Remisser 2013

Konstfacks remisser för 2013. Handlingar som hör till respektive remiss finns i diariet och kan begäras ut hos registrator.

Handisams myndighetsenkät 2013

Ärende: ALL 2013/18
Reg.datum: 2013-02-14


Enkätundersökning – Teknik för resfria möten i myndigheter

Ärende: ALL 2013/23
Reg.datum: 2013-02-21


Remiss - Förslag till övergripande strategi för Ladokkonsortiet till och med 2018

Ärende: ALL 2013/29
Reg.datum: 2013-03-07


Remiss, e-Tillgänglighet, ang. offentlig upphandling, SIS

Ärende: ALL 2013/38
Reg.datum: 2013-04-09


Remiss - Mer kultur till fler - Förslag till en framtida kulturskola i Haninge kommun

Ärende: ALL 2013/39
Reg.datum: 2013-04-09


Remiss - Ändrade urvalsregler för sökande med gymnasieexamen 2014-2016

Ärende: ALL 2013/41
Reg.datum: 2013-04-10


Remiss - Vissa frågor om behörighet och legitimation för lärare och förskollärare

Ärende: ALL 2013/45
Reg.datum: 2013-04-22


SIS-Remiss 11000 IT-standarder för Lärande - Information om utbildningar - Datautbytesformat (Tillägg 1)

Ärende: ALL 2013/55
Reg.datum: 2013-05-17


Remiss - Rekryteringsmål för en jämnare könsfördelning bland professorer

Ärende: ALL 2013/60
Reg.datum: 2013-05-29


Enkät om lärosätenas arbete med behov av stöd för omvärldsbevakning och omvärldsanalys, Universitets- och högskolerådet

Ärende: ALL 2013/61
Reg.datum: 2013-06-05


Remiss Högskolestiftelser - En ny verksamhetsform för ökad handlingsfrihet, Utbildningsdepartementet

Ärende: ALL 2013/65
Reg.datum: 2013-06-25


Remiss - Promemoria om antagning av studieavgiftsskydiga studenter

Ärende: ALL 2013/67
Reg.datum: 2013-07-01


Remiss - En försöksverksamhet med övningsskolor och övningsförskolor

Ärende: ALL 2013/71
Reg.datum: 2013-07-05


Arbetskraftsbarometern 2013

Ärende: ALL 2013/74
Reg.datum: 2013-08-12


Remiss - RUFS 2010 - Underlag för att bedöma aktualitet och användbarhet

Ärende: ALL 2013/90
Reg.datum: 2013-09-30


Remiss - Kartläggning av lärosätenas klagomålsrutiner

Ärende: ALL 2013/91
Reg.datum: 2013-09-30


Synpunkter på SCB:s publikationer - Trender och Prognoser samt Arbetskraftsbarometern

Ärende: ALL 2013/94
Reg.datum: 2013-10-03


Remiss av utredning om en framtida högre utbildnings- och forskningspolitik "Grön universitet - Grön framtid"

Ärende: ALL 2013/118
Reg.datum: 2013-12-05