Remisser 2016

Konstfacks remisser för 2016.


Remiss: Förslag om ändring av Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om gallring och återlämnande hos universitet och högskolor

Ärende: KF2016/VO1/15
Reg.datum: 2016-02-16
Bevakningsdatum: 2016-03-18
Ärendestatus: Avslutat
Handläggare:

Handlingar
Meddelande.htm
231-2015-4127 remissutskick missiv.pdf
3 231-2015-4127 PM 2016-02-15.pdf
Meddelande.htmSIS-Remiss 14249 IT-standarder för Lärande

Ärende: KF2016/VO1/20
Reg.datum: 2016-03-04
Bevakningsdatum: 2016-05-20
Ärendestatus: Avslutat
Handläggare: Elisabet Nordwall registrator

Handlingar
Meddelande.htm
image001.png
image002.jpg
image003.jpg
image004.jpg
Svarsblankett_Remiss14249_ISO-IECDIS40180.doc
Kommentarer_Remiss14249_ISO-IECDIS40180.doc
Remiss14249 .doc
ISO_IEC_DIS_40180_(E).pdf
Meddelande.htm
SPersonalen16051811570.pdfRemiss - Förslag till ändringar i Universitets- och högskolerådets föreskrifter om högskoleprovet

Ärende: KF2016/VO1/26
Reg.datum: 2016-03-22
Bevakningsdatum: 2016-04-27
Ärendestatus: Avslutat
Handläggare: Magnus Mörck

Handlingar
Meddelande.htm
Förslag till ändring i Universites- och högskolerådets föreskrifter om högskoleprovet UHRFS 2015_3.docx
Konsekvensbeskrivning, ändringar UHRFS2015_3.docx
Missiv skrivelse.docx
Sändlista.docx
Meddelande.htmRemiss av Universitetskanslersämbetets rapport "Öppna nätbaserade kurser (MOOCs) i svensk högskola" (2016:1)

Ärende: KF2016/VO1/30
Reg.datum: 2016-04-14
Bevakningsdatum: 2016-08-31
Ärendestatus: Avslutat
Handläggare:

Handlingar
SPersonalen16041416460.pdf
Meddelande.htmEnkätundersökning om säkerhet i den statliga betalningsmodellen 2016

Ärende: KF2016/VO1/38
Reg.datum: 2016-04-29
Bevakningsdatum:
Ärendestatus: Avslutat
Handläggare: Tord Ahlenius registrator

Handlingar
Meddelande.htm
Konstfacks svar enkätundersökning.pdfRemiss av Ekonomistyrningsverkets rapport "uppdrag att se över vissa frågor om hyresavtal - bindningstiden i hyresavtal avseende lokaler för universitet och högskolor (ESV 2016:30)

Ärende: KF2016/VO1/43
Reg.datum: 2016-05-23
Bevakningsdatum:
Ärendestatus: Avslutat
Handläggare: Tord Ahlenius registrator

Handlingar
SPersonalen16052311140.pdf
Meddelande.htm
image001.png
Konstfack, remissvar ESVs rapport om hyresavtal, 2016-09-26.docxRemiss av Universitetskanslersämbetets rapport "Hur mänskliga rättigheter,mäns våld mot kvinnor och våld mot barn beaktas i högre utbildning - rapportering av ett regeringsuppdrag" (2015:25)

Ärende: KF2016/VO1/49
Reg.datum: 2016-06-22
Bevakningsdatum: 2016-09-05
Ärendestatus: Avvaktar redovisning
Handläggare: Magnus Mörck

Handlingar
SPersonalen16062210570.pdf
SPersonalen16062210550.pdf
Meddelande.htmRemiss - Rådens sammansättning, form och funktion - inbjudan att lämna synpunkter

Ärende: KF2016/VO1/50
Reg.datum: 2016-06-27
Bevakningsdatum: 2016-08-26
Ärendestatus: Avslutat
Handläggare: Elisabet Nordwall registrator

Handlingar
Meddelande.htm
image575000.jpg
image967001.png
image513002.png
Rådens sammansättning form och funktion.pdf
Remisslista.pdf
Meddelande.htm
Meddelande.htm
KF_ Remissvar_Sv_Filministitutet 20160825.pdf
image001.png
Meddelande.htm
image599000.jpg
image647001.png
image826002.png
Följebrev_råd.pdf
Rådens sammansättning, form och funktion 160930.pdfRemiss av redovisning av regeringsuppdrag till Vetenskapsrådet att justera modellen för indikatorerna vetenskaplig produktion och citeringar som underlag till resursfördelning

Ärende: KF2016/VO1/51
Reg.datum: 2016-06-28
Bevakningsdatum: 2016-10-10
Ärendestatus: Avslutat
Handläggare: Magnus Mörck

Handlingar
SPersonalen16062810340.pdf
image001.png
Remissvar Konstfack Justering av indikatorer.pdfRemiss - Betänkande Vägen in till det svenska skolväsendet (SOU 2016:35) - boken finns på IBIS hos Hilde Altern

Ärende: KF2016/VO1/54
Reg.datum: 2016-07-14
Bevakningsdatum: 2016-11-15
Ärendestatus: Avslutat
Handläggare: Magnus Mörck

Handlingar
Meddelande.htm
SPersonalen16071409580.pdf
Meddelande.htmRemiss UKÄ Ny upplaga av Rättssäker examination

Ärende: KF2016/VO1/59
Reg.datum: 2016-08-26
Bevakningsdatum: 2016-10-19
Ärendestatus: Avslutat
Handläggare: Henrik Lindegren Ericson

Handlingar
SRegistratu16082610500.pdf
SRegistratu16101911150.pdfRemiss Svensk-engelsk ordbok för den högre utbildningen: remiss för version 9

Ärende: KF2016/VO1/63
Reg.datum: 2016-09-29
Bevakningsdatum: 2016-10-12
Ärendestatus: Avslutat
Handläggare:

Handlingar
Meddelande.htm
Följebrev till remiss UHR sv-en ordbok v9 20160922.docx
UHR-ordlistan, version 9, remissutskick 2016-09-22.docx
Meddelande.htm
1601012 UHR-ordlistan version 9 remiss-KF.pdf
image003.pngRemiss gällande ändring i Universitets och högskolerådets föreskrifter (UHRFS2013:1) om grundläggande behörighet och urval

Ärende: KF2016/VO1/67
Reg.datum: 2016-10-05
Bevakningsdatum: 2016-11-01
Ärendestatus: Avslutat
Handläggare: Magnus Mörck

Handlingar
Meddelande.htm
Missiv.pdf
UHRFS-2016-x.pdf
Konsekvensutredningen.docx
Sändlista.pdf
Meddelande.htmEnkät om förutsättningar för studentinflytande

Ärende: KF2016/VO1/69
Reg.datum: 2016-10-21
Bevakningsdatum:
Ärendestatus: Avslutat
Handläggare: Magnus Mörck

Handlingar
Meddelande.htm
Meddelande.htm
image001.png
Uppföljning av förutsättningar för studentinflytandet, 2016-svar(20160627).pdf
Meddelande.htmRemiss avseende betänkande Entreprenörskap i det tjugoförsta århundradet (SOU 2016:72)

Ärende: KF2016/VO1/70
Reg.datum: 2016-11-01
Bevakningsdatum: 2017-01-31
Ärendestatus: Avslutat
Handläggare: Magnus Mörck

Handlingar
Meddelande.htm
Entreprenörskap i det tjugoförsta århundradet del 2, SOU 2016_72.pdf
Entreprenörskap i det tjugoförsta århundradet del 1, SOU 2016_72.pdf
Missiv Entreprenörskap i det tjugoförsta århundradet SOU 2016_72.pdf
Meddelande.htm
image001.pngRemiss Betänkandet En inkluderande kulturskola på egen grund (SOU 2016:69), Boken finns hos Hilde Altern

Ärende: KF2016/VO1/72
Reg.datum: 2016-11-08
Bevakningsdatum: 2017-03-15
Ärendestatus: Avslutat
Handläggare: Lisa Öhman IBIS

Handlingar
SEkonomienh16111610100.pdf
SEkonomienh16111610100.pdf
Meddelande.htm
image001.png
Konstfacks yttrande gällande En inkluderande kulturskola på egen grund.docx
SBi17031513010.pdf
Meddelande.htm
image001.png
Konstfacks yttrande gällande En inkluderande kulturskola på egen grund.docx
SBi17031513010.pdfAvtal mellan Konstfack och studentkåren 2016-2019

Ärende: KF2016/VO1/75
Reg.datum: 2016-11-18
Bevakningsdatum:
Ärendestatus: Avslutat
Handläggare: Elisabet Nordwall registrator

Handlingar
SRegistratu17010913400.pdfRemiss - förslag till ändringar i Universitets- och högskolerådets föreskrifter om högskoleprovet, UHR 4.1.2-01146-2016

Ärende: KF2016/VO1/76
Reg.datum: 2016-11-22
Bevakningsdatum: 2017-01-20
Ärendestatus: Avslutat
Handläggare: Magnus Mörck

Handlingar
Meddelande.htm
Förslag till ändring i Universitets- och högskolerådets föreskrifter om högskoleprovet UHRFS 2015_3.docx
Konsekvensbeskrivning, ändringar UHRFS2015_3.docx
Missiv.docx
Sändlista.docx
Meddelande.htmRemiss - Betänkandet en gymnasieutbildning för alla - åtgärder för att alla unga ska påbörja och fullfölja en gynasieutbildning (SOU 2016:77), boken finns hos Hilde Altern

Ärende: KF2016/VO1/80
Reg.datum: 2016-12-06
Bevakningsdatum: 2017-03-17
Ärendestatus: Avslutat
Handläggare: Lisa Öhman IBIS

Handlingar
SRegistratu16120610320.pdf
Meddelande.htm
Yttrande, gymnasieutredningen.docx
image001.png
SBi17031513360.pdfRemiss på förslag om metadataspecifikation för utbildning och student för arkivändamål

Ärende: KF2016/VO1/84
Reg.datum: 2016-12-19
Bevakningsdatum: 2017-01-31
Ärendestatus: Avslutat
Handläggare:

Handlingar
Meddelande.htm
SUHF_,metadataspec_utb_stud161212.pdf
Remiss SUHF metadataspec 161212.pdf
KF_remissvar_KF2016-V01-84.docxUppdaterad: 31 december 2015
Sidansvarig: