Remisser 2013

Konstfacks remisser för 2013.


Handisams myndighetsenkät 2013

Ärende: ALL 2013/18
Reg.datum: 2013-02-14
Bevakningsdatum: 2013-03-26
Ärendestatus: Avslutat
Handläggare: Barbara Pawlak registrator

Handlingar
Meddelande.txt
img-408163350-0001.pdfEnkätundersökning – Teknik för resfria möten i myndigheter

Ärende: ALL 2013/23
Reg.datum: 2013-02-21
Bevakningsdatum: 2013-03-15
Ärendestatus: Avslutat
Handläggare: Barbara Pawlak registrator

Handlingar
Meddelande.htm
Teknikenkät_missiv_REMM.pdf
img-226120026-0001.pdfRemiss - Förslag till övergripande strategi för Ladokkonsortiet till och med 2018

Ärende: ALL 2013/29
Reg.datum: 2013-03-07
Bevakningsdatum: 2013-04-03
Ärendestatus: Avslutat
Handläggare: Barbara Pawlak registrator

Handlingar
Meddelande.htm
image001.gif
image003.jpg
Förslag till strategi för Ladokkonsortiet t o m 2018.pdf
Meddelande.htm
image001.pngRemiss, e-Tillgänglighet, ang. offentlig upphandling, SIS

Ärende: ALL 2013/38
Reg.datum: 2013-04-09
Bevakningsdatum: 2013-05-31
Ärendestatus: Avslutat
Handläggare: Nille Sandberg registrator

Handlingar
Meddelande.htm
prEN 301549_41_e_stf.pdf
Remiss E-tillgänglighet.doc
Kommentarer_Remiss10824_prEN301549.doc
Svarsblankett_Remiss10824_prEN301549.doc
Svarsblankett_Remiss10824_prEN301549.doc
image001.pngRemiss - Mer kultur till fler - Förslag till en framtida kulturskola i Haninge kommun

Ärende: ALL 2013/39
Reg.datum: 2013-04-09
Bevakningsdatum: 2013-05-20
Ärendestatus: Avslutat
Handläggare: Barbara Pawlak registrator

Handlingar
Meddelande.htm
image003.jpg
Bilaga till förslag till Haninge kulturskola 20130214.pdf
Förslag till Haninge kulturskola 20130214.pdf
Brev ang utredning Mer kultur till fler!.doc
Meddelande.htm
image001.jpg
Meddelande.htm
image001.pngRemiss - Ändrade urvalsregler för sökande med gymnasieexamen 2014-2016

Ärende: ALL 2013/41
Reg.datum: 2013-04-10
Bevakningsdatum: 2013-05-06
Ärendestatus: Avslutat
Handläggare: Barbara Pawlak registrator

Handlingar
Meddelande.htm
2343 Remisslista urvalsregler gyexamen.pdf
2343 Remisspromemoria ändrade urvalsregler 130410.pdf
img-508155640-0001.pdfRemiss - Vissa frågor om behörighet och legitimation för lärare och förskollärare

Ärende: ALL 2013/45
Reg.datum: 2013-04-22
Bevakningsdatum:
Ärendestatus: Avslutat
Handläggare: Lisa Öhman

Handlingar
Meddelande.htm
Meddelandehuvud.txt
Remissvar Vissa frågor om behörighet och legitimation för lärare och förskolelärare.pdfSIS-Remiss 11000 IT-standarder för Lärande - Information om utbildningar - Datautbytesformat (Tillägg 1)

Ärende: ALL 2013/55
Reg.datum: 2013-05-17
Bevakningsdatum: 2013-06-17
Ärendestatus: Avslutat
Handläggare:

Handlingar
Meddelande.htm
Remiss11000.doc
Svarsblankett_Remiss11000_SS10700--T1.doc
Tillägg1_SS10700.pdf
Meddelande.htm
Svarsblankett_Remiss11000_SS10700--T1.doc
image001.pngRemiss - Rekryteringsmål för en jämnare könsfördelning bland professorer

Ärende: ALL 2013/60
Reg.datum: 2013-05-29
Bevakningsdatum: 2013-09-26
Ärendestatus: Avslutat
Handläggare: Jan Lindstein

Handlingar
img-529101400-0001.pdf
img-919162920-0001.pdfEnkät om lärosätenas arbete med behov av stöd för omvärldsbevakning och omvärldsanalys, Universitets- och högskolerådet

Ärende: ALL 2013/61
Reg.datum: 2013-06-05
Bevakningsdatum: 2013-06-21
Ärendestatus: Avslutat
Handläggare: Elisabet Nordwall registrator

