Remisser 2012

Konstfacks remisser för 2012.


Remiss av delbetänkande av Högskolemyndighets- och programkontorsutredningen Tre blir två! Två nya myndigheter inom utbildningsområdet (SOU 2012:1)

Ärende: ALL 2012/11
Reg.datum: 2012-01-19
Bevakningsdatum: 2012-02-24
Ärendestatus: Avslutat
Handläggare: Elisabet Nordwall registrator

Handlingar
img-119130907-0001.pdf
img-222162234-0001.pdf



Remiss -Skolverkets föreskrifter om vilka yrkeskunskaper som krävs för att undervisa i ett yrkesämne

Ärende: ALL 2012/13
Reg.datum: 2012-01-23
Bevakningsdatum:
Ärendestatus: Avslutat
Handläggare:

Handlingar
remissSkolv_Yrkesämnen_5.pdf
img-301154804-0001.pdf



Remiss: Förslag till handlingsplan för kulturella och kreativa näringar i Stockholmsregionen

Ärende: ALL 2012/16
Reg.datum: 2012-01-30
Bevakningsdatum: 2012-06-25
Ärendestatus: Avslutat
Handläggare: Elisabet Nordwall registrator

Handlingar
img-315103032-0001.pdf
Meddelande.htm



Remiss - Konsekvensutredning ändring i Skolverkets föreskrifter

Ärende: ALL 2012/35
Reg.datum: 2012-03-02
Bevakningsdatum: 2012-03-19
Ärendestatus: Avslutat
Handläggare: Lena Roos

Handlingar
Meddelande.htm
Konsekvensutredning till föreskrifter om ändringar i vissa ämnen.doc
Missiv.pdf
Vissa ämnen SKOLFS konsekvensutredning.doc
Sändlista 120301.doc
img-321164218-0001.pdf



Samlade risker i den statliga betalningsmodellen - Enkätundersökning

Ärende: ALL 2012/36
Reg.datum: 2012-03-06
Bevakningsdatum: 2012-05-02
Ärendestatus: Avslutat
Handläggare: Tord Ahlenius

Handlingar
Meddelande.htm
image001.gif
Instruktion till enkäten.docx
Enkätundersökning2012.xlsm
img-427132255-0001.pdf



Kompletterande remiss och inbjudan till ett remissmöte den 15 mars 2012 i fråga om ett förändrat förfarande för nominering av vissa ledamöter i styrelser för universitet och högskolor

Ärende: ALL 2012/37
Reg.datum: 2012-03-08
Bevakningsdatum: 2012-03-16
Ärendestatus: Avslutat
Handläggare: Elisabet Nordwall registrator

Handlingar
Meddelande.htm
Remissvar ALL 2012 37.docx
img-320104433-0001.pdf



Remiss av Betänkandet Högskolernas föreskrifter (SOU 2012:5)

Ärende: ALL 2012/43
Reg.datum: 2012-03-26
Bevakningsdatum: 2012-06-27
Ärendestatus: Avslutat
Handläggare: Riita Mettälä

Handlingar
img-326104614-0001.pdf
Meddelande.htm
Remiss Högskolornas föreskrifter SOU 2012_5 yttrande.docx



Högskoleutbildningarnas arbetsmarknadsanknytning

Ärende: ALL 2012/48
Reg.datum: 2012-04-02
Bevakningsdatum: 2012-05-08
Ärendestatus: Avslutat
Handläggare: Riita Mettälä

Handlingar
Meddelande.htm
arbetsmarknadsanknytning_hsv.pdf
img-509165005-0001.pdf



SUHF - Enkät om studentinflytande efter kårobligatoriets avskaffande

Ärende: ALL 2012/50
Reg.datum: 2012-04-05
Bevakningsdatum: 2012-05-04
Ärendestatus: Avslutat
Handläggare: Elisabet Nordwall registrator

Handlingar
Meddelande.txt
SUHF Studentkårsenkät - lärosäten.docx
SUHF Studentkårsenkät - studentkårer.docx
Meddelande.txt
Konstfacks svar på SUHF Studentkårsenkät - lärosäten_ ALL 2012-50.docx
Avtal mellan Konstfacks studentkår och Konstfack.pdf
Riktlinjer_inrätta_studentkår.pdf



Remiss - Förslag till nationella kriterier och riktlinjer för validering av reell kompetens

Ärende: ALL 2012/53
Reg.datum: 2012-04-12
Bevakningsdatum:
Ärendestatus: Avslutat
Handläggare: Riita Mettälä

