Skicka faktura till Konstfack

Från den 1 april 2019 är det lagkrav på att alla inköp i offentlig sektor ska faktureras med elektronisk faktura (e-faktura). Om ni har ett avtal med oss som tecknats före den 1 april 2019, och som inte ställer krav på e-faktura, ser vi ändå gärna att ni skickar elektroniska fakturor.  

I juni 2018 beslutade Riksdagen att anta lagen om e-faktura till följd av offentlig upphandling

(SFS 2018:1277). Lagen innebär att alla inköp, oavsett värde, som görs till följd av upphandlingslagarna LOU, LUF, LUFS eller LUK ska faktureras med e-faktura. Inköp som görs av Konstfack ska därför faktureras med e-faktura. Observera att PDF inte är ett godkänt format.

 

Ni som kan e-fakturera redan idag

Konstfack kan ta emot e-fakturor via nätverket PEPPOL. Stäm av med er leverantör av ekonomisystem eller faktureringssystem om de kan skicka e-fakturor via PEPPOL-nätverket.

 

Konstfacks kontaktuppgifter

PEPPOL id: 0007-2021001199

Operatör: Visma connect
Partsidentitetnr: SE2021001199
GLN: 7350075510007

Organisationsnummer: 2021001199

Momsregistreringsnummer/VAT: SE202100119901

 

Om ni har ett affärssystem

Det finns oftast möjlighet att skapa e-faktura via befintliga affärssystem/ekonomisystem, hör med er systemleverantör. Faktureringstjänster kan också köpas via vissa företag för att åstadkomma samma sak, liksom installation av så kallad virtuell fakturaskrivare.

 

Ni som inte e-fakturerar idag

Har du som leverantör inte systemstöd för att skicka elektroniska fakturor kan ni kostnadsfritt ansluta er till Visma Proceedos leverantörsportal för att kunna skicka e-faktura till oss på ett enkelt sätt. Denna lösning passar främst mindre leverantörer som skickar få fakturor. Kontakta i så fall nedanstående kontaktpersoner så skickar vi er en inbjudan till leverantörsportalen (Visma Supplier Center).

Kontaktpersoner
Anders Lundgren: Skyddad adress
Therese Martinsson: Skyddad adress

 

Pappersfaktura

Om ni har ett avtal med Konstfack som tecknats före 1 april 2019 och som inte ställer krav på e-faktura så kan pappersfakturor även i fortsättningen användas. Vår faktureringsadress är:

Konstfack
FE 24
838 73 Frösön

OBS! Kom ihåg att ange den tresiffriga referensen på fakturan.

 

Betalningspåminnelser

Betalningspåminnelser ska skickas till

Konstfack
Ekonomienheten
Box 3601
126 27 Stockholm

 

Mer information:

För mer information om e-faktura se www.digg.se, www.sfti.se, www.skl.se.

Mer information om obligatorisk e-faktura till offentlig sektor hittar du hos Myndigheten för digital förvaltning (DIGG).

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Uppdaterad: 7 maj 2019
Sidansvarig: Anders Lundgren

Konstfack
LM Ericssons väg 14
126 26 Stockholm
Tel: 08-450 41 00
Kontakta oss

Webbkarta / Cookies

Sociala kanaler
Facebook, Instagram & YouTube

Nyhetsbrev
Senaste nytt, tips om utställningar och mycket mer.