Remisser 2017

Konstfacks remisser för 2017.


SIS-Remiss 15143 IT-standarder för Lärande

Ärende: KF2017/VO1/4
Reg.datum: 2017-01-09
Bevakningsdatum:
Ärendestatus: Avslutat
Handläggare: Ann Amling handläggare

Handlingar
Meddelande.htm
ISO_IEC_DIS_2382-36_(T).pdf
Kommentarer_Remiss15143_ISO-IECDIS2382-36.doc
Remiss15143.doc
Svarsblankett_Remiss15143_ISO-IECDIS2382-36.doc
Meddelande.htm
Meddelande.htm
Svarsblankett_Remiss15143_ISO-IECDIS2382-36.doc
image001.pngRemiss av den Parlamentariska landsbygdskommitténs slutbetänkande SOU 2017:1

Ärende: KF2017/VO1/7
Reg.datum: 2017-01-25
Bevakningsdatum: 2017-03-22
Ärendestatus: Avslutat
Handläggare: Elisabet Nordwall registrator

Handlingar
Meddelande.htm
SOU 2017_1.pdf
Remissmissiv SOU 2017_1.pdf
Meddelande.htm
KF_Landsbygdskommittns betänkande_N201700222HL.docx
KF_yttrande_2017V017.pdf
image001.pngRemiss - Förslag till föreskrifter om ändring i Universitets- och högskolerådets föreskrifter (UHRFS 213:9) om bilagan till examensbevis

Ärende: KF2017/VO1/8
Reg.datum: 2017-01-25
Bevakningsdatum: 2017-02-25
Ärendestatus: Avslutat
Handläggare: Alexandra Hjelmström handläggare UFA

Handlingar
Meddelande.htm
image001.png
Remiss 4.1.2-01047-2016.pdf
Meddelande.htm
image001.png
Remissvar UHR KF2017V018.pdfRemiss av rapporten "Metoder och kriterier för bedömning av prestation och kvalitet i lärosätenas samverkan med omgivande samhälle"

Ärende: KF2017/VO1/9
Reg.datum: 2017-02-01
Bevakningsdatum: 2017-05-02
Ärendestatus: Avslutat
Handläggare: Magnus Mörck

Handlingar
Meddelande.htm
Remiss av rapporten Metoder och kriterier för bedömning av prestation och kvalitet i lärosätenas samverkan.pdf
Meddelande.htm
KF2017_V01_9.pdf
image003.pngSIS-Remiss 15373 Informationsöverföring till och från skolschema

Ärende: KF2017/VO1/16
Reg.datum: 2017-03-10
Bevakningsdatum:
Ärendestatus: Avslutat
Handläggare: Elisabet Nordwall registrator

Handlingar
Meddelande.htm
Remiss15373.doc
Svarsblankett_Remiss15373_ftSS12000.doc
Kommentarer_Remiss15373_ftSS12000.doc
ftSS 12000.pdf
Meddelande.htm
Svarsblankett_Remiss15373_ftSS12000.doc
image001.pngRemiss - förslag till mer ändamålsenliga basårsbestämmelser

Ärende: KF2017/VO1/18
Reg.datum: 2017-03-15
Bevakningsdatum:
Ärendestatus: Avslutat
Handläggare: Magnus Mörck

Handlingar
SRegistratu17031511540.pdf
Meddelande.htmRemiss Betänkandet Ett öppnare och enklare system för tillträde till högskoleutbildning på grundnivå (SOU 2017:20), Bilaga - böcker 2 ex

Ärende: KF2017/VO1/19
Reg.datum: 2017-03-22
Bevakningsdatum: 2017-06-20
Ärendestatus: Avvaktar redovisning
Handläggare: Magnus Mörck

Handlingar
SRegistratu17032210480.pdf
Meddelande.htm
KF2017_V01_19.docx
image001.png
KF2017_V01_19.pdfRemiss - Utökad anslutning till Statens servicecenters tjänster

Ärende: KF2017/VO1/20
Reg.datum: 2017-03-27
Bevakningsdatum: 2017-05-08
Ärendestatus: Avslutat
Handläggare: Elisabet Nordwall registrator

Handlingar
Meddelande.htm
image002.png
Utökad anslutning till Statens servicenter.pdf
Meddelande.htm
image001.png
KF_anslutning_SSC_2017V0120.pdf
Utökad anslutning SSC_KF2017VO120.docxSIS-Remiss 15462 IT-standarder för Lärande

Ärende: KF2017/VO1/21
Reg.datum: 2017-04-04
Bevakningsdatum:
Ärendestatus: Avslutat
Handläggare: Ann Amling handläggare

Handlingar
Meddelande.htm
image002.jpg
image003.jpg
Remiss15462.doc
Svarsblankett_Remiss15462_ISO-IECDIS19479.doc
Kommentarer_Remiss15462_ISO-IECDIS19479.doc
Remiss15462.doc
Svarsblankett_Remiss15462_ISO-IECDIS19479.doc
Kommentarer_Remiss15462_ISO-IECDIS19479.doc
Meddelande.htm
Svarsblankett_Remiss15462_ISO-IECDIS19479.doc
image001.pngSIS - Remiss 15442 Kvalitetsledning , ISO /DIS 21001 (Educational organizations)

Ärende: KF2017/VO1/22
Reg.datum: 2017-04-10
Bevakningsdatum: 2017-05-26
Ärendestatus: Avslutat
Handläggare: Marie-Therese Tricot

Handlingar
Meddelande.htm
Remiss15442.doc
ISO_DIS_21001_(E).pdf
ISO Template for comments.doc
image001.png
image006.png
image007.jpg
image008.jpg
image009.jpg
Meddelande.htm
Svarsblankett_Remiss15442_ISO-DIS21001.doc
image001.png
Meddelande.htmRemiss - SOU 2017:10 Ny ordning för att främja god sed och hantera oredlighet i forskning

Ärende: KF2017/VO1/27
Reg.datum: 2017-04-27
Bevakningsdatum: 2017-08-21
Ärendestatus: Avslutat
Handläggare:

Handlingar
SRegistratu17042711560.pdf
Meddelande.htm
image001.png
remissvar_oredlighet_U2017.00732.F_Konstfack.pdf
SLUTVERSION_yttrande_oredlighetsutredningen_Konstfack.docxRemiss Samling för skolan - Nationell strategi för kunskap och likvärdighet (SOU 2017:35)

Ärende: KF2017/VO1/29
Reg.datum: 2017-05-03
Bevakningsdatum: 2017-08-05
Ärendestatus: Avslutat
Handläggare: Hilde Atern

Handlingar
SRegistratu17050314030.pdf
SRegistratu17050314030.pdf
Meddelande.htm
Tilläggsmissiv SOU 2017 35.pdf
Meddelande.htm
Tilläggsmissiv SOU 2017 35.pdf
Meddelande.htm
Meddelande.htm
Meddelande.htm
SBi17082412370.pdf
image001.png
Meddelande.htm
SBi17082412370.pdf
image001.pngRemiss - Utställning av Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen, RUFS 2050, bilagor - 2 böcker och Plankarta

Ärende: KF2017/VO1/37
Reg.datum: 2017-06-27
Bevakningsdatum: 2017-11-03
Ärendestatus: Avslutat
Handläggare:

Handlingar
SRegistratu17062711190.pdf
Meddelande.htm
Meddelande.htm
Meddelande.htmRemiss - vi behöver era inspel om Stockholmsregionens utveckling, bilagor - 2 broschyrer

Ärende: KF2017/VO1/38
Reg.datum: 2017-06-27
Bevakningsdatum: 2017-10-02
Ärendestatus: Avslutat
Handläggare:

Handlingar
SRegistratu17062711191.pdf
Meddelande.htmRemiss - Utbildning, undervisning och ledning - reformvård till stöd för en bättre skola (SOU 2017:51), bilagor - 2 böcker som skickas till Lisa Öhman

Ärende: KF2017/VO1/39
Reg.datum: 2017-07-10
Bevakningsdatum: 2017-10-27
Ärendestatus: Avslutat
Handläggare: Hilde Atern

Handlingar
SRegistratu17071011070.pdf
Meddelande.htm
SBi17102409560.pdf
image001.pngRemiss Promemorian Brett deltagande i högskolan

Ärende: KF2017/VO1/40
Reg.datum: 2017-07-24
Bevakningsdatum: 2017-10-24
Ärendestatus: Avslutat
Handläggare: Elisabet Nordwall registrator

Handlingar
SRegistratu17072414001.pdf
SRegistratu17072414000.pdf
Meddelande.htm
Svar på Promemorian Brett deltagande.docx
Svar på Promemorian Brett deltagande.pdfRemiss av promemoria med förslag om möjlighet till mindre styrelser för universitet och högskolor och om rektors möjlighet att vara ordförande i styrelsen

Ärende: KF2017/VO1/41
Reg.datum: 2017-08-02
Bevakningsdatum: 2017-10-31
Ärendestatus: Avslutat
Handläggare: Elisabet Nordwall registrator

Handlingar
SRegistratu17080213250.pdf
SRegistratu17080213260.pdf
Meddelande.htm
image001.png
KF yttrande över U201703131UH.pdfRemisspromemoria ökade möjligheter till grundläggande behörighet på yrkesprogram och ett estetiskt ämne i alla nationella program

Ärende: KF2017/VO1/43
Reg.datum: 2017-09-08
Bevakningsdatum: 2017-12-06
Ärendestatus: Avslutat
Handläggare: Elisabet Nordwall registrator

Handlingar
SRegistratu17090809130.pdf
SRegistratu17090809130.pdf
SRegistratu17090809150.pdf
SRegistratu17090809150.pdf
Meddelande.htm
Meddelande.htm
Yttrande, Ökade möjligheter till grundläggande behörighet på yrkesprogram och ett estetiskt ämne i alla nationella program.pdf
Yttrande, Ökade möjligheter till grundläggande behörighet på yrkesprogram och ett estetiskt ämne i alla nationella program.pdf
image001.png
image001.png
SBi17112915170.pdf
SBi17112915170.pdfRemiss - Skolverkets remiss av förslag till föreskrifter

Ärende: KF2017/VO1/44
Reg.datum: 2017-09-12
Bevakningsdatum: 2017-11-07
Ärendestatus: Avslutat
Handläggare: Hilde Atern

Handlingar
Meddelande.htm
konsekvensutredning Remiss_20171010.pdf
äfsk rubrik specialidrott GYS_remiss_20171010.pdf
Äsk_behörighet i yrkesämnen_SKOLFS 2012-4_Remiss_2017-10-10.pdf
Missivbrev.pdf
fsk_ SKOLFS _vissa ämnen_remiss_2017-10-10.pdf
Sändlista.pdf
Meddelande.htmRemiss av förslag om Rekommendationer om hantering av avgiftsskyldiga studenter

Ärende: KF2017/VO1/45
Reg.datum: 2017-09-15
Bevakningsdatum: 2017-11-15
Ärendestatus: Avslutat
Handläggare: Magnus Mörck

Handlingar
Meddelande.htm
SUHF dnr 006617 Remiss av förslag om Rekommendationer om hantering av avgiftsskyldiga studenter.pdf
Meddelande.txtRemiss av förslag om ändring av Rekommendationer för nationella antagningsomgångar (dnr 0061-16)

Ärende: KF2017/VO1/46
Reg.datum: 2017-09-15
Bevakningsdatum: 2017-11-15
Ärendestatus: Avslutat
Handläggare: Magnus Mörck

Handlingar
Meddelande.htm
SUHF dnr 006116 Remiss av förslag om ändring av rekommendationer för antal sökalternativ.pdf
11a. Antal sökalternativ_förslag_UHR.pdf
11b. Lågt prioriterade sökalternativ.pdf
Meddelande.txtRemiss Svensk-engelsk ordbok för den högre utbildningen: remiss för version 10

Ärende: KF2017/VO1/47
Reg.datum: 2017-09-25
Bevakningsdatum: 2017-10-11
Ärendestatus: Avslutat
Handläggare:

Handlingar
Meddelande.htm
Följebrev till remiss UHR sv-en ordbok version10 20170922.docx
UHR-listan v. 10, remissutskick, 2017-09-22.docx
Meddelande.htm
171011 Svensk-engelsk ordbok UHR version 10 remissvar Konstfack - KF.pdf
image001.png
171011 Svensk-engelsk ordbok UHR remissvar Konstfack - KF.docxRemiss Förslag till kulturstrategi för Stockholmsregionen - finns bara digitalt

Ärende: KF2017/VO1/48
Reg.datum: 2017-10-03
Bevakningsdatum: 2017-12-15
Ärendestatus: Avslutat
Handläggare:

Handlingar
Meddelande.htm
Förslag till kulturstrategi för Stockholmsregionen.pdf
Bilaga Sändlista remissinstanser.pdf
Meddelande.htm
Konstfacks remissvar Kulturstrategi för Stockholmsregionen.pdf
Konstfacks remissvar Kulturstrategi för Stockholmsregionen.docxRemisspromemoria Studiemedel vid utlandsstudier - Förändringar för ett långsiktigt och hållbart system

Ärende: KF2017/VO1/54
Reg.datum: 2017-12-08
Bevakningsdatum: 2018-02-06
Ärendestatus: Avslutat
Handläggare: Magnus Mörck

Handlingar
SRegistratu17120816180.pdf
Meddelande.htmRemiss - Inom vilken tid bör kurs- och utbildningsplaner vara fastställda och tillgängliga för studenterna?

Ärende: KF2017/VO1/57
Reg.datum: 2017-12-20
Bevakningsdatum: 2018-02-16
Ärendestatus: Avslutat
Handläggare: Elin Norberg Registrator

Handlingar
Meddelande.htm
Remiss, God tid.pdf
SRegistratu18022317180.pdfRemiss om förslag till godsstrategi för Stockholmregionen

Ärende: KF2017/VO1/58
Reg.datum: 2017-12-22
Bevakningsdatum: 2018-03-02
Ärendestatus: Avvaktar redovisning
Handläggare: Håkan Persson

Handlingar
SRegistratu17122209520.pdfUppdaterad: 31 december 2016
Sidansvarig: