HR-enheten

HR-enheten har ett övergripande ansvar att stödja och driva frågor inom det arbetsgivarpolitiska området såsom arbetsrätt och avtal, lönebildning, kompetensförsörjning, kompetensutvecklingsinsatser, ledarskap, medarbetarskap, hälsa- och arbetsmiljö samt jämställdhets- och likabehandlingsfrågor.

HR-enheten ansvarar även för förhandling och samverkan med de fackliga organisationerna samt kontakten med Företagshälsovården. Enheten är systemägare av lönesystem och rekryteringsverktyg.

HR-stödet är centraliserat. Det verksamhetsnära administrativa stödet innefattar konsultativt stöd och service kopplat till exempelvis bemannings- och löneadministrativa frågor via utsedda kontaktpersoner.


Om du har frågor till HR-enheten kan du mejla HR@konstfack.se, så svarar vi dig så snart vi kan.