INTER : Fem konstnärliga utvecklingsprojekt på interdisciplinär grund

Redaktör: Katji Lindberg
Grafisk form: Clara Terne
ISBN: 978-91-85549-06-1 (2009)

INTEREssäerna i publikationen INTER är resultatet av fem forsknings-/utvecklingsprojekt, finansierade av Konstfacks nämnd för konstnärligt utvecklingsarbete (KU-nämnden).

Innehåll: 

Kira Carpelan: Kvinnan utan egenskaper

Ulf Klarén & Karin Fridell Anter: Den rymliga gråheten

Viktoria Kindstrand: Åke och Roland i Bäckhult

Bildkompendium

Jenny Bergström: Poetik och politik i det offentliga rummet

Tom Sandqvist: Det andra könet i öst

English summary