Handlingar
Meddelande.txt
Enkätfrågor om omvärldsbevakning & omvärldsanalys 2013_978835198.pdf
Meddelande.txt
Enkätfrågor om omvärldsbevakning & omvärldsanalys 2013_978835198.pdf
Meddelande.txt
All2013-61_UHRenkät.pdf
Meddelande.txt
All2013-61_UHRenkät.pdf
Meddelande.htm
UHR_bilaga_2.docx
UHR_bilaga_1.docx
UHR_svarsformulär.docx
Meddelande.htm
UHR_bilaga_2.docx
UHR_bilaga_1.docx
UHR_svarsformulär.docx
Meddelande.htm
image001.png
UHR_svarsformulär.docx
Meddelande.htm
image001.png
UHR_svarsformulär.docxRemiss Högskolestiftelser - En ny verksamhetsform för ökad handlingsfrihet, Utbildningsdepartementet

Ärende: ALL 2013/65
Reg.datum: 2013-06-25
Bevakningsdatum: 2013-11-15
Ärendestatus: Avslutat
Handläggare: Elisabet Nordwall registrator

Handlingar
Meddelande.htm
4153 Remisslista Högskolestiftelser.pdf
4153 Ds Högskolestiftelser.pdf
img-828094313-0001.pdf
Meddelande.htm
KF_Högskolstiftelser U2013-4153-UH.docx
image001.png
KF_Högskolstiftelser U2013-4153-UH (2).pdf
image001.pngRemiss - Promemoria om antagning av studieavgiftsskydiga studenter

Ärende: ALL 2013/67
Reg.datum: 2013-07-01
Bevakningsdatum: 2013-08-12
Ärendestatus: Avslutat
Handläggare:

Handlingar
Meddelande.htm
4281 Remisslista studeiavgiftsskyldiga studenter.pdf
4281 Antagning av avgifsskyldiga studenter_PM.pdf
Meddelande.htm
Meddelandehuvud.txt
image001.png
Meddelande.txt
Meddelandehuvud.txt
Studieavgiftsskyldiga studenter U2013,4281,UH.docx
Dnr 12-102 SUHF Behovet av revideringar av regelverk och processer kring hanteringen av avgiftsskyldiga studenter och sökande.pdf
4281 Antagning av avgifsskyldiga studenter_PM.pdf
Meddelande.htm
img-819133307-0001.pdfRemiss - En försöksverksamhet med övningsskolor och övningsförskolor

Ärende: ALL 2013/71
Reg.datum: 2013-07-05
Bevakningsdatum: 2013-08-12
Ärendestatus: Avslutat
Handläggare: Lisa Öhman

Handlingar
img-705090106-0001.pdf
Meddelande.htm
Remissvar U2013 4305 S.pdfArbetskraftsbarometern 2013

Ärende: ALL 2013/74
Reg.datum: 2013-08-12
Bevakningsdatum: 2013-09-06
Ärendestatus: Avslutat
Handläggare: Petra Geltner

Handlingar
img-812125405-0001.pdf
img-916134116-0001.pdf
img-918111124-0001.pdfRemiss - RUFS 2010 - Underlag för att bedöma aktualitet och användbarhet

Ärende: ALL 2013/90
Reg.datum: 2013-09-30
Bevakningsdatum: 2013-12-20
Ärendestatus: Avslutat
Handläggare:

Handlingar
img-930103504-0001.pdf
Meddelande.htm
KF_yttrande RUFS.docx
KF_yttrande RUFS.pdf
image001.png
img-Z09140441-0001.pdfRemiss - Kartläggning av lärosätenas klagomålsrutiner

Ärende: ALL 2013/91
Reg.datum: 2013-09-30
Bevakningsdatum: 2013-10-28
Ärendestatus: Avslutat
Handläggare:

Handlingar
Meddelande.htm
UKÄ Remiss om klagomålsrutiner.pdf
Meddelande.htm
UKÄ_ALL2013_91.pdf
UKÄ_ALL2013_91.docx
Regelsamling för utbildning på grund- och avancerad nivå.pdf
image001.pngSynpunkter på SCB:s publikationer - Trender och Prognoser samt Arbetskraftsbarometern

Ärende: ALL 2013/94
Reg.datum: 2013-10-03
Bevakningsdatum: 2013-10-15
Ärendestatus: Avslutat
Handläggare:

Handlingar
Meddelande.htm
image001.png
image003.jpg
Meddelande.htm
image001.png
image003.jpg
Meddelande.htm
image001.png
image002.jpgRemiss av utredning om en framtida högre utbildnings- och forskningspolitik "Grön universitet - Grön framtid"

Ärende: ALL 2013/118
Reg.datum: 2013-12-05
Bevakningsdatum: 2014-02-28
Ärendestatus: Avslutat
Handläggare:

Handlingar
Meddelande.htm
Missivremissgröntuniversitet20131203.doc
Utredningen_Grönt_Universitet_Grön_Framtid.pdf
remisslista grönt universitet.pdf
Meddelande.htm
image001.png
Konstfacks forskningsstrategi 2013-15.pdfUppdaterad: 18 januari 2013
Sidansvarig: