Ekonomienheten

Ekonomienheten ansvarar för och samordnar ekonomiadministration, upphandling och inköpsfrågor för hela myndigheten. Bland arbetsuppgifterna märks ansvar för processer som finansiering och redovisning, systemförvaltning, upphandling och inköp, budget och uppföljning samt stiftelser.

Ekonomichef
Telefon
08-450 4130
Ekonomihandläggare
Telefon
08-450 4228
Inköpsansvarig
Telefon
08-450 4164
Beskrivning
Upphandling, avtal- och inköpsfrågor.
Läs mer här >>
Ekonomiadministratör
Telefon
08-450 4225
Ekonomiadministratör
Telefon
08-450 4251
Redovisningsansvarig
Telefon
08-450 4352
Ekonomihandläggare
Telefon
08-450 4220
Ekonomihandläggare
Telefon
08-450 4229