Kursplaner

För varje kurs som ges på Konstfack finns en kursplan som fastställs av prefekt, efter förslag från ämnesråd. Kursplanen beskriver lärandemål, innehåll, examinationsformer samt kurslitteratur.


Läsåret 2022-23

Rumslig gestaltning (RG) Masterprogram Avancerad nivå

Läsåret 2021-22

Rumslig gestaltning (RG) Masterprogram Avancerad nivå

Läsåret 2020-21

Rumslig gestaltning (RG) Masterprogram Avancerad nivå

Läsåret 2019-20

Rumslig gestaltning (RG) Masterprogram Avancerad nivå