Handlingar
Meddelande.htm
image001.gif
Missiv Nationella kriterier och riktlinjer.pdf
Förslag till Nationella kriterier och riktlinjer för validering av reell kompetens.pdf
Meddelande.htm



Remiss av promemoria om förslag till åtgärder för att förbättra doktoranders studiesociala villkor vid universitet och högskolor som staten är huvudman för

Ärende: ALL 2012/58
Reg.datum: 2012-04-23
Bevakningsdatum: 2012-06-18
Ärendestatus: Avslutat
Handläggare: Elisabet Nordwall registrator

Handlingar
img-423163057-0001.pdf
img-516102635-0001.pdf



Remiss av delrapporten Stödsystem för hantering av innovationer och immateriella tillgångar vid universitet och högskolor

Ärende: ALL 2012/59
Reg.datum: 2012-04-25
Bevakningsdatum: 2012-06-18
Ärendestatus: Avslutat
Handläggare: Tord Ahlenius

Handlingar
img-425111238-0001.pdf
img-621151653-0001.pdf



Remiss - Ladok 3-projekt, PM Migrering i Ladok3 för synpunkter

Ärende: ALL 2012/64
Reg.datum: 2012-05-08
Bevakningsdatum: 2012-05-31
Ärendestatus: Avslutat
Handläggare: Elisabet Möller

Handlingar
Meddelande.htm
MO_PM missiv.pdf
MO_Aktivitetslista lärosäten.xlsx
MO_PM om migrering.pdf
LO_PM Hantering av integrationer i Ladok3.pdf
MO_Bilaga Uppdelning av befintligt Ladok.pdf
MO_Aktivitetslista - instruktioner och beskrivning.pdf
image001.png
img-605153355-0001.pdf



Remiss av betänkandet Kvalitetssäkring av forskning och utveckling vid statliga myndigheter. Remissvaret skickades i väg med fel dnr, ALL 2012/58 istället för ALL 2012/65

Ärende: ALL 2012/65
Reg.datum: 2012-05-08
Bevakningsdatum: 2012-07-01
Ärendestatus: Avslutat
Handläggare: Elisabet Möller

Handlingar
img-508105823-0001.pdf
img-621145520-0001.pdf



Remiss - Förslag till föreskrifter om ändring i Högskoeverkets föreskrifter om grundläggande behörighet och urval.

Ärende: ALL 2012/66
Reg.datum: 2012-05-10
Bevakningsdatum: 2012-05-31
Ärendestatus: Avslutat
Handläggare: Elisabet Möller

Handlingar
Meddelande.htm
HSVFS 2009-1 - Remiss i maj 2012 sändlista (2).doc
HSVFS 2009-1 - Remiss i april 2012 föreskriftsförslag version 8 maj 2012 SA.docx
HSVFS2009-1 missiv remiss maj 2012.docx
HSVFS 2009-1 - Remiss i maj 2012 konsekvensutredning.doc
img-523153905-0001.pdf



Enkät - SCB:s undersökning om intäkter för forskning och utveckling 2011

Ärende: ALL 2012/75
Reg.datum: 2012-06-04
Bevakningsdatum:
Ärendestatus: Avslutat
Handläggare: Tord Ahlenius

Handlingar
img-604142307-0001.pdf
img-604142344-0001.pdf



Enkät - frågor inom ramen för Kammarkollegiets förstudie IT - konsulttjänster

Ärende: ALL 2012/79
Reg.datum: 2012-06-08
Bevakningsdatum: 2012-07-02
Ärendestatus: Avslutat
Handläggare: Barbara Pawlak registrator

Handlingar
Meddelande.txt
Meddelande.txt



Enkät - Myndighetsenkät om e-fakturalösningen

Ärende: ALL 2012/82
Reg.datum: 2012-06-08
Bevakningsdatum: 2012-08-08
Ärendestatus: Avslutat
Handläggare: Tord Ahlenius

Handlingar
img-608114706-0001.pdf
Meddelande.txt
img-627091548-0001.pdf
img-806111108-0001.pdf



Enkät - Myndighetsenkät om EA-systemet AGRESSO

Ärende: ALL 2012/83
Reg.datum: 2012-06-08
Bevakningsdatum: 2012-08-08
Ärendestatus: Avslutat
Handläggare: Tord Ahlenius

Handlingar
img-608114720-0001.pdf
Meddelande.txt
img-627114754-0001.pdf
img-806110401-0001.pdf



Enkät - Myndighetsenkät om Löne- och PA-system

Ärende: ALL 2012/84
Reg.datum: 2012-06-08
Bevakningsdatum: 2012-08-08
Ärendestatus: Avslutat
Handläggare: Petra Pilgelt

Handlingar
img-608114727-0001.pdf
Meddelande.txt
img-627105622-0001.pdf
img-704133137-0001.pdf



Enkät från Statens inköpscentral två förstudier inom ramavtalsområdet för Datakommunikation, nätverk och telefoni.

