Remisser 2017

Konstfacks remisser för 2017. Handlingar som hör till respektive remiss finns i diariet och kan begäras ut hos registrator.

SIS-Remiss 15143 IT-standarder för Lärande

Ärende: KF2017/VO1/4
Reg.datum: 2017-01-09


Remiss av den Parlamentariska landsbygdskommitténs slutbetänkande SOU 2017:1

Ärende: KF2017/VO1/7
Reg.datum: 2017-01-25


Remiss - Förslag till föreskrifter om ändring i Universitets- och högskolerådets föreskrifter (UHRFS 213:9) om bilagan till examensbevis

Ärende: KF2017/VO1/8
Reg.datum: 2017-01-25


Remiss av rapporten "Metoder och kriterier för bedömning av prestation och kvalitet i lärosätenas samverkan med omgivande samhälle"

Ärende: KF2017/VO1/9
Reg.datum: 2017-02-01


SIS-Remiss 15373 Informationsöverföring till och från skolschema

Ärende: KF2017/VO1/16
Reg.datum: 2017-03-10

 

Remiss - förslag till mer ändamålsenliga basårsbestämmelser

Ärende: KF2017/VO1/18
Reg.datum: 2017-03-15


Remiss Betänkandet Ett öppnare och enklare system för tillträde till högskoleutbildning på grundnivå (SOU 2017:20), Bilaga - böcker 2 ex

Ärende: KF2017/VO1/19
Reg.datum: 2017-03-22


Remiss - Utökad anslutning till Statens servicecenters tjänster

Ärende: KF2017/VO1/20
Reg.datum: 2017-03-27


SIS-Remiss 15462 IT-standarder för Lärande

Ärende: KF2017/VO1/21
Reg.datum: 2017-04-04

 

SIS - Remiss 15442 Kvalitetsledning , ISO /DIS 21001 (Educational organizations)

Ärende: KF2017/VO1/22
Reg.datum: 2017-04-10


Remiss - SOU 2017:10 Ny ordning för att främja god sed och hantera oredlighet i forskning

Ärende: KF2017/VO1/27
Reg.datum: 2017-04-27


Remiss Samling för skolan - Nationell strategi för kunskap och likvärdighet (SOU 2017:35)

Ärende: KF2017/VO1/29
Reg.datum: 2017-05-03


Remiss - Utställning av Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen, RUFS 2050, bilagor - 2 böcker och Plankarta

Ärende: KF2017/VO1/37
Reg.datum: 2017-06-27


Remiss - vi behöver era inspel om Stockholmsregionens utveckling, bilagor - 2 broschyrer

Ärende: KF2017/VO1/38
Reg.datum: 2017-06-27

 

Remiss - Utbildning, undervisning och ledning - reformvård till stöd för en bättre skola (SOU 2017:51), bilagor - 2 böcker som skickas till Lisa Öhman

Ärende: KF2017/VO1/39
Reg.datum: 2017-07-10

 

Remiss Promemorian Brett deltagande i högskolan

Ärende: KF2017/VO1/40
Reg.datum: 2017-07-24


Remiss av promemoria med förslag om möjlighet till mindre styrelser för universitet och högskolor och om rektors möjlighet att vara ordförande i styrelsen

Ärende: KF2017/VO1/41
Reg.datum: 2017-08-02


Remisspromemoria ökade möjligheter till grundläggande behörighet på yrkesprogram och ett estetiskt ämne i alla nationella program

Ärende: KF2017/VO1/43
Reg.datum: 2017-09-08


Remiss - Skolverkets remiss av förslag till föreskrifter

Ärende: KF2017/VO1/44
Reg.datum: 2017-09-12


Remiss av förslag om Rekommendationer om hantering av avgiftsskyldiga studenter

Ärende: KF2017/VO1/45
Reg.datum: 2017-09-15


Remiss av förslag om ändring av Rekommendationer för nationella antagningsomgångar (dnr 0061-16)

Ärende: KF2017/VO1/46
Reg.datum: 2017-09-15


Remiss Svensk-engelsk ordbok för den högre utbildningen: remiss för version 10

Ärende: KF2017/VO1/47
Reg.datum: 2017-09-25


Remiss Förslag till kulturstrategi för Stockholmsregionen - finns bara digitalt

Ärende: KF2017/VO1/48
Reg.datum: 2017-10-03


Remisspromemoria Studiemedel vid utlandsstudier - Förändringar för ett långsiktigt och hållbart system

Ärende: KF2017/VO1/54
Reg.datum: 2017-12-08


Remiss - Inom vilken tid bör kurs- och utbildningsplaner vara fastställda och tillgängliga för studenterna?

Ärende: KF2017/VO1/57
Reg.datum: 2017-12-20


Remiss om förslag till godsstrategi för Stockholmregionen

Ärende: KF2017/VO1/58
Reg.datum: 2017-12-22