Remisser 2015

Konstfacks remisser för 2015.


Remiss - Förslag till Universitets- och högskolerådets föreskrifter om högskoleprovet

Ärende: KF2015/VO1/9
Reg.datum: 2015-01-23
Bevakningsdatum:
Ärendestatus: Avslutat
Handläggare: Elin Norberg Registrator

Handlingar
Meddelande.htm
Missiv skrivelse.docx
Förslag till Universites- och högskolerådets föreskrifter om högskoleprovet.docx
Bilaga 1.docx
Sändlista.docx
Konsekvensbeskrivning.docx
SPersonalen15030915540.pdfSkrivelse från Ekonomistyrningsverket, inför årsredovisning och budgetunderlag

Ärende: KF2015/VO1/11
Reg.datum: 2015-01-30
Bevakningsdatum: 2015-02-13
Ärendestatus: Avslutat
Handläggare: Tord Ahlenius registrator

Handlingar
Meddelande.htm
Skrivelse.pdfRemiss av promemorian Kvalitetssäkring av högre utbildning

Ärende: KF2015/VO1/21
Reg.datum: 2015-03-19
Bevakningsdatum: 2015-05-08
Ärendestatus:
Handläggare: Marie-Therese Tricot

Handlingar
SPersonalen15031912280.pdf
SEkonomienh15050610400.pdfRemiss angående vidtagna åtgärder efter överklagandenämnden för högskolans ändringsbeslut

Ärende: KF2015/VO1/25
Reg.datum: 2015-03-30
Bevakningsdatum: 2015-04-29
Ärendestatus: Avslutat
Handläggare: Petra Pilgelt registrator

Handlingar
Meddelande.htm
Konstfack.rtf
Remiss samtliga lärosäten~1.pdf
Meddelande.htm
Beslut avbryta rekrytering PER 2013_110.pdf
image001.png
RP 24 tf bitr prefekt.pdf
Beslutsbrev tf bitr prefekt 2014.doc
Annons slutgiltig tf biträdande prefekt juli 2014.docx
Svar till UKÄ 150330.rtfRemiss - Inordnande av Statens centrum för arkitektur och design i Moderna Museet - en kraftsamling för konsten, arkitekturen och formen

Ärende: KF2015/VO1/28
Reg.datum: 2015-04-08
Bevakningsdatum: 2015-05-13
Ärendestatus: Avslutat
Handläggare:

Handlingar
SPersonalen15040809450.pdf
Meddelande.htm
image001.png
Konstfacks Remisssvar.docxRemiss - Skärpta åtgärder mot missbruk av tidsbegränsade anställningar

Ärende: KF2015/VO1/31
Reg.datum: 2015-04-14
Bevakningsdatum: 2015-07-31
Ärendestatus: Avslutat
Handläggare: Petra Pilgelt registrator

Handlingar
Meddelande.htm
Meddelande.htm
SLUTLIG_Ds 2015_29 Titelsidor.pdf
SLUTLIG_Ds 2015_29 Titelsidor.pdf
SLUTLIG_Ds 2015_29 Registersidor.pdf
SLUTLIG_Ds 2015_29 Registersidor.pdf
visstidsdirektivet PDF.pdf
visstidsdirektivet PDF.pdf
SLUTLIG_Remissbrev_Ds 2015_29 Skärpta åtgärder mot missbruk av tidsbegränsade anstllningar.pdf
SLUTLIG_Remissbrev_Ds 2015_29 Skärpta åtgärder mot missbruk av tidsbegränsade anstllningar.pdf
SLUTLIG_Ds_2015_29 (2).pdf
SLUTLIG_Ds_2015_29 (2).pdf
Meddelande.htm
Meddelande.htm
SLUTLIG_Ds 2015_29 Titelsidor.pdf
SLUTLIG_Ds 2015_29 Titelsidor.pdf
SLUTLIG_Ds 2015_29 Registersidor.pdf
SLUTLIG_Ds 2015_29 Registersidor.pdf
visstidsdirektivet PDF.pdf
visstidsdirektivet PDF.pdf
SLUTLIG_Remissbrev_Ds 2015_29 Skärpta åtgärder mot missbruk av tidsbegränsade anstllningar.pdf
SLUTLIG_Remissbrev_Ds 2015_29 Skärpta åtgärder mot missbruk av tidsbegränsade anstllningar.pdf
SLUTLIG_Ds_2015_29 (2).pdf
SLUTLIG_Ds_2015_29 (2).pdf
A2015-1507-ARM Remissvar Konstfack.pdf
A2015-1507-ARM Remissvar Konstfack.pdf
A2015-1507-ARM Remissvar Konstfack.pdf
A2015-1507-ARM Remissvar Konstfack.pdfRemiss - Kartläggning av ärenden om återbetalning av studieavgifter

Ärende: KF2015/VO1/33
Reg.datum: 2015-05-08
Bevakningsdatum: 2015-06-18
Ärendestatus: Avvaktar redovisning
Handläggare: Elin Norberg Registrator

Handlingar
Meddelande.htm
image001.jpg
Remiss Kartläggning Återbet studieavg.docx
image001.png
Konstfack remissvar kartläggning av ärenden om återbetalning av studieavgifter.pdfEnkät om universitets och högskolors arbete med breddad rekrytering och breddat deltagande

Ärende: KF2015/VO1/36
Reg.datum: 2015-05-25
Bevakningsdatum: 2015-09-15
Ärendestatus: Avslutat
Handläggare: Elisabet Nordwall registrator

Handlingar
Meddelande.htm
Följebrev_711768028.pdf
Enkätfrågor breddad rekrytering och breddat deltagande_2103231040.doc
Sändlista_564875791.pdf
Meddelande.htm
Följebrev_711768028.pdf
Enkätfrågor breddad rekrytering och breddat deltagande_2103231040.doc
Sändlista_564875791.pdf
Meddelande.htm
Meddelande.htm
Meddelande.htm
image001.png
KFBreddadrekrytering_Enkät_UHR20150909.pdf
Meddelande.htm
image001.png
KFBreddadrekrytering_Enkät_UHR20150909.pdfEnkät om lärosätenas internationella utbildningssamarbeten

Ärende: KF2015/VO1/39
Reg.datum: 2015-06-17
Bevakningsdatum: 2015-09-25
Ärendestatus: Avslutat
Handläggare:

Handlingar
Meddelande.htm
image001.jpg
Följebrev enkät internationella utbildningssamarbeten_16 juni 2015.pdf
Excelark_samarbetsuppgifter_16 juni 2015.xlsx
Meddelande.htm
Kopia av Excelark_samarbetsuppgifter_16 juni 2015.xlsx
image001.jpgRemiss EA-värderingens myndighetsfrågor 2015 Ekonomistyrningsverket ESV

Ärende: KF2015/VO1/43
Reg.datum: 2015-06-26
Bevakningsdatum: 2015-08-25
Ärendestatus: Avslutat
Handläggare: Tord Ahlenius registrator

Handlingar
Meddelande.htm
FöljebrevRemissMyndighetsvärdesfrågor2015.pdf
Remissförslag nya M-frågor 2015.pdf
Sammanställning av borttagna och nya M-frågor 2015.pdf
Meddelande.htm
Meddelandehuvud.txt
SPersonalen15081014390.pdfRemiss av betänkandet SOU 2015:70 Högre utbildning under tjugo år

Ärende: KF2015/VO1/44
Reg.datum: 2015-07-02
Bevakningsdatum: 2015-11-09
Ärendestatus: Avslutat
Handläggare: Magnus Mörck

Handlingar
SPersonalen15070910200.pdf
SEkonomienh15110215050.pdfSIS-Remiss 13527 IT-standarder för Lärande

Ärende: KF2015/VO1/46
Reg.datum: 2015-07-24
Bevakningsdatum: 2015-09-07
Ärendestatus: Avslutat
Handläggare: Elisabet Nordwall registrator

Handlingar
Meddelande.htm
Meddelandehuvud.txt
image001.png
image002.jpg
image003.jpg
image004.jpg
Remiss13527.doc
Svarsblankett_Remiss13527_ISO-IECDIS19788-7.doc
Kommentarer_Remiss13527_ISO-IECDIS19788-7.doc
ExplanatoryReport.pdf
ISO_IEC_DIS_19788-7_(E).pdf
Meddelande.htm
Svarsblankett_Remiss13527_ISO-IECDIS19788-7.doc
image005.png
image006.png
image007.jpg
image008.jpg
image009.jpgRemiss av delrapport från Ledningsutredningen (U 2014:11)

Ärende: KF2015/VO1/50
Reg.datum: 2015-09-01
Bevakningsdatum: 2015-11-02
Ärendestatus: Avslutat
Handläggare: Elisabet Nordwall registrator

Handlingar
SPersonalen15090111180.pdf
SPersonalen15090111190.pdf
Meddelande.htm
image001.png
KF_Ledningsutredningen_U2014-11.docxRemiss version 8 av UHR:s svensk-engelsk ordbok

Ärende: KF2015/VO1/53
Reg.datum: 2015-09-17
Bevakningsdatum: 2015-10-07
Ärendestatus: Avslutat
Handläggare:

Handlingar
Meddelande.txt
UHR-ordbok version 8 remissutskick 2015-09-16.docx
UHR-ordbok version 8 remissutskick 2015-09-16-1.doc
Följebrev till UHR-remiss v8 20150916.docx
Meddelande.htm
UHR-remiss 2015-09-16 KF.doc
151007 UHR-remiss 2015-09-16 KF.pdf
image001.pngRemiss av rapporten "Research quality evaluation in Sweden - FOKUS" rörande modell för resursfördelning till universitet och högskolor innefattande sakkunnig granskning av forskningens kvalitet och relevans

Ärende: KF2015/VO1/56
Reg.datum: 2015-10-12
Bevakningsdatum: 2016-01-11
Ärendestatus: Avslutat
Handläggare:

Handlingar
SPersonalen15101210430.pdf
Meddelande.htm
image001.png
Remissvar Fokus Konstfack.pdfStudentrepresentant till nomineringsgrupp för universitet och högskolor

Ärende: KF2015/VO1/57
Reg.datum: 2015-10-19
Bevakningsdatum:
Ärendestatus: Avslutat
Handläggare: Lena Roos Huvudregistrator

Handlingar
SPersonalen15101910510.pdf
Meddelande.htm
Studentrepresentant till nomineringsgrupp.pdf
image003.pngRemiss av betänkandet Utvecklad ledning av universitet och högskolor (SOU 2015:92)

Ärende: KF2015/VO1/68
Reg.datum: 2015-12-01
Bevakningsdatum: 2016-03-01
Ärendestatus: Avslutat
Handläggare: Elisabet Nordwall registrator

Handlingar
SPersonalen15120116470.pdf
Meddelande.htm
utvecklad-ledning-av-universitet-och-hogskolor-sou-2015_92.pdf
image001.png
KF_Utvecklad ledning_SOU2015-92_20160225.docxRemiss om lärosätenas uppdragsutbildning reg.nr 11-320-15

Ärende: KF2015/VO1/73
Reg.datum: 2015-12-09
Bevakningsdatum: 2016-01-29
Ärendestatus: Avslutat
Handläggare: Tord Ahlenius registrator

Handlingar
SPersonalen15120914530.pdf
Meddelande.htm
image001.png
Konstfack, remissvar avseende lärosätenas uppdragsutbildning, 2016-01-19.docx
Konstfack, poänggivande uppdragsutbildning i Ladok 2014, jan 2016.xlsxRemiss av betänkandet (SOU 2015:88) Gestaltad Livsmiljö

Ärende: KF2015/VO1/75
Reg.datum: 2015-12-14
Bevakningsdatum:
Ärendestatus: Avslutat
Handläggare:

Handlingar
SPersonalen15121415430.pdf
Meddelande.htm
Konstfacks remissvar Gestaltad Livsmiljö.docx
image002.pngUppdaterad: 18 januari 2013
Sidansvarig: