Skicka faktura till Konstfack

Från den 1 april 2019 är det lagkrav på att alla inköp i offentlig sektor ska faktureras med elektronisk faktura (e-faktura). Om ni har ett avtal med oss som tecknats före den 1 april 2019, och som inte ställer krav på e-faktura, ser vi ändå gärna att ni skickar elektroniska fakturor.

Från 2022 gäller omvänd skattskyldighet för inköp av byggtjänster till statliga myndigheter. I mervärdesskattelagen (1994:200) finns bestämmelser om omvänd skattskyldighet inom byggsektorn. Bestämmelsen innebär att vissa köpare blir skyldiga att redovisa utgående skatt vid inköp av byggtjänster. I dessa fall ska säljaren inte fakturera och redovisa någon utgående skatt på sitt tillhandahållande.

Se mer information på Skatteverkets hemsida under Företag, Omvänd skattskyldighet inom byggsektorn.


I juni 2018 beslutade Riksdagen att anta lagen om e-faktura till följd av offentlig upphandling

(SFS 2018:1277). Lagen innebär att alla inköp, oavsett värde, som görs till följd av upphandlingslagarna LOU, LUF, LUFS eller LUK ska faktureras med e-faktura. Inköp som görs av Konstfack ska därför faktureras med e-faktura. Observera att PDF inte är ett godkänt format.

 

Ni som kan e-fakturera redan idag

Konstfack kan ta emot e-fakturor via nätverket PEPPOL. Stäm av med er leverantör av ekonomisystem eller faktureringssystem om de kan skicka e-fakturor via PEPPOL-nätverket.

 

Konstfacks kontaktuppgifter

PEPPOL id: 0007-2021001199

Operatör: Visma connect
Partsidentitetnr: SE2021001199
GLN: 7300009072972

Organisationsnummer: 2021001199

Momsregistreringsnummer/VAT: SE202100119901

 

Om ni har ett affärssystem

Det finns oftast möjlighet att skapa e-faktura via befintliga affärssystem/ekonomisystem, hör med er systemleverantör. Faktureringstjänster kan också köpas via vissa företag för att åstadkomma samma sak, liksom installation av så kallad virtuell fakturaskrivare.

 

Ni som inte e-fakturerar idag

Har du som leverantör inte systemstöd för att skicka elektroniska fakturor kan ni kostnadsfritt ansluta er till Visma Proceedos leverantörsportal för att kunna skicka e-faktura till oss på ett enkelt sätt. Denna lösning passar främst mindre leverantörer som skickar få fakturor. Kontakta i så fall nedanstående kontaktpersoner så skickar vi er en inbjudan till leverantörsportalen (Visma Supplier Center).

Mail: ekonomi@konstfack.se

 

Pappersfaktura

Om ni har ett avtal med Konstfack som tecknats före 1 april 2019 och som inte ställer krav på e-faktura så kan pappersfakturor även i fortsättningen användas. Vår faktureringsadress är:

Konstfack
FE 7840
831 90 Östersund

OBS! Kom ihåg att ange den tresiffriga referensen på fakturan.

 

Betalningspåminnelser

Betalningspåminnelser ska skickas till

Konstfack
Ekonomienheten
Box 3601
126 27 Stockholm

 

Mer information

För mer information om e-faktura se www.digg.se, www.sfti.se, www.skl.se.

Mer information om obligatorisk e-faktura till offentlig sektor hittar du hos Myndigheten för digital förvaltning (DIGG).