen Statens medieråd

Ärende: ALL 2014/17
Reg.datum: 2014-02-13

Handisams myndighetsenkät 2014

Ärende: ALL 2014/18
Reg.datum: 2014-02-17


Remiss ang föreskrifter om ändring i Universitets- och högskolerådets föreskrifter (UHRFS 2013:1) om grundläggande behörighet samt urval

Ärende: ALL 2014/26
Reg.datum: 2014-02-24


Remiss - Vissa frågor om högskoleprovet

Ärende: ALL 2014/30
Reg.datum: 2014-03-06


Enkät - Regeringsuppdrag om statlig värdegrund Statskontoret

Ärende: ALL 2014/34
Reg.datum: 2014-03-20


Remiss IT - standarder för Lärande

Ärende: ALL 2014/38
Reg.datum: 2014-04-01


Enkätundersökning om säkerhet i statens betalningsmodell, Riksgälden

Ärende: ALL 2014/45
Reg.datum: 2014-04-25


REMISS - VINNOVAs förslag till modell för att värdera samverkan

Ärende: ALL 2014/53
Reg.datum: 2014-05-19


Remiss Avgifter inom ramen för ett utbildningssamarbete inom högskoleutbildning

Ärende: ALL 2014/58
Reg.datum: 2014-06-09


Remiss av Vetenskapsrådets förslag till ny hantering av nationell forskningsinfrastruktur

Ärende: ALL 2014/66
Reg.datum: 2014-07-03


Remiss En nationell referensram för kvalifikationer för livslångt lärande

Ärende: ALL 2014/67
Reg.datum: 2014-07-07


Remiss Förslag till föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter om vilka yrkeskunskaper som krävs för att undervisa i ett yrkesämne

Ärende: ALL 2014/81
Reg.datum: 2014-09-09


Remiss Förslag till föreskrifter om ändring i Universitets- och högskolerådets föreskrifter (UHRFS 2013:4) om kvalificerade och relevanta yrkeskunskaper för särskild behörighet till utbildning som leder till yrkeslärarexamen

Ärende: ALL 2014/83
Reg.datum: 2014-09-10


Remiss för version 7 av svensk-engelsk ordbok

Ärende: ALL 2014/90
Reg.datum: 2014-10-02


Remiss - förslag till ändring i Universitets- och högskolerådets föreskrifter (UHRFS 2013:1) om grundläggande behörighet samt urval

Ärende: ALL 2014/120
Reg.datum: 2014-12-17


Remiss angående förslag till föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö

Ärende: ALL 2014/122
Reg.datum: 2014-12-18


Remiss - Modell för utvärdering av utbildning på forskarnivå

Ärende: ALL 2014/123
Reg.datum: 2014-12-18