Ärende: ALL 2012/88
Reg.datum: 2012-06-12
Bevakningsdatum:
Ärendestatus: Avslutat
Handläggare: Barbara Pawlak registrator

Handlingar
Meddelande.txt
Meddelande.txt



SIS-Remiss 9912 IT- standarder för Lärande, prEn 16426 - Frågeinterface

Ärende: ALL 2012/90
Reg.datum: 2012-06-14
Bevakningsdatum:
Ärendestatus: Avslutat
Handläggare: Barbara Pawlak registrator

Handlingar
Meddelande.htm
Svarsblankett_Remiss9912_prEN16426.doc



SIS -Remiss 9911 IT- Standarder för Lärande, prEN 16425 Publiceringsinterface

Ärende: ALL 2012/91
Reg.datum: 2012-06-14
Bevakningsdatum: 2012-08-29
Ärendestatus: Avslutat
Handläggare: Barbara Pawlak registrator

Handlingar
Meddelande.htm
Remiss9911.doc
Svarsblankett_Remiss9911_prEN16425.doc
prEN 16425 41_e_stf.pdf
Svarsblankett_Remiss9911_prEN16425 Konstfack.doc



Remiss - Förstärkt skydd för arbetstagare med allmän visstidsanställlning och vikariat

Ärende: ALL 2012/100
Reg.datum: 2012-07-03
Bevakningsdatum: 2012-09-25
Ärendestatus: Avslutat
Handläggare: Jan Lindstein

Handlingar
img-704101654-0001.pdf
Meddelande.htm
Remissvar AMD Ds2012_25.pdf



Remisspromemoria- Förslag till begreppen konstnarligt utvecklingsarbete och konstnärlig forskning, U2012/3740/UH,

Ärende: ALL 2012/102
Reg.datum: 2012-07-16
Bevakningsdatum: 2012-09-17
Ärendestatus: Avslutat
Handläggare: Lena Roos

Handlingar
img-716110434-0001.pdf
img-918135521-0001.pdf



Remiss av slutbetänkandet av innovationsstödutredningen- Innovationsstödjande verksamhet vid universitet och högskolor (SOU 2012:41)

Ärende: ALL 2012/103
Reg.datum: 2012-07-16
Bevakningsdatum: 2012-10-31
Ärendestatus: Avvaktar beslut
Handläggare: Elisabet Nordwall registrator

Handlingar
img-716133153-0001.pdf
img-Y01143249-0001.pdf



Arbetskraftsbarometern 2012

Ärende: ALL 2012/107
Reg.datum: 2012-08-17
Bevakningsdatum: 2012-09-03
Ärendestatus: Avslutat
Handläggare: Petra Geltner

Handlingar
img-817110213-0001.pdf
img-911101720-0001.pdf
img-917144624-0001.pdf



Remiss - Införande av Ladok3

Ärende: ALL 2012/113
Reg.datum: 2012-09-06
Bevakningsdatum: 2012-10-03
Ärendestatus: Avslutat
Handläggare: Barbara Pawlak registrator

Handlingar
Meddelande.htm
Sammanfattning remissdokument.pdf
PM Migrering till Ladok3.pdf
Bilaga 1- Riskanalys införande av Ladok3.pdf
Missiv till remiss - Införande av Ladok3.pdf
Meddelande.htm
img-X08154830-0001.pdf



SUHF - Remiss på Förslag till rekommendationer om hanteringen av vissa avgiftsskyldiga studenter och av viss avgiftsbelagd utbildning

Ärende: ALL 2012/118
Reg.datum: 2012-09-18
Bevakningsdatum: 2012-10-15
Ärendestatus: Avslutat
Handläggare: Tord Ahlenius

Handlingar
Meddelande.txt
Dnr 12-085 SUHF Remiss om Rekommendationer om hanteringen av vissa avgiftsskyldiga studenter och viss avgiftsbelagd utbildning.pdf
Meddelande.htm
Konstfack, remiss SUHF avgiftsskyldiga studenter, 2012-10-10.docx



Enkät för uppföljning av de studieavgiftsfinansierade verksamheten, Verket för Högskoleservice

Ärende: ALL 2012/121
Reg.datum: 2012-10-01
Bevakningsdatum: 2012-10-23
Ärendestatus: Avslutat
Handläggare: Barbara Pawlak registrator

Handlingar
Meddelande.htm
enkät-studiefinansierade-verksamheten.pdf
Meddelande.htm
Meddelandehuvud.txt
Meddelande.htm
enkät-studiefinansierade-verksamheten.pdf



Remiss - Högskoleverkets föreskrifter om grundläggande behörighet samt urval

Ärende: ALL 2012/132
Reg.datum: 2012-10-16
Bevakningsdatum: 2012-11-06
Ärendestatus: Avslutat
Handläggare: Barbara Pawlak registrator

Handlingar
Meddelande.htm
HSVFS 2009-1 - Remiss i oktober 2012, missiv.doc
HSVFS 2009-1 - Remiss i oktober 2012, bilaga 5, föreskriftsförslag, 16 oktober.docx
HSVFS 2009-1 - Remiss i oktober 2012, konsekvensutrerdning, 16 oktober.doc
HSVFS 2009-1 - Remiss i oktober 2012, sändlista.doc
img-Y09163431-0001.pdf



Remiss - Förslag till ändring av högskoleverkets förskrifter om anstånd och studieuppehåll

Ärende: ALL 2012/133
Reg.datum: 2012-10-17
Bevakningsdatum: 2012-11-06
Ärendestatus: Avslutat
Handläggare: Lena Roos

Handlingar
img-X17094225-0001.pdf
img-Y05120332-0001.pdf



Remisspromemoria- Förslag om ändrade regler för grundläggande behörighet till offentligheten

Ärende: ALL 2012/138
Reg.datum: 2012-10-25
Bevakningsdatum: 2012-12-03
Ärendestatus: Avslutat
Handläggare: Lena Roos

Handlingar
img-X25132730-0001.pdf
img-Y09161753-0001.pdf



Remiss: Rekommendationer angående gemensam examen på forskarnivå

Ärende: ALL 2012/146
Reg.datum: 2012-11-02
Bevakningsdatum: 2012-11-30
Ärendestatus: Avslutat
Handläggare: Barbara Pawlak registrator

Handlingar
Meddelande.htm
Gemensam examen på forskarnivå_FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION PÅ REMISS_121029.pdf
img-Y28163533-0001.pdf



Remiss - Förslag till ändrade föreskrifter om kvalificerade och relevanta yrkeskunskaper för särskild behörighet till utbildning som leder till yrkeslärarexamen, och förslag till föreskrifter om bilaga till examensbevis för yrkeslärarexamen

Ärende: ALL 2012/148
Reg.datum: 2012-11-02
Bevakningsdatum: 2012-11-20
Ärendestatus: Avslutat
Handläggare: Barbara Pawlak registrator

Handlingar
Meddelande.htm
Föreskriftsförslag-kvalificerade och relevanta yrkeskunskaper för nya yrkesämnen.docx
Föreskriftsförslag - bilaga till examensbevis för yrkeslärarexamen.docx
Yrkeslärarutbildning-remiss-Sändlista.docx
Yrkeslärarutbildning-remiss-missiv.pdf
Yrkeslärarutbildning-remiss-konsekvensutredning.docx
img-Y28163002-0001.pdf



Remiss - VHS förslag till översättning till engelska av termer och begrepp

Ärende: ALL 2012/166
Reg.datum: 2012-12-10
Bevakningsdatum: 2012-12-19
Ärendestatus: Avslutat
Handläggare: Elisabet Möller

Handlingar
Meddelande.htm
missivet förslag översättning till engelska.docx
common errors med dnr.docx
course description page guidelines med dnr.docx
first second cycle document med dnr.docx
specific entry requirements med dnr.docx
img-Z13140513-0001.pdf



Samlade risker i den statliga betalningsmodellen - Enkätundersökning, Riksgälden

Ärende: ALL 2012/167
Reg.datum: 2012-12-11
Bevakningsdatum:
Ärendestatus: Avslutat
Handläggare: Tord Ahlenius

Handlingar
Meddelande.htm
image001.gif
Instruktion till enkäten.docx
Enkätundersökning2012.xlsm
img-Z11150335-0001.pdf
Meddelande.htm
image001.gif
Återkoppling av Riksgäldens arbete för en säker betalningsmodell 2012.pdf



Uppdaterad: 19 november 2012
Sidansvarig: Webmaster