kokoligrafin

kokoligrafin är en kokongskrift [av gr. κουκούλι]. som läsare får du möta olika varelser, spinnas in i olika samtal: om silkesmaskar, konsumentmedborgare och motstånd; om sidenflärd och pollution; om koronakokonger och filterpuppor. boken börjar i en grekisk småstad och slutar i pandemonium – ett tidsrum präglat av marknadskapitalism, moralism och polarisering.

kokoligrafin

författaren blickar i boken tillbaka på tjugo års engagemang i frågor om makt- och normkritik – och konstaterar att något tycks vara ur led. när debatten om konstfacks vita hav briserade våren 2021 var kokoligrafin redan skriven. mediestormen fungerar dock – jämte otaliga liknande stormar – som något av en illustration till de tankegångar som vecklas ut i boken.

kokoligrafin berör frågor om möjliga, omöjliga och förlupna revolutioner. författaren utforskar i boken ett ickepolariserande skrivsätt: ett sätt att författa, tänka och agera som ligger långt ifrån dagens svart-vita debattklimat. kokoligrafin uppmanar oss till förhållningssätt där vi uppvärderar det gemensamma, där vi omfamnar komplexitet, dissensus och heterogenesis.

boken utmynnar i en sorts kokolisofi, som föreslår en framtid där vi snarare än att ta mer plats i anspråk, träder tillbaka. en framtid där vi bejakar de grå metamorfosernas radikala potential och placerar vår jord där den hör hemma: i centrum.

 

Den tryckta boken på prisjämförelsesajten Bokfynd

Författare: Michell Zethson
Grafisk form: Jennifer Bergkvist
Serie: Konstfack Research Collection, 1
ISBN: 978-91-85549-48-1 (e-bok, april 2021)
ISBN: 978-91-85549-49-8 (tryckt bok, september 2021)

Ladda ner boken i fulltext här (pdf)